Head Start

By 26 september, 2015Nätverk

Head Start drivs av elever från KTH, Handels och Stockholms universitet och är ett ideellt mentorprogram i samarbete med Styrelsebalans. Syftet med Head Start är att ge kvinnliga studenter inspiration och stöd vid framtida karriärsval. Programmet riktar sig mot de kvinnliga talangerna på Kungliga Tekniska Högskolan, Handelshögskolan i Stockholm och Stockholms universitet som behöver en extra knuff för att våga och vilja ta sig an en ledande position i framtiden. Head Start vill ge kvinnliga studenter inspirerande förebilder med erfarenhet av näringslivet genom att erbjuda engagerade mentorer från Styrelsebalans. Utöver möjligheten att ta del av mentorernas personliga erfarenheter av karriär och ledarskap kommer studenterna och mentorerna att få delta i ett antal specialformade seminarium.

Mentorerna är personer som varit med i både med- och motvind,  har god erfarenhet av affärslivet och ledande befattning och/eller styrelseuppdrag. Mentorn kan även inneha en specialistfunktion, drivit eget bolag i många år och vill dela med sig av ”hur man fått ihop jobb och privatliv”!

Som mentor i Head Start får man en unik möjlighet att utveckla och guida en kvinnlig talang. Samtidigt  får man insikt om hur unga tänker kring arbetslivet och hur en ung person med självklarhet och lätthet använder IT och sociala medier, kanske på ett annat sätt än vad de som mentor gör etc. Vi tror att kombinationen erfarenhet och nytänkande är en framgångsfaktor för programmet Head Start och att vi på detta vis kan bidra till ett mer diversifierat och balanserat näringsliv.

Head Starts mentorprogram som startade 2012 och var både givande och framgångsrikt.
“Head Starts mentorsprogram är ett mycket väl utvecklat och organiserat program med en tydlig vision som gör det framgångsrikt. Motiverade, målinriktade och “hungriga” adepter gör att mentorskapet blir en energifontän och utveckling för både adept och mentor. 
Jag har sett fram emot och njutit av varje träff med min adept. Det är en gåva att få var en del av en ung människas liv på väg ut i yrkeslivet. Head Start och Styrelsebalans är en oslagbar kombination som tillsammans bidrar och skapar morgondagens STJÄRNOR! 
Birgitta Björk mentor

Grundare av Head Start är Valérie Pedersén, Jenny Zeng och Rebecca Hamilton.

Programmets fjärde säsong, Head Start 2015/2016 startar i september 2015.

Ansvariga för Head Start 2016-2017 är:

Victoria Gevärsdotter
victoria.gevarsdotter@headstart.nu

Nina Haskovec
nina.haskovec@headstart.nu

Özge Koyuncu
ozge.koyuncu@headstart.nu

Disa Norén
disa.noren@headstart.nu

Läs mer på Head Starts egen hemsida www.headstart.nu

Är du intresserad av att vara mentor så mailar du admin@styrelsebalans.com senast den 30 augusti.

 

Leave a Reply