was successfully added to your cart.

Annica Eklund

By 16 oktober, 2015intervju, Månadens intervju

Befattning: Bolon AB

Yrkesbakgrund: Professionell ryttarinna till 25 års ålder Styrelseerfarenhet: Bolons styrelse

 • Vad är du mest stolt över i ditt yrkesliv?
  Att ha lyckats förvandla och utveckla vårt familjeföretag, Bolon AB till det företag det är idag. Från att vara en tillverkare av campingmattor till att vara en världsledande tillverkare av designgolv som används av arkitekter, inredare och designers över hela världen. Att vi har lyckats med konststycket att förädla vårt varumärke till att bli eftertraktat av de stora drakarna vi tidigare bara har drömt om. Men också att vi har lyckats att fortsätta driva Bolon AB framåt i den framåtsträvande anda som vi har skapat och behållit den fina familjeandan internt.
 • Vilken är din främsta levnadsregel?
  Att ha ödmjukhet, målmedvetenhet och glädje i allt jag gör.
 • Vilken ledarstil föder framgång?
  Jag tror att det absolut viktigaste är att kunna lyssna, vara lyhörd, bejaka och inte minst att kunna fatta beslut. Hur du är som ledare avspeglar sig på hela organisationen. Därför är det extremt viktigt att du har ett genuint intresse i både det du gör och i alla de du har omkring dig i den dagliga verksamheten.
 • Tre råd från dig för att bli vald till styrelseuppdrag
  1. Du måste våga. Överlag. Inte på ett våghalsigt sätt men genom att var dynamisk och orädd.
  2. Det är viktigt att du är en ”doer”. Personlig energi är en fin egenskap om den används på rätt sätt.
  3. Börja i liten skala, samla erfarenhet och återigen, våga.
 • Tre personliga råd från dig till nya styrelsemedlemmar
  1. Våga satsa
  2. Våga lyssna
  3. Tänk långsiktigt
 • Hur skapas en väl fungerande styrelse?
  Det finns inget företag som fattar bra beslut i en homogen grupp där alla tycker likadant. Där bör finnas en blandning av olika personer från olika affärsområden. Det tycker jag är viktigt för att få dynamiken som leder framåt. Lika viktigt är att hitta trygghet och erfarenhet, det leder till kloka beslut.
 • Hur uppnås en ökad mångfald i svenska styrelser?
  Min personliga uppfattning är att vi måste börja från början. Nämligen att låta alla typer av grupper i samhället komma in i företag och utifrån det sedan få möjlighet att avancera. Man måste helt enkelt våga satsa från början. Det kommer att ge effekter även på styrelsesammansättningar på siktig. Jag har svårt att tro på krav eller kvotering. Den mest kvalificerade får plats. Däremot kanske den mest kvalificerade inte finns där man först tror. Vi måste se till vilka kompetenser vi behöver för just vår affär. Och (jag återkommer till våga hela tiden) våga tänka utanför ramarna. Det är farligt när en styrelse är för ening, vik kommer aldrig att vinna marknadsandelar på grupptänkande.
 • Vilka tydliga trender ser du vid styrelsetillsättningar?
  I mindre bolag, ser jag ofta en sammansättning av folk som känner dig, eller företaget sedan tidigare. Det inger en trygghet. I större bolag anser jag att man vågar och måste ta ut svängarna mycket mer.
 • Hur kan näringslivet dra nytta av design, konst och kultur?
  Genom att lyfta fram det. Sverige har många företag som föder oss genom design, konst etc. Mer ta ett statement om Sverige och framåt tänk inom mode/design.

Leave a Reply