was successfully added to your cart.

Lars-Einar Engström

By 16 oktober, 2015intervju, Månadens intervju

Författare till “En sexists bekännelser och funderingar”

•    Befattning: Författare, föreläsare
•    Yrkesbakgrund:  Diverse
•    Styrelseerfarenhet:  Suttit i 6 mindre bolag, inget åtagande idag

•    Vad är du mest stolt över i ditt yrkesliv?   Mina böcker

•    Vilken är din främsta levnadsregel?  Gå hem när dumheten visar upp sitt fula tryne, var vaksam på de ”goda” människorna, de ”onda” går att hantera. De goda är snälla. Och tysta. Farligt.

•    Vilken ledarstil föder framgång? Beror på vad framgång är, men den ”auktoritära”ledarsstilen är alltid gångbar. Rädsla och kontroll får människor att bli tysta och springa fortare. Mycket sådant idag i Sverige.

•    Tre råd från dig för att bli vald till styrelseuppdrag? 1. Lär känna en styrelseordförande. 2. Föds till man. 3. Föds i rätt familj, pappa kan hjälpa många gånger.

•    Tre personliga råd från dig till nya styrelsemedlemmar? 1. Skaffa en försäkring. 2. Fråga VD om det finns något mer att berätta. 3. Följ upp föregående protokoll 4. Lita inte på revisorer.

•    Hur skapas en väl fungerande styrelse? Ta in en kvinna som ordförande som inte är delägare/aktieägare i bolaget och som inte känner de andra (männen alltså) i styrelsen.

•    Hur uppnås en ökad mångfald i svenska styrelser? Vet ej. Finns inget intresse för mångfaldsfrågan i näringslivet. Det finns bara inom politiken och i media.

•    Vilka tydliga trender ser du vid styrelsetillsättningar?  Ser ingen trend. Antalet kvinnor har ökat något men det är ingen trend.

•    Hur kan näringslivet dra nytta av design, konst och kultur? Nytta av? Vet inte. De flesta företag som sponsrar kultur gör det för att få komma in i finrummet, gamla klippare blir ofta mecenater.

Leave a Reply