Våra medlemmar

By 28 oktober, 2015Medlemskap

Är du intresserad av våra medlemmar för styrelseuppdrag? Vänligen kontakta Anki Kling.

Våra medlemmars erfarenheter och kompetenser i korthet

Digitala marknadsstrategier och vägvisaren genom den digitala transformationen för internationella affärer. Främst inom upplevelse och rese industrin men även en hel del inom lyxkonsumtion. VD med ständigt uppdrag att vända upp och ner på bolagen.
2243
………………………………………

Jag har varit VD, affärsområdes- eller avdelningschef för tio olika verksamheter/bolag inom energibranschen. Dessutom har jag varit styrelseledamot i fem olika styrelser samt ordförande i råd i två olika branschföreningar.
2242
………………………………………

Strategi, ledarskap, genomförande och digital expert. Över 25 års erfarenhet från ledande befattningar, varav 10 år som VD från branscher som; media, telekom, konsumentprodukter och dagligvaruhandel. De senaste 15 åren mitt i den digitala transformationen.
2241
………………………………………

Min bakgrund som styrelseledamot, affärsområdeschef, myndighetschef samt olika positioner i regeringskansliet har gett mig en bred erfarenhet inom flera samhällsområden och branscher (riskkapital, försäkringar, medier, transportsektorn mm) där jag arbetat med förändringsledning, kundorientering, digitalisering och organisationsutveckling.
2240
………………………………………

Passionerad, analytisk och affärsorienterad kvinna med fokus på marknad och sälj. Lång erfarenhet av att arbeta i ledningsgrupp i läkemedelsföretag med strategiska och operativa frågor. Stort fokus på produktlanseringar samt lifecycle management.
2239
………………………………………

Jag är en analytiskt, engagerad och driven affärskvinna med 30 års erfarenhet från bank och fastighetsbranschen. Särskild kompetens inom kapitalmarknad och finansiering. Jag har arbetat som CFO, Tf VD och Senior Kundansvarig inom privat och kommunal verksamhet.
2238
………………………………………

Branscher: Försäkring- och finans, Rekytering och assessment Ledare, Kompetensutveckling och Utbildning samt Management
Titlar och ansvar: General Manager, Strategisk Chef Verksamhetsutveckling Norden, Affärsutveckling och Affärsstöd, Konsult. Ledande positioner, internationell miljö och verksamhet
2237
………………………………………

Lång ledarerfarenhet från olika roller och nivåer. Erfarenhet från mångårigt strategiskt och operativt ledningsgruppsarbete. Analytisk ekonom med djupt IT kunnande. Drivit framgångsrikt förändringsarbete i hela min karriär. Bra på att balanser risker i affärsplaner.
2236
………………………………………

Jag är en positiv och resultatdriven person med gott affärskunnande från ett antal ledande roller inom IT branschen. Mitt huvudfokus ligger på sälj, tillväxt, internationalisering, teambyggande och processförbättringar. Drivit allt från VD i startup till Norra Europachef på amerikanskt börsnoterat bolag.
2235
………………………………………

Brinner för utveckling av, och möten med människor. 20 års erfarenhet av reklambranschen som projektledare, grundare och VD. Lång styrelseerfarenhet från idrottsvärlden och ideella sektorn. Nyckelkompetenser: ledarskap, CRM, turn-around management, resultatfokus, försäljning och projektledning.
2234
………………………………………
Jag har verkat som företagsledare, med verksamhetsutveckling, och som expert, med arbetsrätt som huvudområde, i många år. Jag är certifierad styrelseledamot med inriktning samhällsnyttiga företag och har lång erfarenhet av offentlig politikerstyrd verksamhet och intresseorganisationer.
2233
………………………………………
Lednings- och strategi frågor i svenskt och internationellt näringsliv sedan 1988. Spelat en nyckelroll i flera stora förändringsprojekt. Främst inom Automotive och Supply Chain. Utvecklat tvärfunktionella operativ modeller som stärkt flera företags konkurrenskraft/leverans förmåga.
2232
………………………………………
Jag bidrar med kunskap om och erfarenhet kring; kommunikation (internt och internationellt), förändringsprocesser, företagskultur, CSR, miljökommunikation och miljöledningssystem samt genusfrågor. Jag tillför också perspektiv från företagande (globalt och eget), akademin och internationella miljöer.
2231
………………………………………
Har erfarenhet från textil- och livsmedelsbranschen, som inköpare, inköpschef, produktchef och konsult. Mycket god förmåga att utveckla fungerande strukturer och effektiva arbetssätt, med lönsamhetsfokus. Affärsdrivande och nytänkande, med djup erfarenhet av CSR- och hållbarhetsfrågor.
2230
………………………………………
Bred operationell bakgrund från servicebranschen, där jag drivit många effektiviserings- och förändringsarbeten. Som projektledare eller linjechef har jag haft verksamhetsansvar för olika enheter: Kundrelationer, callcenter, säkerhet- och ledningscentralsfunktioner, ekonomi och varierande driftsavdelningar. Har styrelseuppdrag i ideella organisationer, även internationella.
2229
………………………………………

Strategisk försäljnings- och affärsutvecklingschef med erfarenhet av bolagsförvärv samt förändringsarbete. Drivkraften ligger i att få bidra till ökad tillväxt/lönsamhet. Jag ser till helheten och möjligheten att säkerställa en långsiktig utveckling utifrån förändringar i omvärlden.
2228
………………………………………

Visionär ledare och kommunikationsdirektör med fokus på resultat. Inom branscher som telecommunication, high-end medical equipment och offentlig sektor. Kan bidra med långsiktigt tänkande, förändringsledning och värdegrundsarbete.
2227
………………………………………

Strategisk rådgivare inom kommunikation med mångårig erfarenhet nordiskt och nationellt inom läkemedel, finans, transport, bygg, CSR mm:
– Styrelsearbete & ledarskap (vd)
– Affärsutveckling
– Varumärkes- & kommunikationsstrategier
– Konceptutveckling
– Lansering & implementering
Drivande, analytisk och lösningsfokuserad.
2226
………………………………………

Jag är civilingenjör med bred erfarenhet av företagsledande befattningar inom samhällsbyggnadssektorn. Jag har erfarenhet som styrelseledamot samt erfarenhet som ordförande och ledamot i olika branschföreningar och råd. Jag arbetar idag som styrelseledamot, seniorrådgivare och ledarskapskonsult.
2225
………………………………………

Började yrkeslivet som management trainee. 10 år inom detaljhandlen med ett stark kommersiellt tänk och ett affärssinne. 5 år utomlands med fokus på expansion och uppbyggnad av logistik för Sveriges största klädeskedja. Ledningsgrupps- och styrelseerfarenhet.
2224
………………………………………

Engagerad, driven, fokuserad! 20 års erfarenhet av försäljning, export och detaljhandel samt att arbeta mot Kina. Roller som extern VD, Retail Director, Exportchef. God erfarenhet av styrelsearbete. Bidrar med affärsutveckling, försäljningsstrategier, ledarskapsutveckling, lönsamhetsfokus och helhetstänk.
2223
………………………………………

Engagerad företagare inom ett flertal branscher såsom gruvnäring, företagsetablering, restaurang och Isbar. Föreläst som ambassadör för kvinnligt företagande. Styrelseledamot i en viktig medlemsägd organisation i Norrbotten, arbetar med valberedningen för Företagarna. Arbetar med företagsrådgivning, verksamhetsplanering, mentor.
2222
………………………………………

Har över 10 års erfarenhet av ledande befattningar inom privat och statlig verksamhet i Sverige och på tillväxtmarknader. Erfaren projektledare och entreprenör. Driver kreativa förändringsprocesser och coachar grupper och ledare, gärna med motorbåtar som verktyg.
2221
………………………………………

Idealkund: Modig med ambitioner!
Värderingar: Lust. Energi. Mod. Engagemang. Oändliga möjligheter!
Styrka: Analysera verksamheten, hitta hävstänger för utveckling. Affärsmässighet.
Talang: Utveckla individers potential, identifiera drivkrafter individuellt/i grupp.
Erfarenhet: Ägarledda organisationer/ extern vd. Offentligt/privat.
2220
………………………………………

Starkt affärsfokus, stort engagemang, lång erfarenhet från detaljhandel. Roller som VD, vice VD CFO och erfarenhet av styrelsearbete. Jag bidrar med försäljningsinriktning, struktur i styrning mot målet, lönsamhetsfokus och helhetstänk. Arbetar idag med affärsutveckling och lönsamhetsstyrning.
2219
………………………………………

Erfarenhet av styrelsearbete, affärsutveckling, styrning och målsättning av personalintensiv verksamhet i stora nordiska koncerner inom både rese- och byggbranchen. Finansiell kompetens efter flera års arbete som CFO i holdingbolag med dotterbolag i de skandinaviska länderna.
2218
………………………………………

Organisationskonsult sedan 1970. Arbetat i Sverige, Östeuropa och Afrika söder om Sahara. Specialområden: ledarskap, konflikthantering, samarbete, samtal, stresshantering, företagskulturer.
Många branscher – kultur, teknisk industri, gruvor, bank, försäljning, bygg, fastighet, service, offentlig sektor, revision, säkerhet, utbildning/universitet.
2217
………………………………………

17 års erfarenhet HR manager roller och ledningsgruppsarbete inom olika branscher t ex IT- Telecom och företagshälsa. Mångårig erfarenhet förändrings- och omställningsprocesser t ex förvärv,integration, neddragning samt att utveckla och implementera HR strategier och processer.
2216
………………………………………

Nyfiken, engagerad och driven affärskvinna med bred kunskap och erfarenheter av strategiskt och operativt arbete inom försäkrings-, bank- och finans-sektorn. Arbetar som försäkringsspecialist med ansvar för coachning av bankpersonal samt försäljning av personförsäkring mot företagskunder
2215
………………………………………

Har bakgrund inom ekonomi och HR i branscherna åkeri, rese, flyg och industritillverkning. Jag har sedan 20 års ålder och är fortfarande aktiv i ideella föreningars styrelse (idrotts, brukshunds och draghundsföreningar) och har utbildningar i ledarskap hos SISU/RF
2214
………………………………………

Driven, engagerad affärskvinna med svensk och global karriär inom läkemedelsindustrin. Gedigen ledarskaps- och ledningsgruppserfarenhet.
Erfarenhet av sjukvård, biotech och medicinteknik (bl.a. utvecklat eget instrument). Driver eget konsultföretag inom främst chefsuppdrag, läkemedelsindustri och ledarskapsutveckling.
2213
………………………………………

Civilekonom med 25 års strategisk och operativ erfarenhet av affärsutveckling, marknadsföring och försäljning från FMCG (Snabbrörliga konsumentvaror) och konsumentelektronik i Norden och Globalt. Senior Marketing Advisor på ledande nordiskt konsultbolag. VP Marketing och VP Brand. Ledningsgruppserfarenhet från Börsbolag. Certifierad styrelseledamot.
2212
………………………………………

Många års erfarenhet som bankchef i Sörmlands Sparbank och kontorschef
i SEB.
Erfarenhet av företagsfinansiering och privatfinansiering.
Erfarenhet av den totala företags- och privatmarknaden inom bank.
Erfarenhet av ledarskap.
Erfarenhet av att arbeta med ständiga förbättringar och problemlösningar.
2211
………………………………………

Är analytisk och strategisk med fokus på affärsutveckling. Bred erfarenhet från såväl ägarledda företag som börsbolag genom arbete inom bank, revision och franchiseverksamhet. Har innehaft ledande befattningar som vd, koncernkontroller och auktoriserad revisor.
2210
………………………………………

VD i textilbranschen (sybehör, garn, tyg) grossist till detaljhandeln, Management Konsult, Marknads- och Försäljningschef i resebranschen, Contact Centerchef, Strategiskt utvecklingsarbete resebranschen/rederi kopplat till ansvar för IT-inköp. IT-branschen som utvecklingschef och projektledare. Internationella bolag samt svenskt familjeföretag.
2209
………………………………………

Extremt driven och strukturerad organisatör, affärsutvecklare och initiativtagare med 30 års yrkeserfarenhet av både företagande och offentlig verksamhet. Grundare av större internationellt nätverk, med djup kännedom om nystartsföretag. Outtröttlig entreprenörssjäl med mottot ”Ingenting är omöjligt”.
2208
………………………………………

Senior VP HR i globalt börsnoterat företag. Erfarenhet från energi-, elektronik- och konsultbransch. 15 års HR-arbete, även jobbat med affärsutveckling, KAM och kommunikation. MBA och fil mag. Många år i olika ledande befattningar. Styrelseerfarenhet från Tyskland.
2207
……………………………………….

Mångårig erfarenhet av koncept och strategisk affärsutveckling, operativt kommersiellt ansvar för större affärsområde och stora förändringsarbeten. Erfarenhet av både storföretag i servicebranschen och mindre företag i uppstartsfas. Bred kommersiell ledarerfarenhet.
2037
……………………………………….

Framgångsrik erfarenhet inom försäljning, marknadsföring, ledarskap, verksamhetsutveckling samt CSR arbete. Erfarenhet inom sociala medier. Ledande befattningar som regionchef, affärsutvecklingschef, affärsområdeschef, KAM Europa nivå. Vana av framgångsrikt ledningsgruppsarbete. Vana att driva förändrings-och utvecklingsprocesser.
2206
………………………………………..

Strukturerad, kreativ och driven Kommunikations- och utvecklingsstrateg med akademisk medieutbildning och 25 års erfarenhet inom kommunikation- och marknadsföring, utbildningssektorn, turism- och resebranschen. Mod, hjärta och hjärna, beslutskompetens och förmågan att se möjligheter ger mätbara resultat.
2205
………………………………………..

Ledaruppdrag i 20 år inom politik och facklig verksamhet, just nu som förbundssekreterare och kanslichef för Folkpartiet Stockholm. Sedan 80-talet i styrelser inom politik, kultur och arbetsmarknad, som ordförande eller ledamot. Engagerad, med fokus på mål och resultat.
2204
………………………………………..

Engagerad, affärsorienterad, bra på affärsutveckling, expansion och förändring. Jobbat inom bl.a. IT /telekom och klädbranschen, sitter f.n. i ledningsgrupp som chefsjurist, bollplank åt VD och styrelseordförande, styrelsesekreterare. Stark inom compliance (bolagsrätt/bolagsstyrning) och hållbarhet, och har gjort noteringsresa.
2203
………………………………………..

Under 20 år har jag haft flera ledande positioner inom Fastighetsbranschen, senast som områdeschef. Har lång erfarenhet som professionell styrelseledamot i flera små som stora bostadsrättsföreningar. Har också jobbat i projekt både nationellt och internationellt.
2202
………………………………………..

Jag har arbetat i såväl stora som små företag, i kommunalförvaltning och inom högskolan. Jag har haft chefsbefattningar och varit projektledare. Har erfarenhet av styrelsearbete i både företag, stiftelser och ideella föreningar.
2201
………………………………………..

VD inom tillverkande industri med inriktning mot möbelbranschen.
Driftig och resultatinriktad generalist, bred kunskaps- och erfarenhetsbas som drivs av utmaningar och nyfikenhet. Förändringsarbeten och produktutvecklingsprojekt, kvalitets- och miljöcertifiering. CSR-arbete, affärs- och verksamhetsutveckling, strategiutveckling och genomförande.
2200
………………………………………..

Mia har mer än 25 års erfarenhet från det lilla entreprenörskapet till arbetet inom stora koncerner. Mia brinner för det goda ledarskapet samt har mångårig erfarenhet som mentor till unga kvinnor och styrelsearbete.
2199
………………………………………..

Analytisk, kund- och serviceorienterad ekonom med bred internationell kompetens från tjänsteföretag främst inom turism och utbildning. Erfaren projektledare och egen företagare som är van och tycker om att leda och genomföra utbildnings- och reseuppdrag.
2198
………………………………………..

• Vattenrening, desinficering, Grundare, vVD. Startat upp och internationellt kommersialiserat innovativt bolag.
• Post, bank, logistik, Senior Vice President. Högsta ledningsnivå inom ekonomi, marknad, affärs- och verksamhetsutveckling samt försäljning.
• Bank, finans, Direktör. Controller på företagsmarknad, kredit, ekonomi.
2197
………………………………………..

VD/ägare Storköksteknik, servar och säljer storköksmaskiner och hushållsmaskiner via upphandlingar. Sungard,Key Accout Manager, jobbade med IT-säkerhetslösningar, katastrofplaner, konsekvensanalyser och automatiserade backuper.
Fiol och sång pedagog i Lidingö musikskola. Stråkklasser, enskild undervisning, orkesterleding, Körledare, vuxen kör, konsertverksamhet
2196
………………………………………..

Arbetar sedan snart 20 år tillbaka med ledarutveckling och har coachat över 1000 ledare och nyckelpersoner i näringslivet. Jag har verkat i över 200 stora, små och medelstora företag. I arbetet ingår också organisations- team- och säljutveckling.
2195
………………………………………..

Driven ledare med fokus på marknadsföring, försäljning och helhet. Goda kunskaper inom IT, Kundservice och produktutveckling. Egen företagare – managementkonsult, VD reklambyrå, Marknad- och försäljningschef – Bank & Försäkring. Ordförande – Föreningslivet. Andra branscher: Retail, Finans, Energi, Bensin.
2194
………………………………………..

25 års erfarenhet som rådgivare till VD, styrelser och ledningsgrupper inom otaliga branscher. Specialist inom ekonomistyrning och affärsutveckling men har även arbetat mycket med personalfrågor och ledningsarbete. Kursledare, moderator, föreläsare. Positiv, effektiv, strukturerad och målinriktad.
2193
………………………………………..

Senior HR Chef med erfarenhet från Massa & Papper, Energi, Stål & Metall
Inriktning Organisation och Ledarutveckling samt Förändringsarbete i en global context.
2192
………………………………………..

Marknad- och affärsutvecklingschef med lång erfarenhet inom mediebranschen. Stor erfarenhet av strategiskt arbete i ledande position i större bolag framförallt mot konsumentmarknaden. Stor erfarenhet av verksamhetsförändring och att leda i förändring. Har VD och styrelseerfarenhet.
2191
………………………………………..

Med 17 års erfarenhet från både privata och statliga bolag vet jag vad som gör ett företag framgångsrikt! Bred erfarenhet som Ekonomichef, Affärsområdeschef, HR-chef och Strategichef. Fokus på utveckling och förbättring, drivit många lyckade förändringsprojekt.
2190
………………………………………..

Auktoriserad revisor och CFO/Vvd/VD. Verkat i branscher med statlig ägande, teknikkonsultbolag, call center och sökmarknaden samt tillverkande bolag. Kunskap om förvärv, organisationsförändringar, strategifrågor, etablering på nya marknader, varumärkesförflyttningar och stiftelseförvaltning. Kunskap om IFRS, bolagskoden.
2189
……………………………………….

VD för Fagerhult Retail. Tidigare koncernchef för Anza AB (Orkla ägt bolag, 600 MSEK i oms) sedan 2010. Sverigechef Flügger Färg AB 2006-2010. 1997-2006 arbetade jag som Nordisk Marknadschef för Beiersdorf AB med välkända NIVEA varumärket.
2188
……………………………………….

Har 20 års erfarenhet inom mjukvaru- och konsultbranschen. Haft roller som Konsultchef, Produktchef, Affärsutvecklingschef, Regionchef. Erfarenhet av tjänsteförsäljning, affärsutveckling, styrning och uppföljning av konsultmål samt personal, rekrytering. Positiv, engagerad, målinriktad och resultatorienterad.
2187
……………………………………….

Linjeansvar, stabsfunktion och projektledande konsult.
Operativt ansvar från ägare, styrelse, koncern och bolagsnivå;
̶ Aktiv ägarutövning av bolagsportfölj
̶ Strategiprocesser
̶ Utveckling styrmodeller
Affärs-/verksamhetslogik från Transport, Banking, Försvar, Industri.
25 års erfarenhet av styrelsearbete/nomineringskommittéer
2186
……………………………………….

