was successfully added to your cart.

Birgitta Reinfeldt

By 16 oktober, 2015intervju, Månadens intervju

Befattning: Egen företagare

Yrkesbakgrund: Sekreterare, Säljare, Säljledare, Konsult, VD

Styrelseerfarenhet: Erfarenhet från bank, små bolag samt ideella verksamheter, bl. a som ordförande. Agerat affärsängel i ett par små bolag.

 • Vad är du mest stolt över i ditt yrkesliv?
  Att jag vågat bryta mönster i mina yrkesval, pröva nya saker och våga ta utmaningar. Vidareutbildat mig och lyckats förena min yrkesroll med att också föda tre barn. Att jag är en förebild för många.
 • Vilken är din främsta levnadsregel?
  Alltid vara juste och inte kompromissa med vem jag är.
 • Vilken ledarstil föder framgång?
  Tydlig, affärsmässig och socialt kompetent, d.v.s. kommunikativ och inkluderande.
 • Tre råd från dig för att bli vald till styrelseuppdrag.
  1. Fråga dig varför du vill ta plats i en styrelse och vad du kan bidra med samt inte minst hur.
  2. Förbered dig genom tydliga operativa uppdrag och framgångsrika resultat.
  3. Sälj dig själv genom att synas i många, gärna manliga nätverk.
 • Tre personliga råd från dig till nyastyrelsemedlemmar
  1. Läs på om det företag du ska gå i ni – stämmer bilden av företaget med dina värderingar?
  2. Lyssna in i början och var inte tvärsäker.
  3.Våga diskutera de svåra frågorna när du blivit varm i kläderna.
 • Hur skapas en väl fungerande styrelse?
  Lär känna varandra, gör något kul ihop . tt alla är engagerade och inte är splittrade på för många olika styrelseuppdrag. Se över om man kan jobba annorlunda och modernare än i gamla strukturer.
 • Hur uppnås en ökad mångfald i svenska styrelser?
  Att valberedningarna vågar se att det finns fler och fler kvinnor i rekryteringsbasen, självklart är de lika kompetenta som män fast olika! Även se över etnisk bakgrund, ålder så att det inte blir för stereotypt med enbart äldre män t ex. kanske begränsa mandattiden i en styrelse, så att fler nya hjärnor kan fylla på med idéer.
 • Vilka tydliga trender ser du vid styrelsetillsättningar? Styrelseordföranden pekar ut några som han (eller hon) tror skulle vara bra att ha i styrelsen. Statliga bolag har lyckats få 49% kvinnliga ledamöter och 33% kvinnliga ordföranden i sina styrelser, utan kvotering! Övriga bolag har 22% kvinnliga ledamöter, tunt på ordförandeposterna. Företagen har blivit mer noggranna att ha styrelser som driver på lönsamhet, vilket borde gynna kvinnor.
 • Hur kan näringslivet dra nytta av design, konst och kultur? Ett varumärke kan göras vackert av en designer och attrahera egna och nya medarbetare. Konst kan smycka kontoren. Fotoutställningar kan spegla nutid och omvärld. Skådespelare och regissörer har mycket att lära ut om samspel och ledarskap. Varför inte en poesiafton med efterföljande filosofisk dialog kring hur man lever sitt varumärke!

Leave a Reply