was successfully added to your cart.

Fredrik Krüeger

By 16 oktober, 2015intervju, Månadens intervju

Befattning: Head of HR Affärsområde Finans på Ikano

Yrkesbakgrund: Sju år som bolagsjurist och operativ chef inom Bygg och Fastighetsbranschen. De senaste elva åren
HR Chef på Framfab (IT), Ferring (Läkemedel) och Ikano. 

Styrelseerfarenhet: Arbetande styrelsekassör för Stiftelsen Malmö Nations Bostäder, ledamot i MINE (skånsk näringslivsinitiativ i syfte att stärka invandrares möjligheter att komma in på arbetsmarknaden), vice ordförande i lokal Röda korsets krets. 

 

Vad är du mest stolt över i ditt yrkesliv?
Mitt ”Ronja-språng” från konservativa Bygg- och fastighetsbranschen till Framfab i IT-branschen 2000 samt att ha varit med om att bidra till enskilda individers karriärutveckling.

Vilken är din främsta levnadsregel?

Carpe Diem.

Vilken ledarstil föder framgång?
Den som förstår gruppens överlägsenhet över individen och kan entusiasmera sin organisation till att jobba mot gemensamma mål.

Tre råd från dig för att bli vald till styrelseuppdrag? 
Ta initiativ, nätverka och var tydlig med vad du kan bidra med.

Tre personliga råd från dig till nya styrelsemedlemmar?
Ta reda på organisationens taktiska mål och strategiska behov.

Hur skapas en väl fungerande styrelse?
Genom mångfald och en styrelseordförande som ser till att det är högt i tak.

Hur uppnås en ökad mångfald i svenska styrelser?
Genom kvotering och genom att vi erkänner att det existerar en struktur som missgynnar kvinnor och invandrare, och ser det som vårt ansvar att försöka bryta den!

Vilka tydliga trender ser du vid styrelsetillsättningar?
Bristande mod och en viss försiktighet som delvis har att göra med ett ökat regulatoriskt tryck.

Hur kan näringslivet dra nytta av design, konst och kultur?
Intryck från design, konst och kultur skapar öppna sinnen och mer kreativitet vilket i sin tur leder till bättre beslut.

Leave a Reply