Mer än 10 års erfarenhet av ledande roller i multinationella finans- och försäkringsföretag. Erfarenhet av att utveckla verksamheter i hela kedjan från produktutveckling till kunderbjudande och genomföra integrationsprojekt. Erfarenhet av styrelsearbete både som ledamot och corporate secretary
2185
……………………………………….

Mångårig erfarenhet av strategiskt arbete i ledningsgrupper och styrelser, främst inom bank- och finans. Jag har även erfarenhet av fastighets- och revisionsbranschen. Arbetat mycket med förändringsarbeten och verksamhetsutvecklig. Har VD-erfarenhet, men arbetar fn med styrelseuppdrag.
2184
……………………………………….

Engagerad & Positiv med Stark Drivkraft.
Certifierad Styrelseledamot. 15 års erfarenhet av att bygga upp, utveckla och leda verksamhet, varumärken och team. Goda erfarenheter av ledarskap, Marknadsföring, Kommunikation & PR, Förändringsarbete, resultat, struktur, analys och beslut. Även Non-profits.
2183
……………………………………….

20 års erfarenhet i USA, Europa, Afrika och Asien på uppdrag av regeringar, ledningsgrupper och styrelser inom olika ekonomiska sektorer. Strateg med analytisk och handlingskraftig förmåga med fokus på resultat och hållbarhet. Stort internationellt nätverk.
2182
……………………………………….

Kommersiella Fastigheter – projektledning, analys och strategisk affärsutveckling, – Seniorkonsult vice VD, Kommersiella fastigheter, kommunala fastighetsbolag – Marknadschef och Projekt/utvecklingsansvarig, Köpcentrum kommersiell förvaltning – Marknadschef, Detaljhandel -.Affärschef, Landstinget teknisk avdelning – Produktutveckling samt inköpsansvarig.
2181
……………………………………….

Utveckling av kärnverksamhet och dess lönsamhet. Produkt-och tjänstepaketering samt genomförande av kort-och långsiktig strategi som Sälj och Marknadsdirektör på Projectplace, Sitemanager på Informator Utbildning och senast som VD hos Facility Labs AB.
2180
……………………………………….

Arbetat inom offentlig förvaltning i chefsposition inom utbildning och socialtjänst. Grundare och delägare av tjänsteföretag( utbildning).Arbetade som VVD och HR-chef 2001-2013. Företaget omsätter 350 miljoner och har 700 anställda.
2179
……………………………………….

Är VD för en konsultverksamhet inom ekonomistyrning & redovisning och interimsuppdrag. Erfarenhet som CFO och styrelsemedlem för en koncern inom verkstadsindustrin. Administrativ chef och styrelsemedlem för en koncern inom tjänstesektorn. Ekonomichef och Controller för ett dotterbolag inom verkstadsindustrin.
2178
……………………………………….

Min karriär har fokuserats inom marknad och försäljning där jag successivt blivit mer generalist. Mina erfarenheter kommer främst från tjänsteföretag inom B2B-området med roller som försäljningschef, marknadschef och VD. Jag har också tidigare styrelseerfarenhet.
………………………………………

Haft roller som försäljningschef, marknadsansvarig samt affärsområdeschef inom IT-branschen. I alla roller har grunden varit försäljning – bygga, utveckla och förvalta säljande organisationer är styrkan. Sedan 2003 grundare och ägare av CA Rekrytering – Excecutive Search.
2016
………………………………………

Många års erfarenhet inom området ekonomi/finans/ledning/utveckling. Har under åren utvecklats i rollen som ekonom, ”internkonsult” och ledare Uppgifterna, allt från mindre till mer omfattande, har sträckt sig över längre och ibland kortare tid..
………………………………………

Kvinna med tydlig chefsroll som är van att arbeta med män och ta tuffa beslut. Har gott om civilkurage samt skinn på näsan. Utmaningar med resultat i sikte är snarare en motor än ett hinder.
2019
………………………………………

VD och dessförinnan ordinarie styrelseledamot och chef inom större specialiserad vårdverksamhet med landstingsavtal. Arbetar intensivt med affärsutveckling, tidigare på olika chefsbefattningar inom landstingsvården och de senaste sju åren inom det aktiebolag till vilket jag är en av grundarna.
………………………………………

Erfaren ekonomichef och biträdande VD, ägare och styrelseledamot i fastighetsförvaltande bolag med 50-tal större och mindre klientuppdrag under 18 år. Har gått fördjupningskurs i styrelsearbete, biträtt många styrelser genom åren samt byggt upp eget företag.
………………………………………

Arbetat i textilbranschen i 15 år på 3 olika företag. Haft marknads- och försäljnings ansvar i olika roller, order, innesälj och marknadschef. Även arbetat 3 år i telecombranchen på Ericson med inriktning marknadsföring. Arbetar idag som marknadchef i Eco-Boråstapeter AB.
………………………………………

Ledande befattningar. Globalt HR-arbete, kulturfrågor, rekrytering & assessment. Bygga
infrastruktur i expanderande verksamhet. Erfarenhet av marknadsföring & försäljning, främst av tjänster. Flerårig erfarenhet av arbete med kvalitetssäkring, främst ISO9001. Ett brett nätverk inom flera branscher.
……………………………………….

Ledande befattningar, Internetbanking, konsultverksamheter och detaljhandel. Bred chefserfarenhet inom marknadsföring, försäljning och varumärkesarbete, Vana från börsnoterade bolag och ägarledda verksamheter. Entreprenörs-tillväxtbolag samt traditionella bolag. Strategiarbete och affärsplanering. Styrelsevana samt styrelseutbildad. Beslutskraftig, modig samt med hög energi.
……………………………………….

Många års erfarenhet av förändrings- och effektiviseringsarbete i ledande position, av
strategiskt ledningsarbete med strukturer och effektiva arbetssätt för att utveckla en
verksamhet utifrån vision och mål. Erfarenhet både av storföretag i servicebranschen och
litet företag i uppbyggnadsskede.
……………………………………….

Ledande befattningar inom försäljning, affärsutveckling, marknadsföring. Uppstart och expansion av nya verksamhetsområden. Mångårig erfarenhet inom reklambranschen,
hygienprodukter mot konsument och B2B, finpappersindustrin, auktionsbranschen,
designområdet i Sverige och Island. Medelstora och stora företag i Sverige. Affärsdrivande
och nytänkande.
……………………………………….

Egen företagare, konsult, marknadsekonom . Mångårig erfarenhet av försäljning inom IT branschen såväl stora utlandsägda företag som i det egna företaget. Arbetat med regional utveckling dels som lokal näringslivsutvecklare, dels som regional investeringsfrämjare.
Konsultverksamhet , marknadsföring och profilering.
……………………………………….

Erfaren konsult och specialist inom ekonomi, affärsutveckling och internationellt företagande. Många års erfarenhet som ledare i både nationella och internationella sammanhang. Etablerat verksamhet i Kina med framgång och har stor vana vid att göra affärer inom Asia Pacific.
2031
……………………………………….

Driven och mycket erfaren strategisk ledare med specialistkunskaper av verksamhets-, organisations- och kvalitetsutveckling inom såväl privata näringslivet som offentliga sektorn. Ledamot i Rektorsakademin samt i ULI Geoforum. Har rötter inom miljö, utbildning, infrastruktur, forskning, vård och facility managament.
……………………………………….

Lång erfarenhet från resebranschen med fokus på IT. Erfarenhet som ansvarig för centrala utvecklings-, drift- och förvaltningsorganisationer med fokus på konsolidering och effektivisering.
……………………………………….

Mitt arbete med organisationsutveckling och kommunikationsstrategier har gett mig djupa kunskaper om gruv- och träindustrin. IT/utbildning/kultur och nöjesbranschen har jag också arbetat mycket med. Miljö- och energikunskaper följer med mitt engagemang i Skellefteå Kraft.
……………………………………….

Marknads-/Informationschef på Diös Fastigheter (publ) vilket innebär totalt ansvar för den informations som lämnas om företaget externt/internt. Övergripande ansvar för varumärket Diös. Tidigare Marknadschef Casino Cosmopol, Centrumutvecklare SPP Fastigheter, Varuhuschef IKEA, Sundsvall.
……………………………………….

Gedigen akademisk utbildning inom beteendevetenskap och kultur. Magisterexamen i organisation och ledarskap kompletterad med handelsrätt, personalekonomi, arbetsmiljö och arbetsrätt. Tio års erfarenhet av ledande befattnignar som förvaltningschef och nu VD. Karaktärsdrag: klarsynt, analytisk, diplomatisk, orädd
……………………………………….

Drivande och engagerad jurist med mycket bred erfarenhet av affärsförhandlingar, transaktioner, styrelsearbete och bolagsrätt både i Sverige och utomlands. Både tillverkningsindustrin och servicesektorn. Vana vid affärsstrategiska frågor. Diplomutbildning i styrelsearbete. Positiv, energisk, resultat- och kvalitetsfokuserad.
……………………………………….

Vice vd på Sectra Imtec AB med gedigen erfarenhet från både medicintekniska branschen och hälso- sjukvården. Kunnighet från ledande befattningar inom försäljning, affärsutveckling och marknadsföring. Erfarenhet från styrelsearbete i ett flertal internationella dotterbolag.
………………………………………

VD för Skogstekniska klustret. Tidigare näringslivschef i 8 år, informations- och marknadschef och dessförinnan delägare i ett mediaföretag med tripple A. Ordförande i Sparbankstiftelsen Norrland och dess riskkapitalstiftelse. Strategisk, lösningsorienterad, bra förstå marknad och se trender.
……………………………………..

Bred, mångårig erfarenhet av operativ ledning och styrelsearbete i privat och offentlig sektor. Linjeansvar i ca 20 år, hälften inom ICT och hälften inom EU/internationellt. Styrelseuppdrag i 15 år, varav fem år i internationella styrelser.
…………………………………..

Har erfarenheter från större en Koncern i flyg-/resebranschen inom Produktion, Inköp, HR och Projektkontor i högre ledande befattningar. Resultatorienterad med god strategisk och operationell förmåga med erfarenheter av omfattande organisationsutveckling. Är idag affärsområdeschef på ett konsultföretag.
…………………………………..

En orädd affärskvinna som ur ett strategiskt perspektiv, med en entreprenörs idérikedom och kreativitet, utvecklar affärsverksamheten. Min erfarenhet kommer från roller som affärsledare, försäljningschef och projektledare med arbetsplats byggen och fabriker, och framför bankens styrelse.
………………………………….

Huvudsaklig erfarenhet från flygbranschen med olika uppdrag, HR- Personalkonsult, Manager PA/Lön Sverige samt Director Inflight Management and Operations. Uppdragen har bestått av affärsutveckling med strategisk inriktning, omställningsprocesser. Uppdragens ekonomiska ansvaret har varit mellan 35 – 500 MSEK
…………………………………

30 års erfarenhet som ledare och vd inom snabbväxande högteknologibolag, verkstadsindustri, IDEON och Svenskt Näringsliv. Executive MBA, styrelseutbildning på universitetsnivå, certifierad Co-Active coach. Styrelsearbete, bollplank, mentor och ledarutvecklare. Gedigen erfarenhet från styrelsearbete sedan 80-talet.
…………………………………

En uppskattad ledare inom IT, marknadsföring, administration, försäljning och leverans. Hon kan beskrivas som positiv, självständig, målinriktad men också kommunikativ och empatisk. Driver gärna komplexa projekt och är en kompetent förhandlare. Mycket kunnig i upphandlingsfrågor.
…………………………………

Jag är civilekonom och arbetat flera år inom revisionsbranschen både som anställd och egenföretagare. Jag har varit auktoriserad revisor. F n arbetar jag som VD på ett konsultföretag samt har uppdrag inom ekonomistyrning och projektledning.
…………………………………

Har arbetat inom bank och försäkring i 30 år och har haft många roller, bl a vd, vice vd, försäljningschef mm. Nu är jag Utvecklingschef på Länsförsäkringar AB. Jag är en drivande och erfaren ledare som också har styrelseerfarenhet.
…………………………………

VP och CFO på Doro. Är även sekreterare och föredragande i Doros styrelse. Har haft ledande febattningar inom ekonomiområdet på Länsförsäkringar och Atlas Copco. Har även arbetat som marknadschef på Skandia. Internationell erfarenhet med placeringar i både Paris och London.
…………………………………

Har erfarenhet från: 1) näringslivet som VD, utvecklings- och forskningsansvarig 2) Universitet som disputerad lektor och forskningsledare 3) Landstinget som generellt IT-utvecklingsansvarig och IT-strateg. Arbetet har fokuserat på strategisk verksamhetsutveckling genom IT inom samtliga branscher.
…………………………………

Verkställande direktör och Affärsområdes chef i stor koncern. Tidigare erfarenhet på ledande befattningar inom både retail sektorn och Medicaldevice sektorn, såsom Vice VD Filippa K AB, Strategichef och medlem i koncernledningen på Gambro AB, Marknadschef på Siemens-Elema AB och Management konsult.
…………………………………

Erfarenhet som chefsekonom på såväl arbetstagar- som arbetsgivarsidan samt av analysarbete på Finansdepartementet, Riksbanken och EU-kommissionen. Doktor i nationalekonomi. Erfarenhet av styrelsearbete inom statliga myndigheter och fondförvaltning. Personliga egenskaper: Analytisk, diplomatisk och med hög integritet.
…………………………………

VD/Koncernchef för Mobiento Group AB, en av världens ledande mobilbyråer med kontor i Stockholm, Oslo, Köpenhamn och New York. Styrelseledamot i HiQ International, OraSolv AB samt Ekelöw Info Security AB. Johanna anlitas framförallt för sin erfarenhet av nya medier och att bygga snabbväxande koncerner.
………………………………….

VD för rikstäckande apotekskedja med fokus på djurläkemedel, huvudägare 6:AP-fonden. Tidigare erfarenhet som VD inom hälso- och sjukvårdsbranschen. Suttit i ett flertal styrelser, bidrar med strategisk nytänkande med fokus på ekonomi och resultat. Bakgrund som ekonomichef.
………………………………..

Kompetens i affärsutveckling, marknadsstrategi, kommunikation och opinionsanalys från mat- och energibranschen, sjukvård samt konsultföretag. Konsult-, linje- och stabserfarenhet (affärsenhetschef, affärsutvecklingschef, kommunikationschef). Erfarenhet av global verksamhet, avreglering, bolagisering, förvärv. Förtroendeuppdrag inom politiken och branschförening.
………………………………..

Flera års erfarenhet som Personalchef och medlem i ledningsgrupp för svenska enheten inom tillverkande industri. Ansvarat för framgångsrika resultatförbättringar inom enheten. Tilldelats internationellt projektuppdrag av koncernledning. Vann CEO award för detta uppdrag. Fil. kand. i Personal-och arbetslivsfrågor.
……………………………….

Bred erfarenhet inom försäljning och marknadsföring, inom Sverige och internationellt. Särskild erfarenhet inom media, informationsbranschen och bank & finans sektorn. Haft ledande befattningar som vd, vice vd, affärsområdeschef, försäljnings- och marknadschef. Vana att driva förändringsarbete för hela eller delar av en organisation.
……………………………….

Ägare, VD och konsult i Ernst Förlag & Kommunikation AB. Drygt 15 års erfarenhet av affärs- och verksamhetsutveckling, varumärkesarbete och kommunikation, i Sverige och internationellt. För närvarande styrelseledamot i Spoon Publishing AB (del av Bonnier)
………………………………..

VD i verksamhet med 30 anställda. Gedigen erfarenhet av ledande befattningar både i näringslivet och i offentlig sektor. Stor kunskap om miljö, socialt ansvarstagande, varumärkesbyggande arbete och i att driva förändringsarbete. Kan komplex kunskapsförsäljning. Styrelseuppdrag i tekniskt bemanningsföretag.
2103
………………………………..

Strategic Director med 15 års erfarenhet av arbete inom organisationer och företag på lokal och global marknad – verksamhetsutveckling, varumärke och kommunikation, positionerings- och etableringsfrågor. Budgetansvar för flertalet större uppdrag med förståelse för samverkan mjuka och hårda värden. Nyfikenhet, Integritet och Sunt förnuft personifierar mig.
2078
………………………………..

Operativa chefsroller i IT-konsultbranschen sedan 1999. Tydligt fokus på affär och lönsamhet samt organisationsutveckling baserad på en stor tro på att entusiastisk personal kan nå otroliga resultat. Entreprenör, grundare och VD i fem år. Stor erfarenhet att driva affärer i tillväxtbolag, med bibehållen eller ökad vinst som mål.
………………………………..

Jag brinner för humankapitalfrågor och hur dessa kopplas till företagets strategi, lönsamhet och innovationsförmåga Jag har arbetat i såväl ägarledda, entreprenörsdrivna företag som internationella börsbolag och riskkapitalägda bolag. Flera års styrelsevana från ett flertal bolag. Flera års styrelsevana från ett flertal bolag.
………………………………..

Marketing, Communication & Digital Director Nordic & the Baltic region. Ansvarar för marknadsföring, pr, intern och extern kommunikation samt våra digitala plattformar för våra TV kanaler och bolag(film distribution, filmrättighetsförsäljning samt textöversättning) i Norden och Baltikum.
………………………………..

Bred erfarenhet från företag med internetverksamhet sen slutet av 1990-talet. Varit verksam inom handel/återanvändning/livsstil/media och telekombranschen. Huvudsakligen roller från säljare/marknadschef till vice vd . Delägare i företag och erfarenhet av start ups.
2093
………………………………..

Jag är projektledare och organisationsstrateg. Både internt men även mot kund, bland annat genom att arrangera framgångsrika möten av olika slag. Att se helheten, organisera folk, möten och ta fram strategier är min expertis.
2095
………………………………..

Driven, orädd och engagerad kommunikatör, men mångårig chefserfarenhet inom kommunikation, opinionsbildning, PR, lobbying och marknadsföring. Erfarenhet från politisk organisation, branschförening samt det privata näringslivet. Är idag partner på Bondi Executive search och rekryterar talanger inom kommunikationsområdet.
2098
………………………………..

Advokat sedan 2003, delägare i den affärsjuridiska advokatbyrån Gärde Wesslau, www.garde.se. Specialist inom arbetsrätt, bolagsrätt och processrätt. Styrelsevana från bl.a. bankstyrelser. Styrkor i styrelserummet; marknadsföringsfrågor, kundvård, ekonomi, personal m.m. Stort kontaktnät i södra Sverige.
2100
………………………………..

Chef/VD/Rektor med lång erfarenhet av ekonomi- och budgetansvar, personal och ledarskaps- och kompetensutveckling samt marknadsföring inom kommunal verksamhet och privata näringslivet.
2101
………………………………..

Ägare friskola
Tf VD friskolekoncern
Del i ledning inom friskola – regionchef, etableringschef, rektor
Vd chefsrekrytering inom it, läkemedelsindustrin och bank
Etableringsansvarig för mediagrupp
Regionchef råvaruhandel
Försäljningschef utbildning
………………………………..

Ägare och VD till Resia Linköping. Har jobbat i branschen i 35år. Mitt företag är det största i Resiakoncernen med en omsättning på 240 milj (2011) och 35 anställda. Lång erfarenhet av organisation, struktur, personal, försäljning och marknad. Allt som hör det egna företagandet till.
………………………………..

Generalist med strategisk förmåga och stort fokus på resultat. Hög integritet, nytänkande, kreativ och engagerad. Ledande befattningar inom internationellt företag inom försäljning, affärsutveckling, marknadsföring och inköp. Erfarenhet av virtuellt ledarskap med grupper i flera länder.
………………………………..

Maria har en mångårig erfarenhet som CFO med fokus inom P/E bolag & större bolag. Som CFO har jag ansvarat för genomförandet av interna samt externa processer & efterlevnad av lagar & regler, rapportering samt upprättande av ÅR. Arbetar idag för Grant Thornton som Manager inom CFO Services.
………………………………..

Ulrika arbetar som managementkonsult inom fastighet, infrastruktur och finans, ofta direkt på uppdrag av ägare/styrelser. Hon har ansvarat för komplexa strukturaffärer och anbuds-produktioner. Tidigare har Ulrika haft ledande befattningar inom information, marknad, försäljning och projektledning.
………………………………..

Internationell civilekonom med erfarenhet från finans- och telekombranschen. Kan utvärdera affärsplaner, arrangera finansiering och få en verksamhet att fokusera på rätt mål för att utvecklas. VD-erfarenhet och utlandserfarenhet, bl a från Moskva.
………………………………..

Jag har arbetat som affärsområdeschef i IT Branchen i över 30 år. Jag har även haft uppdrag som lösningsarkitekt för inom datafångstområdet.
2002 blev jag utnämnd som Årets IT Q i Sydsverige.
………………………………..

I alla mina tjänster som inköpschef/marknadschef/produktutvecklingschef/VD har jag jobbat med marknadsföring med säljinriktade kommunikationen. Lång kunskap och erfarenhet inom Distanshandel, E-handel, Direktmarknadsföring, Abonnemangs försäljning, tryck/katalog produktion/Internet/TV/annonsering samt PR. Stora kunskaper inom ROI på samtliga kanaler.
………………………………..

Jag är civilekonom med lång yrkeserfarenhet som koncernredovisningschef, redovisningschef och ekonomichef. Jag har arbetat inom fastighets-/byggbranschen, tillverkningsindustrin, telekombranschen och revisionsbranschen. Jag kan starkt bidra till verksamheter där ordning och reda inom ekonomifunktionen behöver utvecklas.
………………………………..

Stor erfarenhet av utvecklingsprojekt inom telekombranschen. Flera års erfarenhet som linjechef samt ansvarat för planering av projektportföljen. Strukturerad generalist med god helhetssyn. Vana att arbeta krossfunktionellt och med internationella kontakter, främst i Kina och Japan.
………………………………..

VD med lång erfarenhet av lednings- och organisationsfrågor inkl förvärv/fusioner. Jag var en av nyckelpersonerna i uppbyggnaden av Acando. Har framgångsrikt genomfört turn-around av mindre IT bolag. Jag har nyligen startat nytt konsultbolag inom verksamhetsutveckling.
………………………………..

Civilingenjör med 15 –års erfarenhet från läkemedelsbranschen inom både Inköp och Finans. Jobbar fn som VD för ett inköpsbolag inom offentlig sektor och ingår även i koncernledningen samt är styrelseordförande för ett kraftbolag.
………………………………..

Haft roller som försäljningschef, Utvecklingschef, konsultchef, samt affärsområdeschef inom IT-, Telecom- branschen. I alla roller har grunden varit försäljning – bygga, utveckla och förvalta. Erfaren inom konsolidering av verksamheter, strategiskt beslutsfattande, förändringsprocesser, komplexa leveranser på ett Internationellt plan.
2118
………………………………..

Kommunikationsexpert och strategisk kommunikatör med en bred erfarenhet från privat- och offentlig sektor. Särskilda kompetenser inom CSR, PR och nordisk kommunikation. Tidigare befattningar som journalist, presschef och strategisk kommunikationskonsult. Fil mag i sociologi och fil licentiat i mediepedagogik med inriktning på sociala medier.
2119
………………………………..

Jag har många års erfarenhet från bank och finans och i ledande befattningar. Tyngdpunkterna i min erfarenhet är kapitalmarknad, ekonomi, redovisning, riskhantering och revision. Arbetar idag som managementkonsult med att utveckla effektivitet och lönsamhet.
2120
………………………………..

Lång erfarenhet från företagsledande befattningar inom transport & logistikbranschen samt detaljhandel, såsom Volvo Logistics AB, Hemtex AB, Speedcargo AB, Halens AB. Verkar idag som styrelseordförande i Alfakonsult AB samt styrelse ledamot i Green Cargo AB, Exibea AB, AA-bolagen AB samt Alfred Andersson Logistik AB Jag är även ägare till Hvittfeldt Invest AB.
2121
………………………………..

10 års erfarenhet av dagligvarubranschen snabbrörliga konsumentvaror som controller. 15 års erfarenhet av konsultbranschen inom IT och telekom. Olika roller som VD, regionchef och COO.
5 års erfarenhet av mjukvaruutveckling in IT branschen som Sverigechef.
2122
………………………………..

Tjugo-års erfarenhet från modebranschen, från produktutveckling, inköp, försäljning och e-handel. De senaste åren som VD i svenskt bolag med internationell försäljning. Jag är analytisk med ett kommersiellt tänkande. Utveckla företag och skapa lönsamhet är min drivkraft.
2123
………………………………..

Erfarenhet av ledningsgruppsarbete i börsnoterat och privata bolag
Har en snabbhet att förstå nya tekniska lösningar och processer.
Erfarenhet av att leda större, tekniskt fokuserade organisationer och projekt.
Brancher; IT, telekom, bygg och miljöbolag.
2124
………………………………..

Mag Civilekonom från Handelshögskolan i Gbg.
Management Trainee Berlitz Int.(försäljning)
Accound Manager Observer AB (Media/ Försäljning/Prisstrateg).
VD och ägare AW Interior AB/BOHEM (Inredning).
Mentor för Svensk Handel och Mentor AB.
2126
………………………………..

Civilekonom med mer än 20 års erfarenhet inom Retail. Stor internationell erfarenhet, bl.a. som Försäljningschef för Ryssland och Commercial Manager wordwide för ett Affärsområde inom IKEA. Affärsstrategier. Konceptutveckling. Ledarskap. Jag brinner för utveckling, design och lönsamhet!
2127
………………………………..

Min vision är att göra en upplevd skillnad i rollen som styrelseledamot. Jag är en nätverksbyggare med många växlar Förändring och utveckling har kännetecknat mitt arbetsliv. Jag har strukturerat, effektiviserat, byggt upp och förädlat verksamheter. Alltid med lönsamhet i fokus. Har verkat 17 år inom bank och försäkring.
2128
………………………………..

Jag jobbar idag som ekonomichef på ett medelstort byggföretag. Är ekonomiansvarig för
4 bolag inom koncernen. Är även HR ansvarig för moderbolagets anställda. Har tidigare jobbat inom elektronikbranschen som innesäljare (9år) & redovisningsekonomon (6år).
2129
………………………………..

Engagerad ledare med erfarenhet från både kommunal- och privat sektor. Fokus på marknadsföring, varumärke och värderingsfrågor. Mångårig erfarenhet från mediebranschen där jag arbetat som kundvårdschef och marknadschef. God kommunikatör med erfarenhet av att driva omfattande tvärfunktionella projekt.
2130
………………………………..

Jag har främst erfarenhet från it- och telekombranschen men också bemanningsbranschen.
Har arbetat över 20 år med kommunikation inkl IR och vet vikten av affärsnära och strategiskt effektiv kommunikation. Jag har ett naturligt affärsinriktat helhetstänk.
2131
………………………………..

Med sina 20+ års erfarenhet av internationell marknadsföring och varumärkesbyggande i olika ledande positioner beskrivs Chantal yrkesmässigt med följande nyckelord; internationell, strategisk och mycket kompetent, driven, energisk, mångsidig, målinriktat och engagerad styrelsemedlem med bred kunskap och erfarenhet av bl.a.marknadsföring.
2132
………………………………..

Över 20 års erfarenhet av företagsledande befattningar inom Telecom, Media och IT. Strategisk affärsekonom med roller som CFO, Controllerchef, VD, IT-chef och konsultchef. Strukturerad och resultatfokuserad med lång erfarenhet av Private Equity och M&A
2133
………………………………..

VD för Utgivarna (mediebranschen). Dessförinnan bl.a. VD på Mäklarsamfundet, vice VD på SNS. Styrelseuppdrag: Fryshuset, Biototal AB och Tidningsutgivarna. Tidigare styrelseuppdrag bl.a. Sveriges Radio, Tidningsmakarna, FOJO och Hemnet. Jurist/författare inom medierätt och upphovsrätt samt journalist.
2134
………………………………..

Erfarenhet av B2B försäljning, marknadsföring och affärsutveckling inom Bank, Finans, försäkring, mode och event. Egen företagare sedan 2000: entreprenör, fastighetsförvaltare, mentor och coach. Sedan 2011, delägare och styrelseledamot i Stockholms Affärssänglar med uppgift att investera kapital och kompetens i rätt tillväxtbolag.
2135
………………………………..

HR-profil med gedigen erfarenhet av strategisk kompetensförsörjning. Lång erfarenhet från konsultsidan med Executive Search. Kan bidra med ett brett perspektiv inom HR och med väldigt goda kunskaper inom marknad, organisation, ledarskap och ekonomi.
2136
………………………………..

Lång erfarenhet från företagsledande befattningar inom Energi, Media och IT. Flertalet olika ledarbefattningar inom Statoil och 12 år som vd för Pressens Morgontjänst samt Applicate. Är resultatorienterad med god strategisk och operationell förmåga. Har arbetat i två olika styrelser under 12 år.
2137
………………………………..

Rutinerad förhandlare, M&A-kunnig, praktisk strateg med 30 års erfarenhet från internationell läkemedelsindustri. Senaste 13 åren i koncernledningen för globalt läkemedelsföretag med 10 000 anställda. Numera verksam som affärsrådgivare för M&A inom life science-området. Född 1960.
2138
………………………………..

VD i eget konsultföretag sedan 2002. Har även varit seniorrådgivare på Nordiska Ministerrådet och analytiker på Finansdepartementet. Ek.lic och civ.ek från Handelshögskolan i Stockholm. Har uppdrag inom tillväxt-, utbildnings- och innovationspolitik, samt reformer inom välfärdssektorn.
2139
………………………………..

Efter en karriär inom media, telecom och bygg har jag en bred erfarenhet inom finans- och businesscontrolling. Lika viktiga är mina personliga egenskaper där jag är nyfiken och driver frågor till beslut med hög integritet.
2140
………………………………..

Lång erfarenhet av VD-rollen, från lilla personalägda företaget till dotterbolag i börskoncern, där jag också ingått i koncernledningen. Erfarenhet av tjänsteutveckling, sälj- marknadsarbete, främst konsultbranschen. Framgångsrikt drivit stora förändringar – turn-around till fusion. Har flera styrelseuppdrag samt nyligen startat upp eget företag.
2142
………………………………..

VD för konsultbolag som ägs av en stor chefsorganisation. Har 15 års erfarenhet av strategiarbete, organisation och ledarskapsutveckling.
2143
………………………………..

VD 15 år i globalt konsultföretag. Ordförande eller ledamot i 15 styrelser 20 år. Konsult 30 år detaljhandel, service, tillverkning. Marknad och sälj i läkemedelsbranschen 25 år. Expertis i Internationell affärsutveckling, Sustainability och Strategisk Förändring.
2144
………………………………..

Efter lång erfarenhet från stora- och små företag, både offentliga och privata verksamheter ser jag snabbt helheten och utmaningarna. Ödmjukhet och lyhördhet och förankrad kommunikation är framgångsfaktorer för att coacha chefer och medarbetare att nå målen.
2145
………………………………..

Arkitekt SAR/MSA, verksam sedan 1986 som arkitekt och konsult inom ledarskap och coachning. Ordförande Sveriges Arkitekter 2007-2012. Gedigen branschkompetens inom samhällsbyggnad, arkitektur, design. Kompetens inom förändrings-/utvecklingsarbete, talent management, organisation, samhällspolitik, ledarskap, varumärkesarbete. Diplomerad i styrelsearbete.
2146
………………………………..

Som livsmedels och energi producent kommer man i kontakt med forskning, miljö, hållbarhetsfrågor. Som ordförande och egenföretagare handlar det mycket om företagsvilkor, regelverk, teknikutveckling, marknaden, kvalitet och lönsamhet.
2147
………………………………..

Har bred konsulterfarenhet av verksamhetsutveckling och arbetat med utveckling av ledningsgrupper och deras arbetssätt när det gäller framtagning och formulering av verksamheters visioner, verksamhetsidéer, värdegrund samt skapa strukturer och stödprocesser i genomförandet av den strategiska – och operativa planen.
2148
………………………………..

Ambitiös och målmedveten advokat med drygt 20 års erfarenhet av rådgivning i affärsjuridiska frågor med särskild inriktning på avtalsrätt, aktiebolags- och aktiemarknadsrätt samt obeståndsfrågor.
2149
………………………………..

Positiv, stark och engagerad ledare med mångårig erfarenhet av multinationellt arbete i globala organisationer inom fastighet, infrastruktur och service. Strategikonsult och entreprenör. Skapade och ledde funktion för IKEA i 27 länder. Är som enda svensk IFMA Fellow, FM-branschens högsta erkännande.
2152
………………………………..

Generalist med bred kompetens från detaljhandel, energi och processindustri. Mångårig erfarenhet av förändringsprocesser, affärsutveckling, ekonomi, inköp, HR och ledarskap. Samt marknadsföring av produkter och tjänster till företag och massmarknad.
2153
………………………………..

Skattejurist, Senior Manager, Internationell beskattning främst internationell personbeskattning och etableringsfrågor, Affärsutveckling Försäljning, Inom revisions/konsult/juristbranschen
Egen företagare – aktiebolag – sedan 2011-12-31, Aktiv i olika internationella affärsnätverk.
2154
………………………………..

Driven och engagerad affärsrådgivare med mer än 15 års chefserfarenhet i linjen (affärsområdeschef, CFO och controller), samt företagsledningsarbete och styrelsearbete. Erfarenhet från konsultbranschen, IT-branschen, statlig myndighet, verkstadsföretag och från ledning av internationellt komplexa projekt.
2155
………………………………..

Jag bidrar med erfarenhet av tillväxtbolag, börsintroduktion, strategiskt tänk, affärsmannaskap och mångårig erfarenhet som VD och försäljningschef. Jag är en entreprenör med stort kontaktnät som trivs med att göra affärer och bygga upp företag, samtidigt som jag är en ekonom med rapporterings och controller egenskaper.
2156
………………………………..

Operativa chefsroller samt ledning av koncernövergripande förändringsprojekt inom främst vitvaruindustrin. Stor erfarenhet av produktivitetsförbättringsarbete samt omstruktureringar, men även av kundbaserad produktframtagning och utveckling av eftermarknaden globalt. Har utvecklat, transfererat och avvecklat fabriker.
2157
………………………………..

Ansvarig affärsutvecklare och VD inom IT/Data/CAD/Auto-ID-industri i mer än 20 år. Marknadskunskap främst inom tillverkande industri, butik, transport & logistik i Norden och Baltikum.
2158
………………………………..

Professionell ledare med mångårig erfarenhet inom IT-branschen och operativ ledningsgrupp på multinationellt företag söker fler styrelseuppdrag. Erfarenhet såväl från storbolagssfären som bolag i tidiga faser. Turn-over uppdrag, omstruktureringar men även start-ups är av intresse.
2161
………………………………..

Generalsekreterare för Association of Swedish Fashion Brands, arbetar med etablerade svenska modevarumärken nationellt och internationellt, t ex export och affärsutveckling. Driver Sveriges internationella branschevent Mercedes-Benz Fashion Week. Tidigare verksam inom designbranschen, främst med möbelfokus.
2162
………………………………..

Passion för människor och affärer med fokus på förändring, trender, strategisk planering, produktutveckling, marknadsföring och varumärkesarbete. 20+ års erfarenhet från internationella företag inom telekom och marknadsanalys. Seniorkonsult på Celemi, arbetar idag med förändringsprocesser och kommunikation.
2163
………………………………..

25 års erfarenhet i företagsledande befattningar inom fastighet och finans, i olika typer av ägande och organisation; institutionellt ägande; fastighetskapitalförvaltning och familjeägande. Erfarenhet att leda stora korsfunktionella fastighetsorganisationer. Arbetat med förändring och utveckling av fastighets- och projektorganisation.
2164
………………………………..

Tiina är en engagerande och nytänkande ledare med en dynamisk erfarenhet som med sitt mod inspirerar sina medarbetare.
Arbetsliv:
Rektor i grundskola, Vd Turistbolag, Näringslivschef, Enhetschef Trafikverket
Styrelseuppdrag:
Idrottsförening, Bostadsrättsförening, Centrumförening, Turistbolag, Stiftelse
2167
………………………………..

Erfarenhet inom IT, Teknik (främst konsultverksamheter) och ideella organisationer på operativ, strategisk och styrelsenivå. Arbetar som VD idag med ca 210 anställda. Utlandserfarenhet.
2168
………………………………..

Bred internationell erfarenhet som direkt ansvarig för verksamhet i 15 länder, arbete i mångkulturella ledningsgrupper och utlandsboende. Gedigen kunskap om tillverkning och varuförsörjning, specifikt för läkemedel. Erfarenhet av nyetablering, fusioner, avyttring och nedläggning av verksamhet i flera europeiska länder.
2169
………………………………..

Jag har ett stort och aktivt nätverk inom utbildningssektorn och en bred erfarenhet av styrelsearbete inom kommunal verksamhet och politiskt styrda organisationer. Jag är en entreprenör och drivs av ett intresse av att arbeta med styrelsearbete på olika nivåer.
2170
………………………………..

CFO/Inköpsdirektör Södra-koncernen med HR-erfarenhet.
Gedigen erfarenhet av förändrings- och effektiviseringsarbete, uppbyggnad av revisions- och finansutskott, officiella tertialrapporter, upphandling kreditfaciliteter, förvärv samt avveckling av bolag mm.
Handlingskraftig, affärsdrivande, modig.
2171
………………………………..

10 års erfarenhet av strategisk och operativ marknadsutveckling- och försäljning. Innehaft roller såsom försäljningsansvarig, marknadschef och konsultchef. Grundare till företag som agerar rådgivare åt skandinaviska retailers och varumärken med fokus på deras internationella expansion.
2172
………………………………..

VD inom massa- och pappersindustrin med praktisk erfarenhet av förändrings- och effektiviseringsarbete. Styrelseledamot i börsnoterat bolag med egen produktion inom konsumentprodukter. Även ledamot inom forskningsprogram samt forsknings/konsultverksamhet.
2173
………………………………..

Erfarenhet från grafisk kommunikation med inriktning på detaljhandel. Varumärkesprofilering, lönsamhetsuppföljning och ledarskap. Politiskt aktiv och intresserad av
människors -, verksamheters – och samhällens utveckling!
2174
………………………………..

Över 20 års erfarenhet från Media och Telekomsektorn, management, försäljning, marknadsföring. VD, Director of Affiliate Sales and Distribution, Head of Broadcast Services. Nu konsult.
2175
………………………………..

20 års VD erfarenhet inom både privata större och mindre bolag, statliga bolag och börsnoterat bolag. Resultat- och målinriktad med stort sälj-, personal- och utvecklingsfokus. Erfarenhet från hälso-, rehabiliterings-, omställnings- och utbildningsbolag.
2176
………………………………..

Bank/Finans erfarenhet 20 år med olika ledande befattningar inom Ekonomi, Treasury, Kapital och Riskcontrol och är fn COO inom affärsområde. Tar initiativ, ansvar, är entusiastisk och leveransorienterad. Skapar strategier som förverkligar visioner: Styrelseerfarenet.
2177
………………………………..

Våra medlemmars erfarenheter och kompetenser i korthet

Jag är en analytiskt, engagerad och driven affärskvinna med 30 års erfarenhet från bank och fastighetsbranschen. Särskild kompetens inom kapitalmarknad och finansiering. Jag har arbetat som CFO, Tf VD och Senior Kundansvarig inom privat och kommunal verksamhet.2237
2238
………………………………………

Branscher: Försäkring- och finans, Rekytering och assessment Ledare, Kompetensutveckling och Utbildning samt Management
Titlar och ansvar: General Manager, Strategisk Chef Verksamhetsutveckling Norden, Affärsutveckling och Affärsstöd, Konsult. Ledande positioner, internationell miljö och verksamhet
2237
………………………………………

Lång ledarerfarenhet från olika roller och nivåer. Erfarenhet från mångårigt strategiskt och operativt ledningsgruppsarbete. Analytisk ekonom med djupt IT kunnande. Drivit framgångsrikt förändringsarbete i hela min karriär. Bra på att balanser risker i affärsplaner.
2236
………………………………………

Jag är en positiv och resultatdriven person med gott affärskunnande från ett antal ledande roller inom IT branschen. Mitt huvudfokus ligger på sälj, tillväxt, internationalisering, teambyggande och processförbättringar. Drivit allt från VD i startup till Norra Europachef på amerikanskt börsnoterat bolag.
2235
………………………………………

Brinner för utveckling av, och möten med människor. 20 års erfarenhet av reklambranschen som projektledare, grundare och VD. Lång styrelseerfarenhet från idrottsvärlden och ideella sektorn. Nyckelkompetenser: ledarskap, CRM, turn-around management, resultatfokus, försäljning och projektledning.
2234
………………………………………
Jag har verkat som företagsledare, med verksamhetsutveckling, och som expert, med arbetsrätt som huvudområde, i många år. Jag är certifierad styrelseledamot med inriktning samhällsnyttiga företag och har lång erfarenhet av offentlig politikerstyrd verksamhet och intresseorganisationer.
2233
………………………………………
Lednings- och strategi frågor i svenskt och internationellt näringsliv sedan 1988. Spelat en nyckelroll i flera stora förändringsprojekt. Främst inom Automotive och Supply Chain. Utvecklat tvärfunktionella operativ modeller som stärkt flera företags konkurrenskraft/leverans förmåga.
2232
………………………………………
Jag bidrar med kunskap om och erfarenhet kring; kommunikation (internt och internationellt), förändringsprocesser, företagskultur, CSR, miljökommunikation och miljöledningssystem samt genusfrågor. Jag tillför också perspektiv från företagande (globalt och eget), akademin och internationella miljöer.
2231
………………………………………
Har erfarenhet från textil- och livsmedelsbranschen, som inköpare, inköpschef, produktchef och konsult. Mycket god förmåga att utveckla fungerande strukturer och effektiva arbetssätt, med lönsamhetsfokus. Affärsdrivande och nytänkande, med djup erfarenhet av CSR- och hållbarhetsfrågor.
2230
………………………………………
Bred operationell bakgrund från servicebranschen, där jag drivit många effektiviserings- och förändringsarbeten. Som projektledare eller linjechef har jag haft verksamhetsansvar för olika enheter: Kundrelationer, callcenter, säkerhet- och ledningscentralsfunktioner, ekonomi och varierande driftsavdelningar. Har styrelseuppdrag i ideella organisationer, även internationella.
2229
………………………………………

Strategisk försäljnings- och affärsutvecklingschef med erfarenhet av bolagsförvärv samt förändringsarbete. Drivkraften ligger i att få bidra till ökad tillväxt/lönsamhet. Jag ser till helheten och möjligheten att säkerställa en långsiktig utveckling utifrån förändringar i omvärlden.
2228
………………………………………

Visionär ledare och kommunikationsdirektör med fokus på resultat. Inom branscher som telecommunication, high-end medical equipment och offentlig sektor. Kan bidra med långsiktigt tänkande, förändringsledning och värdegrundsarbete.
2227
………………………………………

Strategisk rådgivare inom kommunikation med mångårig erfarenhet nordiskt och nationellt inom läkemedel, finans, transport, bygg, CSR mm:
– Styrelsearbete & ledarskap (vd)
– Affärsutveckling
– Varumärkes- & kommunikationsstrategier
– Konceptutveckling
– Lansering & implementering
Drivande, analytisk och lösningsfokuserad.
2226
………………………………………

Jag är civilingenjör med bred erfarenhet av företagsledande befattningar inom samhällsbyggnadssektorn. Jag har erfarenhet som styrelseledamot samt erfarenhet som ordförande och ledamot i olika branschföreningar och råd. Jag arbetar idag som styrelseledamot, seniorrådgivare och ledarskapskonsult.
2225
………………………………………

Började yrkeslivet som management trainee. 10 år inom detaljhandlen med ett stark kommersiellt tänk och ett affärssinne. 5 år utomlands med fokus på expansion och uppbyggnad av logistik för Sveriges största klädeskedja. Ledningsgrupps- och styrelseerfarenhet.
2224
………………………………………

Engagerad, driven, fokuserad! 20 års erfarenhet av försäljning, export och detaljhandel samt att arbeta mot Kina. Roller som extern VD, Retail Director, Exportchef. God erfarenhet av styrelsearbete. Bidrar med affärsutveckling, försäljningsstrategier, ledarskapsutveckling, lönsamhetsfokus och helhetstänk.
2223
………………………………………

Engagerad företagare inom ett flertal branscher såsom gruvnäring, företagsetablering, restaurang och Isbar. Föreläst som ambassadör för kvinnligt företagande. Styrelseledamot i en viktig medlemsägd organisation i Norrbotten, arbetar med valberedningen för Företagarna. Arbetar med företagsrådgivning, verksamhetsplanering, mentor.
2222
………………………………………

Har över 10 års erfarenhet av ledande befattningar inom privat och statlig verksamhet i Sverige och på tillväxtmarknader. Erfaren projektledare och entreprenör. Driver kreativa förändringsprocesser och coachar grupper och ledare, gärna med motorbåtar som verktyg.
2221
………………………………………

Idealkund: Modig med ambitioner!
Värderingar: Lust. Energi. Mod. Engagemang. Oändliga möjligheter!
Styrka: Analysera verksamheten, hitta hävstänger för utveckling. Affärsmässighet.
Talang: Utveckla individers potential, identifiera drivkrafter individuellt/i grupp.
Erfarenhet: Ägarledda organisationer/ extern vd. Offentligt/privat.
2220
………………………………………

Starkt affärsfokus, stort engagemang, lång erfarenhet från detaljhandel. Roller som VD, vice VD CFO och erfarenhet av styrelsearbete. Jag bidrar med försäljningsinriktning, struktur i styrning mot målet, lönsamhetsfokus och helhetstänk. Arbetar idag med affärsutveckling och lönsamhetsstyrning.
2219
………………………………………

Erfarenhet av styrelsearbete, affärsutveckling, styrning och målsättning av personalintensiv verksamhet i stora nordiska koncerner inom både rese- och byggbranchen. Finansiell kompetens efter flera års arbete som CFO i holdingbolag med dotterbolag i de skandinaviska länderna.
2218
………………………………………

Organisationskonsult sedan 1970. Arbetat i Sverige, Östeuropa och Afrika söder om Sahara. Specialområden: ledarskap, konflikthantering, samarbete, samtal, stresshantering, företagskulturer.
Många branscher – kultur, teknisk industri, gruvor, bank, försäljning, bygg, fastighet, service, offentlig sektor, revision, säkerhet, utbildning/universitet.
2217
………………………………………

17 års erfarenhet HR manager roller och ledningsgruppsarbete inom olika branscher t ex IT- Telecom och företagshälsa. Mångårig erfarenhet förändrings- och omställningsprocesser t ex förvärv,integration, neddragning samt att utveckla och implementera HR strategier och processer.
2216
………………………………………

Nyfiken, engagerad och driven affärskvinna med bred kunskap och erfarenheter av strategiskt och operativt arbete inom försäkrings-, bank- och finans-sektorn. Arbetar som försäkringsspecialist med ansvar för coachning av bankpersonal samt försäljning av personförsäkring mot företagskunder
2215
………………………………………

Har bakgrund inom ekonomi och HR i branscherna åkeri, rese, flyg och industritillverkning. Jag har sedan 20 års ålder och är fortfarande aktiv i ideella föreningars styrelse (idrotts, brukshunds och draghundsföreningar) och har utbildningar i ledarskap hos SISU/RF
2214
………………………………………

Driven, engagerad affärskvinna med svensk och global karriär inom läkemedelsindustrin. Gedigen ledarskaps- och ledningsgruppserfarenhet.
Erfarenhet av sjukvård, biotech och medicinteknik (bl.a. utvecklat eget instrument). Driver eget konsultföretag inom främst chefsuppdrag, läkemedelsindustri och ledarskapsutveckling.
2213
………………………………………

Civilekonom med 25 års strategisk och operativ erfarenhet av affärsutveckling, marknadsföring och försäljning från FMCG (Snabbrörliga konsumentvaror) och konsumentelektronik i Norden och Globalt. Senior Marketing Advisor på ledande nordiskt konsultbolag. VP Marketing och VP Brand. Ledningsgruppserfarenhet från Börsbolag. Certifierad styrelseledamot.
2212
………………………………………

Många års erfarenhet som bankchef i Sörmlands Sparbank och kontorschef
i SEB.
Erfarenhet av företagsfinansiering och privatfinansiering.
Erfarenhet av den totala företags- och privatmarknaden inom bank.
Erfarenhet av ledarskap.
Erfarenhet av att arbeta med ständiga förbättringar och problemlösningar.
2211
………………………………………

Är analytisk och strategisk med fokus på affärsutveckling. Bred erfarenhet från såväl ägarledda företag som börsbolag genom arbete inom bank, revision och franchiseverksamhet. Har innehaft ledande befattningar som vd, koncernkontroller och auktoriserad revisor.
2210
………………………………………

VD i textilbranschen (sybehör, garn, tyg) grossist till detaljhandeln, Management Konsult, Marknads- och Försäljningschef i resebranschen, Contact Centerchef, Strategiskt utvecklingsarbete resebranschen/rederi kopplat till ansvar för IT-inköp. IT-branschen som utvecklingschef och projektledare. Internationella bolag samt svenskt familjeföretag.
2209
………………………………………

Extremt driven och strukturerad organisatör, affärsutvecklare och initiativtagare med 30 års yrkeserfarenhet av både företagande och offentlig verksamhet. Grundare av större internationellt nätverk, med djup kännedom om nystartsföretag. Outtröttlig entreprenörssjäl med mottot ”Ingenting är omöjligt”.
2208
………………………………………

Senior VP HR i globalt börsnoterat företag. Erfarenhet från energi-, elektronik- och konsultbransch. 15 års HR-arbete, även jobbat med affärsutveckling, KAM och kommunikation. MBA och fil mag. Många år i olika ledande befattningar. Styrelseerfarenhet från Tyskland.
2207
……………………………………….

Mångårig erfarenhet av koncept och strategisk affärsutveckling, operativt kommersiellt ansvar för större affärsområde och stora förändringsarbeten. Erfarenhet av både storföretag i servicebranschen och mindre företag i uppstartsfas. Bred kommersiell ledarerfarenhet.
2037
……………………………………….

Framgångsrik erfarenhet inom försäljning, marknadsföring, ledarskap, verksamhetsutveckling samt CSR arbete. Erfarenhet inom sociala medier. Ledande befattningar som regionchef, affärsutvecklingschef, affärsområdeschef, KAM Europa nivå. Vana av framgångsrikt ledningsgruppsarbete. Vana att driva förändrings-och utvecklingsprocesser.
2206
………………………………………..

Strukturerad, kreativ och driven Kommunikations- och utvecklingsstrateg med akademisk medieutbildning och 25 års erfarenhet inom kommunikation- och marknadsföring, utbildningssektorn, turism- och resebranschen. Mod, hjärta och hjärna, beslutskompetens och förmågan att se möjligheter ger mätbara resultat.
2205
………………………………………..

Ledaruppdrag i 20 år inom politik och facklig verksamhet, just nu som förbundssekreterare och kanslichef för Folkpartiet Stockholm. Sedan 80-talet i styrelser inom politik, kultur och arbetsmarknad, som ordförande eller ledamot. Engagerad, med fokus på mål och resultat.
2204
………………………………………..

Engagerad, affärsorienterad, bra på affärsutveckling, expansion och förändring. Jobbat inom bl.a. IT /telekom och klädbranschen, sitter f.n. i ledningsgrupp som chefsjurist, bollplank åt VD och styrelseordförande, styrelsesekreterare. Stark inom compliance (bolagsrätt/bolagsstyrning) och hållbarhet, och har gjort noteringsresa.
2203
………………………………………..

Under 20 år har jag haft flera ledande positioner inom Fastighetsbranschen, senast som områdeschef. Har lång erfarenhet som professionell styrelseledamot i flera små som stora bostadsrättsföreningar. Har också jobbat i projekt både nationellt och internationellt.
2202
………………………………………..

Jag har arbetat i såväl stora som små företag, i kommunalförvaltning och inom högskolan. Jag har haft chefsbefattningar och varit projektledare. Har erfarenhet av styrelsearbete i både företag, stiftelser och ideella föreningar.
2201
………………………………………..

VD inom tillverkande industri med inriktning mot möbelbranschen.
Driftig och resultatinriktad generalist, bred kunskaps- och erfarenhetsbas som drivs av utmaningar och nyfikenhet. Förändringsarbeten och produktutvecklingsprojekt, kvalitets- och miljöcertifiering. CSR-arbete, affärs- och verksamhetsutveckling, strategiutveckling och genomförande.
2200
………………………………………..

Mia har mer än 25 års erfarenhet från det lilla entreprenörskapet till arbetet inom stora koncerner. Mia brinner för det goda ledarskapet samt har mångårig erfarenhet som mentor till unga kvinnor och styrelsearbete.
2199
………………………………………..

Analytisk, kund- och serviceorienterad ekonom med bred internationell kompetens från tjänsteföretag främst inom turism och utbildning. Erfaren projektledare och egen företagare som är van och tycker om att leda och genomföra utbildnings- och reseuppdrag.
2198
………………………………………..

• Vattenrening, desinficering, Grundare, vVD. Startat upp och internationellt kommersialiserat innovativt bolag.
• Post, bank, logistik, Senior Vice President. Högsta ledningsnivå inom ekonomi, marknad, affärs- och verksamhetsutveckling samt försäljning.
• Bank, finans, Direktör. Controller på företagsmarknad, kredit, ekonomi.
2197
………………………………………..

VD/ägare Storköksteknik, servar och säljer storköksmaskiner och hushållsmaskiner via upphandlingar. Sungard,Key Accout Manager, jobbade med IT-säkerhetslösningar, katastrofplaner, konsekvensanalyser och automatiserade backuper.
Fiol och sång pedagog i Lidingö musikskola. Stråkklasser, enskild undervisning, orkesterleding, Körledare, vuxen kör, konsertverksamhet
2196
………………………………………..

Arbetar sedan snart 20 år tillbaka med ledarutveckling och har coachat över 1000 ledare och nyckelpersoner i näringslivet. Jag har verkat i över 200 stora, små och medelstora företag. I arbetet ingår också organisations- team- och säljutveckling.
2195
………………………………………..

Driven ledare med fokus på marknadsföring, försäljning och helhet. Goda kunskaper inom IT, Kundservice och produktutveckling. Egen företagare – managementkonsult, VD reklambyrå, Marknad- och försäljningschef – Bank & Försäkring. Ordförande – Föreningslivet. Andra branscher: Retail, Finans, Energi, Bensin.
2194
………………………………………..

25 års erfarenhet som rådgivare till VD, styrelser och ledningsgrupper inom otaliga branscher. Specialist inom ekonomistyrning och affärsutveckling men har även arbetat mycket med personalfrågor och ledningsarbete. Kursledare, moderator, föreläsare. Positiv, effektiv, strukturerad och målinriktad.
2193
………………………………………..

Senior HR Chef med erfarenhet från Massa & Papper, Energi, Stål & Metall
Inriktning Organisation och Ledarutveckling samt Förändringsarbete i en global context.
2192
………………………………………..

Marknad- och affärsutvecklingschef med lång erfarenhet inom mediebranschen. Stor erfarenhet av strategiskt arbete i ledande position i större bolag framförallt mot konsumentmarknaden. Stor erfarenhet av verksamhetsförändring och att leda i förändring. Har VD och styrelseerfarenhet.
2191
………………………………………..

Med 17 års erfarenhet från både privata och statliga bolag vet jag vad som gör ett företag framgångsrikt! Bred erfarenhet som Ekonomichef, Affärsområdeschef, HR-chef och Strategichef. Fokus på utveckling och förbättring, drivit många lyckade förändringsprojekt.
2190
………………………………………..

Auktoriserad revisor och CFO/Vvd/VD. Verkat i branscher med statlig ägande, teknikkonsultbolag, call center och sökmarknaden samt tillverkande bolag. Kunskap om förvärv, organisationsförändringar, strategifrågor, etablering på nya marknader, varumärkesförflyttningar och stiftelseförvaltning. Kunskap om IFRS, bolagskoden.
2189
……………………………………….

VD för Fagerhult Retail. Tidigare koncernchef för Anza AB (Orkla ägt bolag, 600 MSEK i oms) sedan 2010. Sverigechef Flügger Färg AB 2006-2010. 1997-2006 arbetade jag som Nordisk Marknadschef för Beiersdorf AB med välkända NIVEA varumärket.
2188
……………………………………….

Har 20 års erfarenhet inom mjukvaru- och konsultbranschen. Haft roller som Konsultchef, Produktchef, Affärsutvecklingschef, Regionchef. Erfarenhet av tjänsteförsäljning, affärsutveckling, styrning och uppföljning av konsultmål samt personal, rekrytering. Positiv, engagerad, målinriktad och resultatorienterad.
2187
……………………………………….

Linjeansvar, stabsfunktion och projektledande konsult.
Operativt ansvar från ägare, styrelse, koncern och bolagsnivå;
̶ Aktiv ägarutövning av bolagsportfölj
̶ Strategiprocesser
̶ Utveckling styrmodeller
Affärs-/verksamhetslogik från Transport, Banking, Försvar, Industri.
25 års erfarenhet av styrelsearbete/nomineringskommittéer
2186
……………………………………….

Mer än 10 års erfarenhet av ledande roller i multinationella finans- och försäkringsföretag. Erfarenhet av att utveckla verksamheter i hela kedjan från produktutveckling till kunderbjudande och genomföra integrationsprojekt. Erfarenhet av styrelsearbete både som ledamot och corporate secretary
2185
……………………………………….

Mångårig erfarenhet av strategiskt arbete i ledningsgrupper och styrelser, främst inom bank- och finans. Jag har även erfarenhet av fastighets- och revisionsbranschen. Arbetat mycket med förändringsarbeten och verksamhetsutvecklig. Har VD-erfarenhet, men arbetar fn med styrelseuppdrag.
2184
……………………………………….

Engagerad & Positiv med Stark Drivkraft.
Certifierad Styrelseledamot. 15 års erfarenhet av att bygga upp, utveckla och leda verksamhet, varumärken och team. Goda erfarenheter av ledarskap, Marknadsföring, Kommunikation & PR, Förändringsarbete, resultat, struktur, analys och beslut. Även Non-profits.
2183
……………………………………….

20 års erfarenhet i USA, Europa, Afrika och Asien på uppdrag av regeringar, ledningsgrupper och styrelser inom olika ekonomiska sektorer. Strateg med analytisk och handlingskraftig förmåga med fokus på resultat och hållbarhet. Stort internationellt nätverk.
2182
……………………………………….

Kommersiella Fastigheter – projektledning, analys och strategisk affärsutveckling, – Seniorkonsult vice VD, Kommersiella fastigheter, kommunala fastighetsbolag – Marknadschef och Projekt/utvecklingsansvarig, Köpcentrum kommersiell förvaltning – Marknadschef, Detaljhandel -.Affärschef, Landstinget teknisk avdelning – Produktutveckling samt inköpsansvarig.
2181
……………………………………….

Utveckling av kärnverksamhet och dess lönsamhet. Produkt-och tjänstepaketering samt genomförande av kort-och långsiktig strategi som Sälj och Marknadsdirektör på Projectplace, Sitemanager på Informator Utbildning och senast som VD hos Facility Labs AB.
2180
……………………………………….

Arbetat inom offentlig förvaltning i chefsposition inom utbildning och socialtjänst. Grundare och delägare av tjänsteföretag( utbildning).Arbetade som VVD och HR-chef 2001-2013. Företaget omsätter 350 miljoner och har 700 anställda.
2179
……………………………………….

Är VD för en konsultverksamhet inom ekonomistyrning & redovisning och interimsuppdrag. Erfarenhet som CFO och styrelsemedlem för en koncern inom verkstadsindustrin. Administrativ chef och styrelsemedlem för en koncern inom tjänstesektorn. Ekonomichef och Controller för ett dotterbolag inom verkstadsindustrin.
2178
……………………………………….

Min karriär har fokuserats inom marknad och försäljning där jag successivt blivit mer generalist. Mina erfarenheter kommer främst från tjänsteföretag inom B2B-området med roller som försäljningschef, marknadschef och VD. Jag har också tidigare styrelseerfarenhet.
………………………………………

Haft roller som försäljningschef, marknadsansvarig samt affärsområdeschef inom IT-branschen. I alla roller har grunden varit försäljning – bygga, utveckla och förvalta säljande organisationer är styrkan. Sedan 2003 grundare och ägare av CA Rekrytering – Excecutive Search.
2016
………………………………………

Många års erfarenhet inom området ekonomi/finans/ledning/utveckling. Har under åren utvecklats i rollen som ekonom, ”internkonsult” och ledare Uppgifterna, allt från mindre till mer omfattande, har sträckt sig över längre och ibland kortare tid..
………………………………………

Kvinna med tydlig chefsroll som är van att arbeta med män och ta tuffa beslut. Har gott om civilkurage samt skinn på näsan. Utmaningar med resultat i sikte är snarare en motor än ett hinder.
2019
………………………………………

VD och dessförinnan ordinarie styrelseledamot och chef inom större specialiserad vårdverksamhet med landstingsavtal. Arbetar intensivt med affärsutveckling, tidigare på olika chefsbefattningar inom landstingsvården och de senaste sju åren inom det aktiebolag till vilket jag är en av grundarna.
………………………………………

Erfaren ekonomichef och biträdande VD, ägare och styrelseledamot i fastighetsförvaltande bolag med 50-tal större och mindre klientuppdrag under 18 år. Har gått fördjupningskurs i styrelsearbete, biträtt många styrelser genom åren samt byggt upp eget företag.
………………………………………

Arbetat i textilbranschen i 15 år på 3 olika företag. Haft marknads- och försäljnings ansvar i olika roller, order, innesälj och marknadschef. Även arbetat 3 år i telecombranchen på Ericson med inriktning marknadsföring. Arbetar idag som marknadchef i Eco-Boråstapeter AB.
………………………………………

Ledande befattningar. Globalt HR-arbete, kulturfrågor, rekrytering & assessment. Bygga
infrastruktur i expanderande verksamhet. Erfarenhet av marknadsföring & försäljning, främst av tjänster. Flerårig erfarenhet av arbete med kvalitetssäkring, främst ISO9001. Ett brett nätverk inom flera branscher.
……………………………………….

Ledande befattningar, Internetbanking, konsultverksamheter och detaljhandel. Bred chefserfarenhet inom marknadsföring, försäljning och varumärkesarbete, Vana från börsnoterade bolag och ägarledda verksamheter. Entreprenörs-tillväxtbolag samt traditionella bolag. Strategiarbete och affärsplanering. Styrelsevana samt styrelseutbildad. Beslutskraftig, modig samt med hög energi.
……………………………………….

Många års erfarenhet av förändrings- och effektiviseringsarbete i ledande position, av
strategiskt ledningsarbete med strukturer och effektiva arbetssätt för att utveckla en
verksamhet utifrån vision och mål. Erfarenhet både av storföretag i servicebranschen och
litet företag i uppbyggnadsskede.
……………………………………….

Ledande befattningar inom försäljning, affärsutveckling, marknadsföring. Uppstart och expansion av nya verksamhetsområden. Mångårig erfarenhet inom reklambranschen,
hygienprodukter mot konsument och B2B, finpappersindustrin, auktionsbranschen,
designområdet i Sverige och Island. Medelstora och stora företag i Sverige. Affärsdrivande
och nytänkande.
……………………………………….

Egen företagare, konsult, marknadsekonom . Mångårig erfarenhet av försäljning inom IT branschen såväl stora utlandsägda företag som i det egna företaget. Arbetat med regional utveckling dels som lokal näringslivsutvecklare, dels som regional investeringsfrämjare.
Konsultverksamhet , marknadsföring och profilering.
……………………………………….

Erfaren konsult och specialist inom ekonomi, affärsutveckling och internationellt företagande. Många års erfarenhet som ledare i både nationella och internationella sammanhang. Etablerat verksamhet i Kina med framgång och har stor vana vid att göra affärer inom Asia Pacific.
2031
……………………………………….

Driven och mycket erfaren strategisk ledare med specialistkunskaper av verksamhets-, organisations- och kvalitetsutveckling inom såväl privata näringslivet som offentliga sektorn. Ledamot i Rektorsakademin samt i ULI Geoforum. Har rötter inom miljö, utbildning, infrastruktur, forskning, vård och facility managament.
……………………………………….

Lång erfarenhet från resebranschen med fokus på IT. Erfarenhet som ansvarig för centrala utvecklings-, drift- och förvaltningsorganisationer med fokus på konsolidering och effektivisering.
……………………………………….

Mitt arbete med organisationsutveckling och kommunikationsstrategier har gett mig djupa kunskaper om gruv- och träindustrin. IT/utbildning/kultur och nöjesbranschen har jag också arbetat mycket med. Miljö- och energikunskaper följer med mitt engagemang i Skellefteå Kraft.
……………………………………….

Marknads-/Informationschef på Diös Fastigheter (publ) vilket innebär totalt ansvar för den informations som lämnas om företaget externt/internt. Övergripande ansvar för varumärket Diös. Tidigare Marknadschef Casino Cosmopol, Centrumutvecklare SPP Fastigheter, Varuhuschef IKEA, Sundsvall.
……………………………………….

Gedigen akademisk utbildning inom beteendevetenskap och kultur. Magisterexamen i organisation och ledarskap kompletterad med handelsrätt, personalekonomi, arbetsmiljö och arbetsrätt. Tio års erfarenhet av ledande befattnignar som förvaltningschef och nu VD. Karaktärsdrag: klarsynt, analytisk, diplomatisk, orädd
……………………………………….

Drivande och engagerad jurist med mycket bred erfarenhet av affärsförhandlingar, transaktioner, styrelsearbete och bolagsrätt både i Sverige och utomlands. Både tillverkningsindustrin och servicesektorn. Vana vid affärsstrategiska frågor. Diplomutbildning i styrelsearbete. Positiv, energisk, resultat- och kvalitetsfokuserad.
……………………………………….

Vice vd på Sectra Imtec AB med gedigen erfarenhet från både medicintekniska branschen och hälso- sjukvården. Kunnighet från ledande befattningar inom försäljning, affärsutveckling och marknadsföring. Erfarenhet från styrelsearbete i ett flertal internationella dotterbolag.
………………………………………

VD för Skogstekniska klustret. Tidigare näringslivschef i 8 år, informations- och marknadschef och dessförinnan delägare i ett mediaföretag med tripple A. Ordförande i Sparbankstiftelsen Norrland och dess riskkapitalstiftelse. Strategisk, lösningsorienterad, bra förstå marknad och se trender.
……………………………………..

Bred, mångårig erfarenhet av operativ ledning och styrelsearbete i privat och offentlig sektor. Linjeansvar i ca 20 år, hälften inom ICT och hälften inom EU/internationellt. Styrelseuppdrag i 15 år, varav fem år i internationella styrelser.
…………………………………..

Har erfarenheter från större en Koncern i flyg-/resebranschen inom Produktion, Inköp, HR och Projektkontor i högre ledande befattningar. Resultatorienterad med god strategisk och operationell förmåga med erfarenheter av omfattande organisationsutveckling. Är idag affärsområdeschef på ett konsultföretag.
…………………………………..

En orädd affärskvinna som ur ett strategiskt perspektiv, med en entreprenörs idérikedom och kreativitet, utvecklar affärsverksamheten. Min erfarenhet kommer från roller som affärsledare, försäljningschef och projektledare med arbetsplats byggen och fabriker, och framför bankens styrelse.
………………………………….

Huvudsaklig erfarenhet från flygbranschen med olika uppdrag, HR- Personalkonsult, Manager PA/Lön Sverige samt Director Inflight Management and Operations. Uppdragen har bestått av affärsutveckling med strategisk inriktning, omställningsprocesser. Uppdragens ekonomiska ansvaret har varit mellan 35 – 500 MSEK
…………………………………

30 års erfarenhet som ledare och vd inom snabbväxande högteknologibolag, verkstadsindustri, IDEON och Svenskt Näringsliv. Executive MBA, styrelseutbildning på universitetsnivå, certifierad Co-Active coach. Styrelsearbete, bollplank, mentor och ledarutvecklare. Gedigen erfarenhet från styrelsearbete sedan 80-talet.
…………………………………

En uppskattad ledare inom IT, marknadsföring, administration, försäljning och leverans. Hon kan beskrivas som positiv, självständig, målinriktad men också kommunikativ och empatisk. Driver gärna komplexa projekt och är en kompetent förhandlare. Mycket kunnig i upphandlingsfrågor.
…………………………………

Jag är civilekonom och arbetat flera år inom revisionsbranschen både som anställd och egenföretagare. Jag har varit auktoriserad revisor. F n arbetar jag som VD på ett konsultföretag samt har uppdrag inom ekonomistyrning och projektledning.
…………………………………

Har arbetat inom bank och försäkring i 30 år och har haft många roller, bl a vd, vice vd, försäljningschef mm. Nu är jag Utvecklingschef på Länsförsäkringar AB. Jag är en drivande och erfaren ledare som också har styrelseerfarenhet.
…………………………………

VP och CFO på Doro. Är även sekreterare och föredragande i Doros styrelse. Har haft ledande febattningar inom ekonomiområdet på Länsförsäkringar och Atlas Copco. Har även arbetat som marknadschef på Skandia. Internationell erfarenhet med placeringar i både Paris och London.
…………………………………

Har erfarenhet från: 1) näringslivet som VD, utvecklings- och forskningsansvarig 2) Universitet som disputerad lektor och forskningsledare 3) Landstinget som generellt IT-utvecklingsansvarig och IT-strateg. Arbetet har fokuserat på strategisk verksamhetsutveckling genom IT inom samtliga branscher.
…………………………………

Verkställande direktör och Affärsområdes chef i stor koncern. Tidigare erfarenhet på ledande befattningar inom både retail sektorn och Medicaldevice sektorn, såsom Vice VD Filippa K AB, Strategichef och medlem i koncernledningen på Gambro AB, Marknadschef på Siemens-Elema AB och Management konsult.
…………………………………

Erfarenhet som chefsekonom på såväl arbetstagar- som arbetsgivarsidan samt av analysarbete på Finansdepartementet, Riksbanken och EU-kommissionen. Doktor i nationalekonomi. Erfarenhet av styrelsearbete inom statliga myndigheter och fondförvaltning. Personliga egenskaper: Analytisk, diplomatisk och med hög integritet.
…………………………………

VD/Koncernchef för Mobiento Group AB, en av världens ledande mobilbyråer med kontor i Stockholm, Oslo, Köpenhamn och New York. Styrelseledamot i HiQ International, OraSolv AB samt Ekelöw Info Security AB. Johanna anlitas framförallt för sin erfarenhet av nya medier och att bygga snabbväxande koncerner.
………………………………….

VD för rikstäckande apotekskedja med fokus på djurläkemedel, huvudägare 6:AP-fonden. Tidigare erfarenhet som VD inom hälso- och sjukvårdsbranschen. Suttit i ett flertal styrelser, bidrar med strategisk nytänkande med fokus på ekonomi och resultat. Bakgrund som ekonomichef.
………………………………..

Kompetens i affärsutveckling, marknadsstrategi, kommunikation och opinionsanalys från mat- och energibranschen, sjukvård samt konsultföretag. Konsult-, linje- och stabserfarenhet (affärsenhetschef, affärsutvecklingschef, kommunikationschef). Erfarenhet av global verksamhet, avreglering, bolagisering, förvärv. Förtroendeuppdrag inom politiken och branschförening.
………………………………..

Flera års erfarenhet som Personalchef och medlem i ledningsgrupp för svenska enheten inom tillverkande industri. Ansvarat för framgångsrika resultatförbättringar inom enheten. Tilldelats internationellt projektuppdrag av koncernledning. Vann CEO award för detta uppdrag. Fil. kand. i Personal-och arbetslivsfrågor.
……………………………….

Bred erfarenhet inom försäljning och marknadsföring, inom Sverige och internationellt. Särskild erfarenhet inom media, informationsbranschen och bank & finans sektorn. Haft ledande befattningar som vd, vice vd, affärsområdeschef, försäljnings- och marknadschef. Vana att driva förändringsarbete för hela eller delar av en organisation.
……………………………….

Ägare, VD och konsult i Ernst Förlag & Kommunikation AB. Drygt 15 års erfarenhet av affärs- och verksamhetsutveckling, varumärkesarbete och kommunikation, i Sverige och internationellt. För närvarande styrelseledamot i Spoon Publishing AB (del av Bonnier)
………………………………..

VD i verksamhet med 30 anställda. Gedigen erfarenhet av ledande befattningar både i näringslivet och i offentlig sektor. Stor kunskap om miljö, socialt ansvarstagande, varumärkesbyggande arbete och i att driva förändringsarbete. Kan komplex kunskapsförsäljning. Styrelseuppdrag i tekniskt bemanningsföretag.
2103
………………………………..

Strategic Director med 15 års erfarenhet av arbete inom organisationer och företag på lokal och global marknad – verksamhetsutveckling, varumärke och kommunikation, positionerings- och etableringsfrågor. Budgetansvar för flertalet större uppdrag med förståelse för samverkan mjuka och hårda värden. Nyfikenhet, Integritet och Sunt förnuft personifierar mig.
2078
………………………………..

Operativa chefsroller i IT-konsultbranschen sedan 1999. Tydligt fokus på affär och lönsamhet samt organisationsutveckling baserad på en stor tro på att entusiastisk personal kan nå otroliga resultat. Entreprenör, grundare och VD i fem år. Stor erfarenhet att driva affärer i tillväxtbolag, med bibehållen eller ökad vinst som mål.
………………………………..

Jag brinner för humankapitalfrågor och hur dessa kopplas till företagets strategi, lönsamhet och innovationsförmåga Jag har arbetat i såväl ägarledda, entreprenörsdrivna företag som internationella börsbolag och riskkapitalägda bolag. Flera års styrelsevana från ett flertal bolag. Flera års styrelsevana från ett flertal bolag.
………………………………..

Marketing, Communication & Digital Director Nordic & the Baltic region. Ansvarar för marknadsföring, pr, intern och extern kommunikation samt våra digitala plattformar för våra TV kanaler och bolag(film distribution, filmrättighetsförsäljning samt textöversättning) i Norden och Baltikum.
………………………………..

Bred erfarenhet från företag med internetverksamhet sen slutet av 1990-talet. Varit verksam inom handel/återanvändning/livsstil/media och telekombranschen. Huvudsakligen roller från säljare/marknadschef till vice vd . Delägare i företag och erfarenhet av start ups.
2093
………………………………..

Jag är projektledare och organisationsstrateg. Både internt men även mot kund, bland annat genom att arrangera framgångsrika möten av olika slag. Att se helheten, organisera folk, möten och ta fram strategier är min expertis.
2095
………………………………..

Driven, orädd och engagerad kommunikatör, men mångårig chefserfarenhet inom kommunikation, opinionsbildning, PR, lobbying och marknadsföring. Erfarenhet från politisk organisation, branschförening samt det privata näringslivet. Är idag partner på Bondi Executive search och rekryterar talanger inom kommunikationsområdet.
2098
………………………………..

Advokat sedan 2003, delägare i den affärsjuridiska advokatbyrån Gärde Wesslau, www.garde.se. Specialist inom arbetsrätt, bolagsrätt och processrätt. Styrelsevana från bl.a. bankstyrelser. Styrkor i styrelserummet; marknadsföringsfrågor, kundvård, ekonomi, personal m.m. Stort kontaktnät i södra Sverige.
2100
………………………………..

Chef/VD/Rektor med lång erfarenhet av ekonomi- och budgetansvar, personal och ledarskaps- och kompetensutveckling samt marknadsföring inom kommunal verksamhet och privata näringslivet.
2101
………………………………..

Ägare friskola
Tf VD friskolekoncern
Del i ledning inom friskola – regionchef, etableringschef, rektor
Vd chefsrekrytering inom it, läkemedelsindustrin och bank
Etableringsansvarig för mediagrupp
Regionchef råvaruhandel
Försäljningschef utbildning
………………………………..

Ägare och VD till Resia Linköping. Har jobbat i branschen i 35år. Mitt företag är det största i Resiakoncernen med en omsättning på 240 milj (2011) och 35 anställda. Lång erfarenhet av organisation, struktur, personal, försäljning och marknad. Allt som hör det egna företagandet till.
………………………………..

Generalist med strategisk förmåga och stort fokus på resultat. Hög integritet, nytänkande, kreativ och engagerad. Ledande befattningar inom internationellt företag inom försäljning, affärsutveckling, marknadsföring och inköp. Erfarenhet av virtuellt ledarskap med grupper i flera länder.
………………………………..

Maria har en mångårig erfarenhet som CFO med fokus inom P/E bolag & större bolag. Som CFO har jag ansvarat för genomförandet av interna samt externa processer & efterlevnad av lagar & regler, rapportering samt upprättande av ÅR. Arbetar idag för Grant Thornton som Manager inom CFO Services.
………………………………..

Ulrika arbetar som managementkonsult inom fastighet, infrastruktur och finans, ofta direkt på uppdrag av ägare/styrelser. Hon har ansvarat för komplexa strukturaffärer och anbuds-produktioner. Tidigare har Ulrika haft ledande befattningar inom information, marknad, försäljning och projektledning.
………………………………..

Internationell civilekonom med erfarenhet från finans- och telekombranschen. Kan utvärdera affärsplaner, arrangera finansiering och få en verksamhet att fokusera på rätt mål för att utvecklas. VD-erfarenhet och utlandserfarenhet, bl a från Moskva.
………………………………..

Jag har arbetat som affärsområdeschef i IT Branchen i över 30 år. Jag har även haft uppdrag som lösningsarkitekt för inom datafångstområdet.
2002 blev jag utnämnd som Årets IT Q i Sydsverige.
………………………………..

I alla mina tjänster som inköpschef/marknadschef/produktutvecklingschef/VD har jag jobbat med marknadsföring med säljinriktade kommunikationen. Lång kunskap och erfarenhet inom Distanshandel, E-handel, Direktmarknadsföring, Abonnemangs försäljning, tryck/katalog produktion/Internet/TV/annonsering samt PR. Stora kunskaper inom ROI på samtliga kanaler.
………………………………..

Jag är civilekonom med lång yrkeserfarenhet som koncernredovisningschef, redovisningschef och ekonomichef. Jag har arbetat inom fastighets-/byggbranschen, tillverkningsindustrin, telekombranschen och revisionsbranschen. Jag kan starkt bidra till verksamheter där ordning och reda inom ekonomifunktionen behöver utvecklas.
………………………………..

Stor erfarenhet av utvecklingsprojekt inom telekombranschen. Flera års erfarenhet som linjechef samt ansvarat för planering av projektportföljen. Strukturerad generalist med god helhetssyn. Vana att arbeta krossfunktionellt och med internationella kontakter, främst i Kina och Japan.
………………………………..

VD med lång erfarenhet av lednings- och organisationsfrågor inkl förvärv/fusioner. Jag var en av nyckelpersonerna i uppbyggnaden av Acando. Har framgångsrikt genomfört turn-around av mindre IT bolag. Jag har nyligen startat nytt konsultbolag inom verksamhetsutveckling.
………………………………..

Civilingenjör med 15 –års erfarenhet från läkemedelsbranschen inom både Inköp och Finans. Jobbar fn som VD för ett inköpsbolag inom offentlig sektor och ingår även i koncernledningen samt är styrelseordförande för ett kraftbolag.
………………………………..

Haft roller som försäljningschef, Utvecklingschef, konsultchef, samt affärsområdeschef inom IT-, Telecom- branschen. I alla roller har grunden varit försäljning – bygga, utveckla och förvalta. Erfaren inom konsolidering av verksamheter, strategiskt beslutsfattande, förändringsprocesser, komplexa leveranser på ett Internationellt plan.
2118
………………………………..

Kommunikationsexpert och strategisk kommunikatör med en bred erfarenhet från privat- och offentlig sektor. Särskilda kompetenser inom CSR, PR och nordisk kommunikation. Tidigare befattningar som journalist, presschef och strategisk kommunikationskonsult. Fil mag i sociologi och fil licentiat i mediepedagogik med inriktning på sociala medier.
2119
………………………………..

Jag har många års erfarenhet från bank och finans och i ledande befattningar. Tyngdpunkterna i min erfarenhet är kapitalmarknad, ekonomi, redovisning, riskhantering och revision. Arbetar idag som managementkonsult med att utveckla effektivitet och lönsamhet.
2120
………………………………..

Lång erfarenhet från företagsledande befattningar inom transport & logistikbranschen samt detaljhandel, såsom Volvo Logistics AB, Hemtex AB, Speedcargo AB, Halens AB. Verkar idag som styrelseordförande i Alfakonsult AB samt styrelse ledamot i Green Cargo AB, Exibea AB, AA-bolagen AB samt Alfred Andersson Logistik AB Jag är även ägare till Hvittfeldt Invest AB.
2121
………………………………..

10 års erfarenhet av dagligvarubranschen snabbrörliga konsumentvaror som controller. 15 års erfarenhet av konsultbranschen inom IT och telekom. Olika roller som VD, regionchef och COO.
5 års erfarenhet av mjukvaruutveckling in IT branschen som Sverigechef.
2122
………………………………..

Tjugo-års erfarenhet från modebranschen, från produktutveckling, inköp, försäljning och e-handel. De senaste åren som VD i svenskt bolag med internationell försäljning. Jag är analytisk med ett kommersiellt tänkande. Utveckla företag och skapa lönsamhet är min drivkraft.
2123
………………………………..

Erfarenhet av ledningsgruppsarbete i börsnoterat och privata bolag
Har en snabbhet att förstå nya tekniska lösningar och processer.
Erfarenhet av att leda större, tekniskt fokuserade organisationer och projekt.
Brancher; IT, telekom, bygg och miljöbolag.
2124
………………………………..

Mag Civilekonom från Handelshögskolan i Gbg.
Management Trainee Berlitz Int.(försäljning)
Accound Manager Observer AB (Media/ Försäljning/Prisstrateg).
VD och ägare AW Interior AB/BOHEM (Inredning).
Mentor för Svensk Handel och Mentor AB.
2126
………………………………..

Civilekonom med mer än 20 års erfarenhet inom Retail. Stor internationell erfarenhet, bl.a. som Försäljningschef för Ryssland och Commercial Manager wordwide för ett Affärsområde inom IKEA. Affärsstrategier. Konceptutveckling. Ledarskap. Jag brinner för utveckling, design och lönsamhet!
2127
………………………………..

Min vision är att göra en upplevd skillnad i rollen som styrelseledamot. Jag är en nätverksbyggare med många växlar Förändring och utveckling har kännetecknat mitt arbetsliv. Jag har strukturerat, effektiviserat, byggt upp och förädlat verksamheter. Alltid med lönsamhet i fokus. Har verkat 17 år inom bank och försäkring.
2128
………………………………..

Jag jobbar idag som ekonomichef på ett medelstort byggföretag. Är ekonomiansvarig för
4 bolag inom koncernen. Är även HR ansvarig för moderbolagets anställda. Har tidigare jobbat inom elektronikbranschen som innesäljare (9år) & redovisningsekonomon (6år).
2129
………………………………..

Engagerad ledare med erfarenhet från både kommunal- och privat sektor. Fokus på marknadsföring, varumärke och värderingsfrågor. Mångårig erfarenhet från mediebranschen där jag arbetat som kundvårdschef och marknadschef. God kommunikatör med erfarenhet av att driva omfattande tvärfunktionella projekt.
2130
………………………………..

Jag har främst erfarenhet från it- och telekombranschen men också bemanningsbranschen.
Har arbetat över 20 år med kommunikation inkl IR och vet vikten av affärsnära och strategiskt effektiv kommunikation. Jag har ett naturligt affärsinriktat helhetstänk.
2131
………………………………..

Med sina 20+ års erfarenhet av internationell marknadsföring och varumärkesbyggande i olika ledande positioner beskrivs Chantal yrkesmässigt med följande nyckelord; internationell, strategisk och mycket kompetent, driven, energisk, mångsidig, målinriktat och engagerad styrelsemedlem med bred kunskap och erfarenhet av bl.a.marknadsföring.
2132
………………………………..

Över 20 års erfarenhet av företagsledande befattningar inom Telecom, Media och IT. Strategisk affärsekonom med roller som CFO, Controllerchef, VD, IT-chef och konsultchef. Strukturerad och resultatfokuserad med lång erfarenhet av Private Equity och M&A
2133
………………………………..

VD för Utgivarna (mediebranschen). Dessförinnan bl.a. VD på Mäklarsamfundet, vice VD på SNS. Styrelseuppdrag: Fryshuset, Biototal AB och Tidningsutgivarna. Tidigare styrelseuppdrag bl.a. Sveriges Radio, Tidningsmakarna, FOJO och Hemnet. Jurist/författare inom medierätt och upphovsrätt samt journalist.
2134
………………………………..

Erfarenhet av B2B försäljning, marknadsföring och affärsutveckling inom Bank, Finans, försäkring, mode och event. Egen företagare sedan 2000: entreprenör, fastighetsförvaltare, mentor och coach. Sedan 2011, delägare och styrelseledamot i Stockholms Affärssänglar med uppgift att investera kapital och kompetens i rätt tillväxtbolag.
2135
………………………………..

HR-profil med gedigen erfarenhet av strategisk kompetensförsörjning. Lång erfarenhet från konsultsidan med Executive Search. Kan bidra med ett brett perspektiv inom HR och med väldigt goda kunskaper inom marknad, organisation, ledarskap och ekonomi.
2136
………………………………..

Lång erfarenhet från företagsledande befattningar inom Energi, Media och IT. Flertalet olika ledarbefattningar inom Statoil och 12 år som vd för Pressens Morgontjänst samt Applicate. Är resultatorienterad med god strategisk och operationell förmåga. Har arbetat i två olika styrelser under 12 år.
2137
………………………………..

Rutinerad förhandlare, M&A-kunnig, praktisk strateg med 30 års erfarenhet från internationell läkemedelsindustri. Senaste 13 åren i koncernledningen för globalt läkemedelsföretag med 10 000 anställda. Numera verksam som affärsrådgivare för M&A inom life science-området. Född 1960.
2138
………………………………..

VD i eget konsultföretag sedan 2002. Har även varit seniorrådgivare på Nordiska Ministerrådet och analytiker på Finansdepartementet. Ek.lic och civ.ek från Handelshögskolan i Stockholm. Har uppdrag inom tillväxt-, utbildnings- och innovationspolitik, samt reformer inom välfärdssektorn.
2139
………………………………..

Efter en karriär inom media, telecom och bygg har jag en bred erfarenhet inom finans- och businesscontrolling. Lika viktiga är mina personliga egenskaper där jag är nyfiken och driver frågor till beslut med hög integritet.
2140
………………………………..

Lång erfarenhet av VD-rollen, från lilla personalägda företaget till dotterbolag i börskoncern, där jag också ingått i koncernledningen. Erfarenhet av tjänsteutveckling, sälj- marknadsarbete, främst konsultbranschen. Framgångsrikt drivit stora förändringar – turn-around till fusion. Har flera styrelseuppdrag samt nyligen startat upp eget företag.
2142
………………………………..

VD för konsultbolag som ägs av en stor chefsorganisation. Har 15 års erfarenhet av strategiarbete, organisation och ledarskapsutveckling.
2143
………………………………..

VD 15 år i globalt konsultföretag. Ordförande eller ledamot i 15 styrelser 20 år. Konsult 30 år detaljhandel, service, tillverkning. Marknad och sälj i läkemedelsbranschen 25 år. Expertis i Internationell affärsutveckling, Sustainability och Strategisk Förändring.
2144
………………………………..

Efter lång erfarenhet från stora- och små företag, både offentliga och privata verksamheter ser jag snabbt helheten och utmaningarna. Ödmjukhet och lyhördhet och förankrad kommunikation är framgångsfaktorer för att coacha chefer och medarbetare att nå målen.
2145
………………………………..

Arkitekt SAR/MSA, verksam sedan 1986 som arkitekt och konsult inom ledarskap och coachning. Ordförande Sveriges Arkitekter 2007-2012. Gedigen branschkompetens inom samhällsbyggnad, arkitektur, design. Kompetens inom förändrings-/utvecklingsarbete, talent management, organisation, samhällspolitik, ledarskap, varumärkesarbete. Diplomerad i styrelsearbete.
2146
………………………………..

Som livsmedels och energi producent kommer man i kontakt med forskning, miljö, hållbarhetsfrågor. Som ordförande och egenföretagare handlar det mycket om företagsvilkor, regelverk, teknikutveckling, marknaden, kvalitet och lönsamhet.
2147
………………………………..

Har bred konsulterfarenhet av verksamhetsutveckling och arbetat med utveckling av ledningsgrupper och deras arbetssätt när det gäller framtagning och formulering av verksamheters visioner, verksamhetsidéer, värdegrund samt skapa strukturer och stödprocesser i genomförandet av den strategiska – och operativa planen.
2148
………………………………..

Ambitiös och målmedveten advokat med drygt 20 års erfarenhet av rådgivning i affärsjuridiska frågor med särskild inriktning på avtalsrätt, aktiebolags- och aktiemarknadsrätt samt obeståndsfrågor.
2149
………………………………..

Positiv, stark och engagerad ledare med mångårig erfarenhet av multinationellt arbete i globala organisationer inom fastighet, infrastruktur och service. Strategikonsult och entreprenör. Skapade och ledde funktion för IKEA i 27 länder. Är som enda svensk IFMA Fellow, FM-branschens högsta erkännande.
2152
………………………………..

Generalist med bred kompetens från detaljhandel, energi och processindustri. Mångårig erfarenhet av förändringsprocesser, affärsutveckling, ekonomi, inköp, HR och ledarskap. Samt marknadsföring av produkter och tjänster till företag och massmarknad.
2153
………………………………..

Skattejurist, Senior Manager, Internationell beskattning främst internationell personbeskattning och etableringsfrågor, Affärsutveckling Försäljning, Inom revisions/konsult/juristbranschen
Egen företagare – aktiebolag – sedan 2011-12-31, Aktiv i olika internationella affärsnätverk.
2154
………………………………..

Driven och engagerad affärsrådgivare med mer än 15 års chefserfarenhet i linjen (affärsområdeschef, CFO och controller), samt företagsledningsarbete och styrelsearbete. Erfarenhet från konsultbranschen, IT-branschen, statlig myndighet, verkstadsföretag och från ledning av internationellt komplexa projekt.
2155
………………………………..

Jag bidrar med erfarenhet av tillväxtbolag, börsintroduktion, strategiskt tänk, affärsmannaskap och mångårig erfarenhet som VD och försäljningschef. Jag är en entreprenör med stort kontaktnät som trivs med att göra affärer och bygga upp företag, samtidigt som jag är en ekonom med rapporterings och controller egenskaper.
2156
………………………………..

Operativa chefsroller samt ledning av koncernövergripande förändringsprojekt inom främst vitvaruindustrin. Stor erfarenhet av produktivitetsförbättringsarbete samt omstruktureringar, men även av kundbaserad produktframtagning och utveckling av eftermarknaden globalt. Har utvecklat, transfererat och avvecklat fabriker.
2157
………………………………..

Ansvarig affärsutvecklare och VD inom IT/Data/CAD/Auto-ID-industri i mer än 20 år. Marknadskunskap främst inom tillverkande industri, butik, transport & logistik i Norden och Baltikum.
2158
………………………………..

Professionell ledare med mångårig erfarenhet inom IT-branschen och operativ ledningsgrupp på multinationellt företag söker fler styrelseuppdrag. Erfarenhet såväl från storbolagssfären som bolag i tidiga faser. Turn-over uppdrag, omstruktureringar men även start-ups är av intresse.
2161
………………………………..

Generalsekreterare för Association of Swedish Fashion Brands, arbetar med etablerade svenska modevarumärken nationellt och internationellt, t ex export och affärsutveckling. Driver Sveriges internationella branschevent Mercedes-Benz Fashion Week. Tidigare verksam inom designbranschen, främst med möbelfokus.
2162
………………………………..

Passion för människor och affärer med fokus på förändring, trender, strategisk planering, produktutveckling, marknadsföring och varumärkesarbete. 20+ års erfarenhet från internationella företag inom telekom och marknadsanalys. Seniorkonsult på Celemi, arbetar idag med förändringsprocesser och kommunikation.
2163
………………………………..

25 års erfarenhet i företagsledande befattningar inom fastighet och finans, i olika typer av ägande och organisation; institutionellt ägande; fastighetskapitalförvaltning och familjeägande. Erfarenhet att leda stora korsfunktionella fastighetsorganisationer. Arbetat med förändring och utveckling av fastighets- och projektorganisation.
2164
………………………………..

Tiina är en engagerande och nytänkande ledare med en dynamisk erfarenhet som med sitt mod inspirerar sina medarbetare.
Arbetsliv:
Rektor i grundskola, Vd Turistbolag, Näringslivschef, Enhetschef Trafikverket
Styrelseuppdrag:
Idrottsförening, Bostadsrättsförening, Centrumförening, Turistbolag, Stiftelse
2167
………………………………..

Erfarenhet inom IT, Teknik (främst konsultverksamheter) och ideella organisationer på operativ, strategisk och styrelsenivå. Arbetar som VD idag med ca 210 anställda. Utlandserfarenhet.
2168
………………………………..

Bred internationell erfarenhet som direkt ansvarig för verksamhet i 15 länder, arbete i mångkulturella ledningsgrupper och utlandsboende. Gedigen kunskap om tillverkning och varuförsörjning, specifikt för läkemedel. Erfarenhet av nyetablering, fusioner, avyttring och nedläggning av verksamhet i flera europeiska länder.
2169
………………………………..

Jag har ett stort och aktivt nätverk inom utbildningssektorn och en bred erfarenhet av styrelsearbete inom kommunal verksamhet och politiskt styrda organisationer. Jag är en entreprenör och drivs av ett intresse av att arbeta med styrelsearbete på olika nivåer.
2170
………………………………..

CFO/Inköpsdirektör Södra-koncernen med HR-erfarenhet.
Gedigen erfarenhet av förändrings- och effektiviseringsarbete, uppbyggnad av revisions- och finansutskott, officiella tertialrapporter, upphandling kreditfaciliteter, förvärv samt avveckling av bolag mm.
Handlingskraftig, affärsdrivande, modig.
2171
………………………………..

10 års erfarenhet av strategisk och operativ marknadsutveckling- och försäljning. Innehaft roller såsom försäljningsansvarig, marknadschef och konsultchef. Grundare till företag som agerar rådgivare åt skandinaviska retailers och varumärken med fokus på deras internationella expansion.
2172
………………………………..

VD inom massa- och pappersindustrin med praktisk erfarenhet av förändrings- och effektiviseringsarbete. Styrelseledamot i börsnoterat bolag med egen produktion inom konsumentprodukter. Även ledamot inom forskningsprogram samt forsknings/konsultverksamhet.
2173
………………………………..

Erfarenhet från grafisk kommunikation med inriktning på detaljhandel. Varumärkesprofilering, lönsamhetsuppföljning och ledarskap. Politiskt aktiv och intresserad av
människors -, verksamheters – och samhällens utveckling!
2174
………………………………..

Över 20 års erfarenhet från Media och Telekomsektorn, management, försäljning, marknadsföring. VD, Director of Affiliate Sales and Distribution, Head of Broadcast Services. Nu konsult.
2175
………………………………..

20 års VD erfarenhet inom både privata större och mindre bolag, statliga bolag och börsnoterat bolag. Resultat- och målinriktad med stort sälj-, personal- och utvecklingsfokus. Erfarenhet från hälso-, rehabiliterings-, omställnings- och utbildningsbolag.
2176
………………………………..

Bank/Finans erfarenhet 20 år med olika ledande befattningar inom Ekonomi, Treasury, Kapital och Riskcontrol och är fn COO inom affärsområde. Tar initiativ, ansvar, är entusiastisk och leveransorienterad. Skapar strategier som förverkligar visioner: Styrelseerfarenet.
2177
………………………………..

Våra medlemmars erfarenheter och kompetenser i korthet

Jag är en analytiskt, engagerad och driven affärskvinna med 30 års erfarenhet från bank och fastighetsbranschen. Särskild kompetens inom kapitalmarknad och finansiering. Jag har arbetat som CFO, Tf VD och Senior Kundansvarig inom privat och kommunal verksamhet.2237
2238
………………………………………

Branscher: Försäkring- och finans, Rekytering och assessment Ledare, Kompetensutveckling och Utbildning samt Management
Titlar och ansvar: General Manager, Strategisk Chef Verksamhetsutveckling Norden, Affärsutveckling och Affärsstöd, Konsult. Ledande positioner, internationell miljö och verksamhet
2237
………………………………………

Lång ledarerfarenhet från olika roller och nivåer. Erfarenhet från mångårigt strategiskt och operativt ledningsgruppsarbete. Analytisk ekonom med djupt IT kunnande. Drivit framgångsrikt förändringsarbete i hela min karriär. Bra på att balanser risker i affärsplaner.
2236
………………………………………

Jag är en positiv och resultatdriven person med gott affärskunnande från ett antal ledande roller inom IT branschen. Mitt huvudfokus ligger på sälj, tillväxt, internationalisering, teambyggande och processförbättringar. Drivit allt från VD i startup till Norra Europachef på amerikanskt börsnoterat bolag.
2235
………………………………………

Brinner för utveckling av, och möten med människor. 20 års erfarenhet av reklambranschen som projektledare, grundare och VD. Lång styrelseerfarenhet från idrottsvärlden och ideella sektorn. Nyckelkompetenser: ledarskap, CRM, turn-around management, resultatfokus, försäljning och projektledning.
2234
………………………………………
Jag har verkat som företagsledare, med verksamhetsutveckling, och som expert, med arbetsrätt som huvudområde, i många år. Jag är certifierad styrelseledamot med inriktning samhällsnyttiga företag och har lång erfarenhet av offentlig politikerstyrd verksamhet och intresseorganisationer.
2233
………………………………………
Lednings- och strategi frågor i svenskt och internationellt näringsliv sedan 1988. Spelat en nyckelroll i flera stora förändringsprojekt. Främst inom Automotive och Supply Chain. Utvecklat tvärfunktionella operativ modeller som stärkt flera företags konkurrenskraft/leverans förmåga.
2232
………………………………………
Jag bidrar med kunskap om och erfarenhet kring; kommunikation (internt och internationellt), förändringsprocesser, företagskultur, CSR, miljökommunikation och miljöledningssystem samt genusfrågor. Jag tillför också perspektiv från företagande (globalt och eget), akademin och internationella miljöer.
2231
………………………………………
Har erfarenhet från textil- och livsmedelsbranschen, som inköpare, inköpschef, produktchef och konsult. Mycket god förmåga att utveckla fungerande strukturer och effektiva arbetssätt, med lönsamhetsfokus. Affärsdrivande och nytänkande, med djup erfarenhet av CSR- och hållbarhetsfrågor.
2230
………………………………………
Bred operationell bakgrund från servicebranschen, där jag drivit många effektiviserings- och förändringsarbeten. Som projektledare eller linjechef har jag haft verksamhetsansvar för olika enheter: Kundrelationer, callcenter, säkerhet- och ledningscentralsfunktioner, ekonomi och varierande driftsavdelningar. Har styrelseuppdrag i ideella organisationer, även internationella.
2229
………………………………………

Strategisk försäljnings- och affärsutvecklingschef med erfarenhet av bolagsförvärv samt förändringsarbete. Drivkraften ligger i att få bidra till ökad tillväxt/lönsamhet. Jag ser till helheten och möjligheten att säkerställa en långsiktig utveckling utifrån förändringar i omvärlden.
2228
………………………………………

Visionär ledare och kommunikationsdirektör med fokus på resultat. Inom branscher som telecommunication, high-end medical equipment och offentlig sektor. Kan bidra med långsiktigt tänkande, förändringsledning och värdegrundsarbete.
2227
………………………………………

Strategisk rådgivare inom kommunikation med mångårig erfarenhet nordiskt och nationellt inom läkemedel, finans, transport, bygg, CSR mm:
– Styrelsearbete & ledarskap (vd)
– Affärsutveckling
– Varumärkes- & kommunikationsstrategier
– Konceptutveckling
– Lansering & implementering
Drivande, analytisk och lösningsfokuserad.
2226
………………………………………

Jag är civilingenjör med bred erfarenhet av företagsledande befattningar inom samhällsbyggnadssektorn. Jag har erfarenhet som styrelseledamot samt erfarenhet som ordförande och ledamot i olika branschföreningar och råd. Jag arbetar idag som styrelseledamot, seniorrådgivare och ledarskapskonsult.
2225
………………………………………

Började yrkeslivet som management trainee. 10 år inom detaljhandlen med ett stark kommersiellt tänk och ett affärssinne. 5 år utomlands med fokus på expansion och uppbyggnad av logistik för Sveriges största klädeskedja. Ledningsgrupps- och styrelseerfarenhet.
2224
………………………………………

Engagerad, driven, fokuserad! 20 års erfarenhet av försäljning, export och detaljhandel samt att arbeta mot Kina. Roller som extern VD, Retail Director, Exportchef. God erfarenhet av styrelsearbete. Bidrar med affärsutveckling, försäljningsstrategier, ledarskapsutveckling, lönsamhetsfokus och helhetstänk.
2223
………………………………………

Engagerad företagare inom ett flertal branscher såsom gruvnäring, företagsetablering, restaurang och Isbar. Föreläst som ambassadör för kvinnligt företagande. Styrelseledamot i en viktig medlemsägd organisation i Norrbotten, arbetar med valberedningen för Företagarna. Arbetar med företagsrådgivning, verksamhetsplanering, mentor.
2222
………………………………………

Har över 10 års erfarenhet av ledande befattningar inom privat och statlig verksamhet i Sverige och på tillväxtmarknader. Erfaren projektledare och entreprenör. Driver kreativa förändringsprocesser och coachar grupper och ledare, gärna med motorbåtar som verktyg.
2221
………………………………………

Idealkund: Modig med ambitioner!
Värderingar: Lust. Energi. Mod. Engagemang. Oändliga möjligheter!
Styrka: Analysera verksamheten, hitta hävstänger för utveckling. Affärsmässighet.
Talang: Utveckla individers potential, identifiera drivkrafter individuellt/i grupp.
Erfarenhet: Ägarledda organisationer/ extern vd. Offentligt/privat.
2220
………………………………………

Starkt affärsfokus, stort engagemang, lång erfarenhet från detaljhandel. Roller som VD, vice VD CFO och erfarenhet av styrelsearbete. Jag bidrar med försäljningsinriktning, struktur i styrning mot målet, lönsamhetsfokus och helhetstänk. Arbetar idag med affärsutveckling och lönsamhetsstyrning.
2219
………………………………………

Erfarenhet av styrelsearbete, affärsutveckling, styrning och målsättning av personalintensiv verksamhet i stora nordiska koncerner inom både rese- och byggbranchen. Finansiell kompetens efter flera års arbete som CFO i holdingbolag med dotterbolag i de skandinaviska länderna.
2218
………………………………………

Organisationskonsult sedan 1970. Arbetat i Sverige, Östeuropa och Afrika söder om Sahara. Specialområden: ledarskap, konflikthantering, samarbete, samtal, stresshantering, företagskulturer.
Många branscher – kultur, teknisk industri, gruvor, bank, försäljning, bygg, fastighet, service, offentlig sektor, revision, säkerhet, utbildning/universitet.
2217
………………………………………

17 års erfarenhet HR manager roller och ledningsgruppsarbete inom olika branscher t ex IT- Telecom och företagshälsa. Mångårig erfarenhet förändrings- och omställningsprocesser t ex förvärv,integration, neddragning samt att utveckla och implementera HR strategier och processer.
2216
………………………………………

Nyfiken, engagerad och driven affärskvinna med bred kunskap och erfarenheter av strategiskt och operativt arbete inom försäkrings-, bank- och finans-sektorn. Arbetar som försäkringsspecialist med ansvar för coachning av bankpersonal samt försäljning av personförsäkring mot företagskunder
2215
………………………………………

Har bakgrund inom ekonomi och HR i branscherna åkeri, rese, flyg och industritillverkning. Jag har sedan 20 års ålder och är fortfarande aktiv i ideella föreningars styrelse (idrotts, brukshunds och draghundsföreningar) och har utbildningar i ledarskap hos SISU/RF
2214
………………………………………

Driven, engagerad affärskvinna med svensk och global karriär inom läkemedelsindustrin. Gedigen ledarskaps- och ledningsgruppserfarenhet.
Erfarenhet av sjukvård, biotech och medicinteknik (bl.a. utvecklat eget instrument). Driver eget konsultföretag inom främst chefsuppdrag, läkemedelsindustri och ledarskapsutveckling.
2213
………………………………………

Civilekonom med 25 års strategisk och operativ erfarenhet av affärsutveckling, marknadsföring och försäljning från FMCG (Snabbrörliga konsumentvaror) och konsumentelektronik i Norden och Globalt. Senior Marketing Advisor på ledande nordiskt konsultbolag. VP Marketing och VP Brand. Ledningsgruppserfarenhet från Börsbolag. Certifierad styrelseledamot.
2212
………………………………………

Många års erfarenhet som bankchef i Sörmlands Sparbank och kontorschef
i SEB.
Erfarenhet av företagsfinansiering och privatfinansiering.
Erfarenhet av den totala företags- och privatmarknaden inom bank.
Erfarenhet av ledarskap.
Erfarenhet av att arbeta med ständiga förbättringar och problemlösningar.
2211
………………………………………

Är analytisk och strategisk med fokus på affärsutveckling. Bred erfarenhet från såväl ägarledda företag som börsbolag genom arbete inom bank, revision och franchiseverksamhet. Har innehaft ledande befattningar som vd, koncernkontroller och auktoriserad revisor.
2210
………………………………………

VD i textilbranschen (sybehör, garn, tyg) grossist till detaljhandeln, Management Konsult, Marknads- och Försäljningschef i resebranschen, Contact Centerchef, Strategiskt utvecklingsarbete resebranschen/rederi kopplat till ansvar för IT-inköp. IT-branschen som utvecklingschef och projektledare. Internationella bolag samt svenskt familjeföretag.
2209
………………………………………

Extremt driven och strukturerad organisatör, affärsutvecklare och initiativtagare med 30 års yrkeserfarenhet av både företagande och offentlig verksamhet. Grundare av större internationellt nätverk, med djup kännedom om nystartsföretag. Outtröttlig entreprenörssjäl med mottot ”Ingenting är omöjligt”.
2208
………………………………………

Senior VP HR i globalt börsnoterat företag. Erfarenhet från energi-, elektronik- och konsultbransch. 15 års HR-arbete, även jobbat med affärsutveckling, KAM och kommunikation. MBA och fil mag. Många år i olika ledande befattningar. Styrelseerfarenhet från Tyskland.
2207
……………………………………….

Mångårig erfarenhet av koncept och strategisk affärsutveckling, operativt kommersiellt ansvar för större affärsområde och stora förändringsarbeten. Erfarenhet av både storföretag i servicebranschen och mindre företag i uppstartsfas. Bred kommersiell ledarerfarenhet.
2037
……………………………………….

Framgångsrik erfarenhet inom försäljning, marknadsföring, ledarskap, verksamhetsutveckling samt CSR arbete. Erfarenhet inom sociala medier. Ledande befattningar som regionchef, affärsutvecklingschef, affärsområdeschef, KAM Europa nivå. Vana av framgångsrikt ledningsgruppsarbete. Vana att driva förändrings-och utvecklingsprocesser.
2206
………………………………………..

Strukturerad, kreativ och driven Kommunikations- och utvecklingsstrateg med akademisk medieutbildning och 25 års erfarenhet inom kommunikation- och marknadsföring, utbildningssektorn, turism- och resebranschen. Mod, hjärta och hjärna, beslutskompetens och förmågan att se möjligheter ger mätbara resultat.
2205
………………………………………..

Ledaruppdrag i 20 år inom politik och facklig verksamhet, just nu som förbundssekreterare och kanslichef för Folkpartiet Stockholm. Sedan 80-talet i styrelser inom politik, kultur och arbetsmarknad, som ordförande eller ledamot. Engagerad, med fokus på mål och resultat.
2204
………………………………………..

Engagerad, affärsorienterad, bra på affärsutveckling, expansion och förändring. Jobbat inom bl.a. IT /telekom och klädbranschen, sitter f.n. i ledningsgrupp som chefsjurist, bollplank åt VD och styrelseordförande, styrelsesekreterare. Stark inom compliance (bolagsrätt/bolagsstyrning) och hållbarhet, och har gjort noteringsresa.
2203
………………………………………..

Under 20 år har jag haft flera ledande positioner inom Fastighetsbranschen, senast som områdeschef. Har lång erfarenhet som professionell styrelseledamot i flera små som stora bostadsrättsföreningar. Har också jobbat i projekt både nationellt och internationellt.
2202
………………………………………..

Jag har arbetat i såväl stora som små företag, i kommunalförvaltning och inom högskolan. Jag har haft chefsbefattningar och varit projektledare. Har erfarenhet av styrelsearbete i både företag, stiftelser och ideella föreningar.
2201
………………………………………..

VD inom tillverkande industri med inriktning mot möbelbranschen.
Driftig och resultatinriktad generalist, bred kunskaps- och erfarenhetsbas som drivs av utmaningar och nyfikenhet. Förändringsarbeten och produktutvecklingsprojekt, kvalitets- och miljöcertifiering. CSR-arbete, affärs- och verksamhetsutveckling, strategiutveckling och genomförande.
2200
………………………………………..

Mia har mer än 25 års erfarenhet från det lilla entreprenörskapet till arbetet inom stora koncerner. Mia brinner för det goda ledarskapet samt har mångårig erfarenhet som mentor till unga kvinnor och styrelsearbete.
2199
………………………………………..

Analytisk, kund- och serviceorienterad ekonom med bred internationell kompetens från tjänsteföretag främst inom turism och utbildning. Erfaren projektledare och egen företagare som är van och tycker om att leda och genomföra utbildnings- och reseuppdrag.
2198
………………………………………..

• Vattenrening, desinficering, Grundare, vVD. Startat upp och internationellt kommersialiserat innovativt bolag.
• Post, bank, logistik, Senior Vice President. Högsta ledningsnivå inom ekonomi, marknad, affärs- och verksamhetsutveckling samt försäljning.
• Bank, finans, Direktör. Controller på företagsmarknad, kredit, ekonomi.
2197
………………………………………..

VD/ägare Storköksteknik, servar och säljer storköksmaskiner och hushållsmaskiner via upphandlingar. Sungard,Key Accout Manager, jobbade med IT-säkerhetslösningar, katastrofplaner, konsekvensanalyser och automatiserade backuper.
Fiol och sång pedagog i Lidingö musikskola. Stråkklasser, enskild undervisning, orkesterleding, Körledare, vuxen kör, konsertverksamhet
2196
………………………………………..

Arbetar sedan snart 20 år tillbaka med ledarutveckling och har coachat över 1000 ledare och nyckelpersoner i näringslivet. Jag har verkat i över 200 stora, små och medelstora företag. I arbetet ingår också organisations- team- och säljutveckling.
2195
………………………………………..

Driven ledare med fokus på marknadsföring, försäljning och helhet. Goda kunskaper inom IT, Kundservice och produktutveckling. Egen företagare – managementkonsult, VD reklambyrå, Marknad- och försäljningschef – Bank & Försäkring. Ordförande – Föreningslivet. Andra branscher: Retail, Finans, Energi, Bensin.
2194
………………………………………..

25 års erfarenhet som rådgivare till VD, styrelser och ledningsgrupper inom otaliga branscher. Specialist inom ekonomistyrning och affärsutveckling men har även arbetat mycket med personalfrågor och ledningsarbete. Kursledare, moderator, föreläsare. Positiv, effektiv, strukturerad och målinriktad.
2193
………………………………………..

Senior HR Chef med erfarenhet från Massa & Papper, Energi, Stål & Metall
Inriktning Organisation och Ledarutveckling samt Förändringsarbete i en global context.
2192
………………………………………..

Marknad- och affärsutvecklingschef med lång erfarenhet inom mediebranschen. Stor erfarenhet av strategiskt arbete i ledande position i större bolag framförallt mot konsumentmarknaden. Stor erfarenhet av verksamhetsförändring och att leda i förändring. Har VD och styrelseerfarenhet.
2191
………………………………………..

Med 17 års erfarenhet från både privata och statliga bolag vet jag vad som gör ett företag framgångsrikt! Bred erfarenhet som Ekonomichef, Affärsområdeschef, HR-chef och Strategichef. Fokus på utveckling och förbättring, drivit många lyckade förändringsprojekt.
2190
………………………………………..

Auktoriserad revisor och CFO/Vvd/VD. Verkat i branscher med statlig ägande, teknikkonsultbolag, call center och sökmarknaden samt tillverkande bolag. Kunskap om förvärv, organisationsförändringar, strategifrågor, etablering på nya marknader, varumärkesförflyttningar och stiftelseförvaltning. Kunskap om IFRS, bolagskoden.
2189
……………………………………….

VD för Fagerhult Retail. Tidigare koncernchef för Anza AB (Orkla ägt bolag, 600 MSEK i oms) sedan 2010. Sverigechef Flügger Färg AB 2006-2010. 1997-2006 arbetade jag som Nordisk Marknadschef för Beiersdorf AB med välkända NIVEA varumärket.
2188
……………………………………….

Har 20 års erfarenhet inom mjukvaru- och konsultbranschen. Haft roller som Konsultchef, Produktchef, Affärsutvecklingschef, Regionchef. Erfarenhet av tjänsteförsäljning, affärsutveckling, styrning och uppföljning av konsultmål samt personal, rekrytering. Positiv, engagerad, målinriktad och resultatorienterad.
2187
……………………………………….

Linjeansvar, stabsfunktion och projektledande konsult.
Operativt ansvar från ägare, styrelse, koncern och bolagsnivå;
̶ Aktiv ägarutövning av bolagsportfölj
̶ Strategiprocesser
̶ Utveckling styrmodeller
Affärs-/verksamhetslogik från Transport, Banking, Försvar, Industri.
25 års erfarenhet av styrelsearbete/nomineringskommittéer
2186
……………………………………….

Mer än 10 års erfarenhet av ledande roller i multinationella finans- och försäkringsföretag. Erfarenhet av att utveckla verksamheter i hela kedjan från produktutveckling till kunderbjudande och genomföra integrationsprojekt. Erfarenhet av styrelsearbete både som ledamot och corporate secretary
2185
……………………………………….

Mångårig erfarenhet av strategiskt arbete i ledningsgrupper och styrelser, främst inom bank- och finans. Jag har även erfarenhet av fastighets- och revisionsbranschen. Arbetat mycket med förändringsarbeten och verksamhetsutvecklig. Har VD-erfarenhet, men arbetar fn med styrelseuppdrag.
2184
……………………………………….

Engagerad & Positiv med Stark Drivkraft.
Certifierad Styrelseledamot. 15 års erfarenhet av att bygga upp, utveckla och leda verksamhet, varumärken och team. Goda erfarenheter av ledarskap, Marknadsföring, Kommunikation & PR, Förändringsarbete, resultat, struktur, analys och beslut. Även Non-profits.
2183
……………………………………….

20 års erfarenhet i USA, Europa, Afrika och Asien på uppdrag av regeringar, ledningsgrupper och styrelser inom olika ekonomiska sektorer. Strateg med analytisk och handlingskraftig förmåga med fokus på resultat och hållbarhet. Stort internationellt nätverk.
2182
……………………………………….

Kommersiella Fastigheter – projektledning, analys och strategisk affärsutveckling, – Seniorkonsult vice VD, Kommersiella fastigheter, kommunala fastighetsbolag – Marknadschef och Projekt/utvecklingsansvarig, Köpcentrum kommersiell förvaltning – Marknadschef, Detaljhandel -.Affärschef, Landstinget teknisk avdelning – Produktutveckling samt inköpsansvarig.
2181
……………………………………….

Utveckling av kärnverksamhet och dess lönsamhet. Produkt-och tjänstepaketering samt genomförande av kort-och långsiktig strategi som Sälj och Marknadsdirektör på Projectplace, Sitemanager på Informator Utbildning och senast som VD hos Facility Labs AB.
2180
……………………………………….

Arbetat inom offentlig förvaltning i chefsposition inom utbildning och socialtjänst. Grundare och delägare av tjänsteföretag( utbildning).Arbetade som VVD och HR-chef 2001-2013. Företaget omsätter 350 miljoner och har 700 anställda.
2179
……………………………………….

Är VD för en konsultverksamhet inom ekonomistyrning & redovisning och interimsuppdrag. Erfarenhet som CFO och styrelsemedlem för en koncern inom verkstadsindustrin. Administrativ chef och styrelsemedlem för en koncern inom tjänstesektorn. Ekonomichef och Controller för ett dotterbolag inom verkstadsindustrin.
2178
……………………………………….

Min karriär har fokuserats inom marknad och försäljning där jag successivt blivit mer generalist. Mina erfarenheter kommer främst från tjänsteföretag inom B2B-området med roller som försäljningschef, marknadschef och VD. Jag har också tidigare styrelseerfarenhet.
………………………………………

Haft roller som försäljningschef, marknadsansvarig samt affärsområdeschef inom IT-branschen. I alla roller har grunden varit försäljning – bygga, utveckla och förvalta säljande organisationer är styrkan. Sedan 2003 grundare och ägare av CA Rekrytering – Excecutive Search.
2016
………………………………………

Många års erfarenhet inom området ekonomi/finans/ledning/utveckling. Har under åren utvecklats i rollen som ekonom, ”internkonsult” och ledare Uppgifterna, allt från mindre till mer omfattande, har sträckt sig över längre och ibland kortare tid..
………………………………………

Kvinna med tydlig chefsroll som är van att arbeta med män och ta tuffa beslut. Har gott om civilkurage samt skinn på näsan. Utmaningar med resultat i sikte är snarare en motor än ett hinder.
2019
………………………………………

VD och dessförinnan ordinarie styrelseledamot och chef inom större specialiserad vårdverksamhet med landstingsavtal. Arbetar intensivt med affärsutveckling, tidigare på olika chefsbefattningar inom landstingsvården och de senaste sju åren inom det aktiebolag till vilket jag är en av grundarna.
………………………………………

Erfaren ekonomichef och biträdande VD, ägare och styrelseledamot i fastighetsförvaltande bolag med 50-tal större och mindre klientuppdrag under 18 år. Har gått fördjupningskurs i styrelsearbete, biträtt många styrelser genom åren samt byggt upp eget företag.
………………………………………

Arbetat i textilbranschen i 15 år på 3 olika företag. Haft marknads- och försäljnings ansvar i olika roller, order, innesälj och marknadschef. Även arbetat 3 år i telecombranchen på Ericson med inriktning marknadsföring. Arbetar idag som marknadchef i Eco-Boråstapeter AB.
………………………………………

Ledande befattningar. Globalt HR-arbete, kulturfrågor, rekrytering & assessment. Bygga
infrastruktur i expanderande verksamhet. Erfarenhet av marknadsföring & försäljning, främst av tjänster. Flerårig erfarenhet av arbete med kvalitetssäkring, främst ISO9001. Ett brett nätverk inom flera branscher.
……………………………………….

Ledande befattningar, Internetbanking, konsultverksamheter och detaljhandel. Bred chefserfarenhet inom marknadsföring, försäljning och varumärkesarbete, Vana från börsnoterade bolag och ägarledda verksamheter. Entreprenörs-tillväxtbolag samt traditionella bolag. Strategiarbete och affärsplanering. Styrelsevana samt styrelseutbildad. Beslutskraftig, modig samt med hög energi.
……………………………………….

Många års erfarenhet av förändrings- och effektiviseringsarbete i ledande position, av
strategiskt ledningsarbete med strukturer och effektiva arbetssätt för att utveckla en
verksamhet utifrån vision och mål. Erfarenhet både av storföretag i servicebranschen och
litet företag i uppbyggnadsskede.
……………………………………….

Ledande befattningar inom försäljning, affärsutveckling, marknadsföring. Uppstart och expansion av nya verksamhetsområden. Mångårig erfarenhet inom reklambranschen,
hygienprodukter mot konsument och B2B, finpappersindustrin, auktionsbranschen,
designområdet i Sverige och Island. Medelstora och stora företag i Sverige. Affärsdrivande
och nytänkande.
……………………………………….

Egen företagare, konsult, marknadsekonom . Mångårig erfarenhet av försäljning inom IT branschen såväl stora utlandsägda företag som i det egna företaget. Arbetat med regional utveckling dels som lokal näringslivsutvecklare, dels som regional investeringsfrämjare.
Konsultverksamhet , marknadsföring och profilering.
……………………………………….

Erfaren konsult och specialist inom ekonomi, affärsutveckling och internationellt företagande. Många års erfarenhet som ledare i både nationella och internationella sammanhang. Etablerat verksamhet i Kina med framgång och har stor vana vid att göra affärer inom Asia Pacific.
2031
……………………………………….

Driven och mycket erfaren strategisk ledare med specialistkunskaper av verksamhets-, organisations- och kvalitetsutveckling inom såväl privata näringslivet som offentliga sektorn. Ledamot i Rektorsakademin samt i ULI Geoforum. Har rötter inom miljö, utbildning, infrastruktur, forskning, vård och facility managament.
……………………………………….

Lång erfarenhet från resebranschen med fokus på IT. Erfarenhet som ansvarig för centrala utvecklings-, drift- och förvaltningsorganisationer med fokus på konsolidering och effektivisering.
……………………………………….

Mitt arbete med organisationsutveckling och kommunikationsstrategier har gett mig djupa kunskaper om gruv- och träindustrin. IT/utbildning/kultur och nöjesbranschen har jag också arbetat mycket med. Miljö- och energikunskaper följer med mitt engagemang i Skellefteå Kraft.
……………………………………….

Marknads-/Informationschef på Diös Fastigheter (publ) vilket innebär totalt ansvar för den informations som lämnas om företaget externt/internt. Övergripande ansvar för varumärket Diös. Tidigare Marknadschef Casino Cosmopol, Centrumutvecklare SPP Fastigheter, Varuhuschef IKEA, Sundsvall.
……………………………………….

Gedigen akademisk utbildning inom beteendevetenskap och kultur. Magisterexamen i organisation och ledarskap kompletterad med handelsrätt, personalekonomi, arbetsmiljö och arbetsrätt. Tio års erfarenhet av ledande befattnignar som förvaltningschef och nu VD. Karaktärsdrag: klarsynt, analytisk, diplomatisk, orädd
……………………………………….

Drivande och engagerad jurist med mycket bred erfarenhet av affärsförhandlingar, transaktioner, styrelsearbete och bolagsrätt både i Sverige och utomlands. Både tillverkningsindustrin och servicesektorn. Vana vid affärsstrategiska frågor. Diplomutbildning i styrelsearbete. Positiv, energisk, resultat- och kvalitetsfokuserad.
……………………………………….

Vice vd på Sectra Imtec AB med gedigen erfarenhet från både medicintekniska branschen och hälso- sjukvården. Kunnighet från ledande befattningar inom försäljning, affärsutveckling och marknadsföring. Erfarenhet från styrelsearbete i ett flertal internationella dotterbolag.
………………………………………

VD för Skogstekniska klustret. Tidigare näringslivschef i 8 år, informations- och marknadschef och dessförinnan delägare i ett mediaföretag med tripple A. Ordförande i Sparbankstiftelsen Norrland och dess riskkapitalstiftelse. Strategisk, lösningsorienterad, bra förstå marknad och se trender.
……………………………………..

Bred, mångårig erfarenhet av operativ ledning och styrelsearbete i privat och offentlig sektor. Linjeansvar i ca 20 år, hälften inom ICT och hälften inom EU/internationellt. Styrelseuppdrag i 15 år, varav fem år i internationella styrelser.
…………………………………..

Har erfarenheter från större en Koncern i flyg-/resebranschen inom Produktion, Inköp, HR och Projektkontor i högre ledande befattningar. Resultatorienterad med god strategisk och operationell förmåga med erfarenheter av omfattande organisationsutveckling. Är idag affärsområdeschef på ett konsultföretag.
…………………………………..

En orädd affärskvinna som ur ett strategiskt perspektiv, med en entreprenörs idérikedom och kreativitet, utvecklar affärsverksamheten. Min erfarenhet kommer från roller som affärsledare, försäljningschef och projektledare med arbetsplats byggen och fabriker, och framför bankens styrelse.
………………………………….

Huvudsaklig erfarenhet från flygbranschen med olika uppdrag, HR- Personalkonsult, Manager PA/Lön Sverige samt Director Inflight Management and Operations. Uppdragen har bestått av affärsutveckling med strategisk inriktning, omställningsprocesser. Uppdragens ekonomiska ansvaret har varit mellan 35 – 500 MSEK
…………………………………

30 års erfarenhet som ledare och vd inom snabbväxande högteknologibolag, verkstadsindustri, IDEON och Svenskt Näringsliv. Executive MBA, styrelseutbildning på universitetsnivå, certifierad Co-Active coach. Styrelsearbete, bollplank, mentor och ledarutvecklare. Gedigen erfarenhet från styrelsearbete sedan 80-talet.
…………………………………

En uppskattad ledare inom IT, marknadsföring, administration, försäljning och leverans. Hon kan beskrivas som positiv, självständig, målinriktad men också kommunikativ och empatisk. Driver gärna komplexa projekt och är en kompetent förhandlare. Mycket kunnig i upphandlingsfrågor.
…………………………………

Jag är civilekonom och arbetat flera år inom revisionsbranschen både som anställd och egenföretagare. Jag har varit auktoriserad revisor. F n arbetar jag som VD på ett konsultföretag samt har uppdrag inom ekonomistyrning och projektledning.
…………………………………

Har arbetat inom bank och försäkring i 30 år och har haft många roller, bl a vd, vice vd, försäljningschef mm. Nu är jag Utvecklingschef på Länsförsäkringar AB. Jag är en drivande och erfaren ledare som också har styrelseerfarenhet.
…………………………………

VP och CFO på Doro. Är även sekreterare och föredragande i Doros styrelse. Har haft ledande febattningar inom ekonomiområdet på Länsförsäkringar och Atlas Copco. Har även arbetat som marknadschef på Skandia. Internationell erfarenhet med placeringar i både Paris och London.
…………………………………

Har erfarenhet från: 1) näringslivet som VD, utvecklings- och forskningsansvarig 2) Universitet som disputerad lektor och forskningsledare 3) Landstinget som generellt IT-utvecklingsansvarig och IT-strateg. Arbetet har fokuserat på strategisk verksamhetsutveckling genom IT inom samtliga branscher.
…………………………………

Verkställande direktör och Affärsområdes chef i stor koncern. Tidigare erfarenhet på ledande befattningar inom både retail sektorn och Medicaldevice sektorn, såsom Vice VD Filippa K AB, Strategichef och medlem i koncernledningen på Gambro AB, Marknadschef på Siemens-Elema AB och Management konsult.
…………………………………

Erfarenhet som chefsekonom på såväl arbetstagar- som arbetsgivarsidan samt av analysarbete på Finansdepartementet, Riksbanken och EU-kommissionen. Doktor i nationalekonomi. Erfarenhet av styrelsearbete inom statliga myndigheter och fondförvaltning. Personliga egenskaper: Analytisk, diplomatisk och med hög integritet.
…………………………………

VD/Koncernchef för Mobiento Group AB, en av världens ledande mobilbyråer med kontor i Stockholm, Oslo, Köpenhamn och New York. Styrelseledamot i HiQ International, OraSolv AB samt Ekelöw Info Security AB. Johanna anlitas framförallt för sin erfarenhet av nya medier och att bygga snabbväxande koncerner.
………………………………….

VD för rikstäckande apotekskedja med fokus på djurläkemedel, huvudägare 6:AP-fonden. Tidigare erfarenhet som VD inom hälso- och sjukvårdsbranschen. Suttit i ett flertal styrelser, bidrar med strategisk nytänkande med fokus på ekonomi och resultat. Bakgrund som ekonomichef.
………………………………..

Kompetens i affärsutveckling, marknadsstrategi, kommunikation och opinionsanalys från mat- och energibranschen, sjukvård samt konsultföretag. Konsult-, linje- och stabserfarenhet (affärsenhetschef, affärsutvecklingschef, kommunikationschef). Erfarenhet av global verksamhet, avreglering, bolagisering, förvärv. Förtroendeuppdrag inom politiken och branschförening.
………………………………..

Flera års erfarenhet som Personalchef och medlem i ledningsgrupp för svenska enheten inom tillverkande industri. Ansvarat för framgångsrika resultatförbättringar inom enheten. Tilldelats internationellt projektuppdrag av koncernledning. Vann CEO award för detta uppdrag. Fil. kand. i Personal-och arbetslivsfrågor.
……………………………….

Bred erfarenhet inom försäljning och marknadsföring, inom Sverige och internationellt. Särskild erfarenhet inom media, informationsbranschen och bank & finans sektorn. Haft ledande befattningar som vd, vice vd, affärsområdeschef, försäljnings- och marknadschef. Vana att driva förändringsarbete för hela eller delar av en organisation.
……………………………….

Ägare, VD och konsult i Ernst Förlag & Kommunikation AB. Drygt 15 års erfarenhet av affärs- och verksamhetsutveckling, varumärkesarbete och kommunikation, i Sverige och internationellt. För närvarande styrelseledamot i Spoon Publishing AB (del av Bonnier)
………………………………..

VD i verksamhet med 30 anställda. Gedigen erfarenhet av ledande befattningar både i näringslivet och i offentlig sektor. Stor kunskap om miljö, socialt ansvarstagande, varumärkesbyggande arbete och i att driva förändringsarbete. Kan komplex kunskapsförsäljning. Styrelseuppdrag i tekniskt bemanningsföretag.
2103
………………………………..

Strategic Director med 15 års erfarenhet av arbete inom organisationer och företag på lokal och global marknad – verksamhetsutveckling, varumärke och kommunikation, positionerings- och etableringsfrågor. Budgetansvar för flertalet större uppdrag med förståelse för samverkan mjuka och hårda värden. Nyfikenhet, Integritet och Sunt förnuft personifierar mig.
2078
………………………………..

Operativa chefsroller i IT-konsultbranschen sedan 1999. Tydligt fokus på affär och lönsamhet samt organisationsutveckling baserad på en stor tro på att entusiastisk personal kan nå otroliga resultat. Entreprenör, grundare och VD i fem år. Stor erfarenhet att driva affärer i tillväxtbolag, med bibehållen eller ökad vinst som mål.
………………………………..

Jag brinner för humankapitalfrågor och hur dessa kopplas till företagets strategi, lönsamhet och innovationsförmåga Jag har arbetat i såväl ägarledda, entreprenörsdrivna företag som internationella börsbolag och riskkapitalägda bolag. Flera års styrelsevana från ett flertal bolag. Flera års styrelsevana från ett flertal bolag.
………………………………..

Marketing, Communication & Digital Director Nordic & the Baltic region. Ansvarar för marknadsföring, pr, intern och extern kommunikation samt våra digitala plattformar för våra TV kanaler och bolag(film distribution, filmrättighetsförsäljning samt textöversättning) i Norden och Baltikum.
………………………………..

Bred erfarenhet från företag med internetverksamhet sen slutet av 1990-talet. Varit verksam inom handel/återanvändning/livsstil/media och telekombranschen. Huvudsakligen roller från säljare/marknadschef till vice vd . Delägare i företag och erfarenhet av start ups.
2093
………………………………..

Jag är projektledare och organisationsstrateg. Både internt men även mot kund, bland annat genom att arrangera framgångsrika möten av olika slag. Att se helheten, organisera folk, möten och ta fram strategier är min expertis.
2095
………………………………..

Driven, orädd och engagerad kommunikatör, men mångårig chefserfarenhet inom kommunikation, opinionsbildning, PR, lobbying och marknadsföring. Erfarenhet från politisk organisation, branschförening samt det privata näringslivet. Är idag partner på Bondi Executive search och rekryterar talanger inom kommunikationsområdet.
2098
………………………………..

Advokat sedan 2003, delägare i den affärsjuridiska advokatbyrån Gärde Wesslau, www.garde.se. Specialist inom arbetsrätt, bolagsrätt och processrätt. Styrelsevana från bl.a. bankstyrelser. Styrkor i styrelserummet; marknadsföringsfrågor, kundvård, ekonomi, personal m.m. Stort kontaktnät i södra Sverige.
2100
………………………………..

Chef/VD/Rektor med lång erfarenhet av ekonomi- och budgetansvar, personal och ledarskaps- och kompetensutveckling samt marknadsföring inom kommunal verksamhet och privata näringslivet.
2101
………………………………..

Ägare friskola
Tf VD friskolekoncern
Del i ledning inom friskola – regionchef, etableringschef, rektor
Vd chefsrekrytering inom it, läkemedelsindustrin och bank
Etableringsansvarig för mediagrupp
Regionchef råvaruhandel
Försäljningschef utbildning
………………………………..

Ägare och VD till Resia Linköping. Har jobbat i branschen i 35år. Mitt företag är det största i Resiakoncernen med en omsättning på 240 milj (2011) och 35 anställda. Lång erfarenhet av organisation, struktur, personal, försäljning och marknad. Allt som hör det egna företagandet till.
………………………………..

Generalist med strategisk förmåga och stort fokus på resultat. Hög integritet, nytänkande, kreativ och engagerad. Ledande befattningar inom internationellt företag inom försäljning, affärsutveckling, marknadsföring och inköp. Erfarenhet av virtuellt ledarskap med grupper i flera länder.
………………………………..

Maria har en mångårig erfarenhet som CFO med fokus inom P/E bolag & större bolag. Som CFO har jag ansvarat för genomförandet av interna samt externa processer & efterlevnad av lagar & regler, rapportering samt upprättande av ÅR. Arbetar idag för Grant Thornton som Manager inom CFO Services.
………………………………..

Ulrika arbetar som managementkonsult inom fastighet, infrastruktur och finans, ofta direkt på uppdrag av ägare/styrelser. Hon har ansvarat för komplexa strukturaffärer och anbuds-produktioner. Tidigare har Ulrika haft ledande befattningar inom information, marknad, försäljning och projektledning.
………………………………..

Internationell civilekonom med erfarenhet från finans- och telekombranschen. Kan utvärdera affärsplaner, arrangera finansiering och få en verksamhet att fokusera på rätt mål för att utvecklas. VD-erfarenhet och utlandserfarenhet, bl a från Moskva.
………………………………..

Jag har arbetat som affärsområdeschef i IT Branchen i över 30 år. Jag har även haft uppdrag som lösningsarkitekt för inom datafångstområdet.
2002 blev jag utnämnd som Årets IT Q i Sydsverige.
………………………………..

I alla mina tjänster som inköpschef/marknadschef/produktutvecklingschef/VD har jag jobbat med marknadsföring med säljinriktade kommunikationen. Lång kunskap och erfarenhet inom Distanshandel, E-handel, Direktmarknadsföring, Abonnemangs försäljning, tryck/katalog produktion/Internet/TV/annonsering samt PR. Stora kunskaper inom ROI på samtliga kanaler.
………………………………..

Jag är civilekonom med lång yrkeserfarenhet som koncernredovisningschef, redovisningschef och ekonomichef. Jag har arbetat inom fastighets-/byggbranschen, tillverkningsindustrin, telekombranschen och revisionsbranschen. Jag kan starkt bidra till verksamheter där ordning och reda inom ekonomifunktionen behöver utvecklas.
………………………………..

Stor erfarenhet av utvecklingsprojekt inom telekombranschen. Flera års erfarenhet som linjechef samt ansvarat för planering av projektportföljen. Strukturerad generalist med god helhetssyn. Vana att arbeta krossfunktionellt och med internationella kontakter, främst i Kina och Japan.
………………………………..

VD med lång erfarenhet av lednings- och organisationsfrågor inkl förvärv/fusioner. Jag var en av nyckelpersonerna i uppbyggnaden av Acando. Har framgångsrikt genomfört turn-around av mindre IT bolag. Jag har nyligen startat nytt konsultbolag inom verksamhetsutveckling.
………………………………..

Civilingenjör med 15 –års erfarenhet från läkemedelsbranschen inom både Inköp och Finans. Jobbar fn som VD för ett inköpsbolag inom offentlig sektor och ingår även i koncernledningen samt är styrelseordförande för ett kraftbolag.
………………………………..

Haft roller som försäljningschef, Utvecklingschef, konsultchef, samt affärsområdeschef inom IT-, Telecom- branschen. I alla roller har grunden varit försäljning – bygga, utveckla och förvalta. Erfaren inom konsolidering av verksamheter, strategiskt beslutsfattande, förändringsprocesser, komplexa leveranser på ett Internationellt plan.
2118
………………………………..

Kommunikationsexpert och strategisk kommunikatör med en bred erfarenhet från privat- och offentlig sektor. Särskilda kompetenser inom CSR, PR och nordisk kommunikation. Tidigare befattningar som journalist, presschef och strategisk kommunikationskonsult. Fil mag i sociologi och fil licentiat i mediepedagogik med inriktning på sociala medier.
2119
………………………………..

Jag har många års erfarenhet från bank och finans och i ledande befattningar. Tyngdpunkterna i min erfarenhet är kapitalmarknad, ekonomi, redovisning, riskhantering och revision. Arbetar idag som managementkonsult med att utveckla effektivitet och lönsamhet.
2120
………………………………..

Lång erfarenhet från företagsledande befattningar inom transport & logistikbranschen samt detaljhandel, såsom Volvo Logistics AB, Hemtex AB, Speedcargo AB, Halens AB. Verkar idag som styrelseordförande i Alfakonsult AB samt styrelse ledamot i Green Cargo AB, Exibea AB, AA-bolagen AB samt Alfred Andersson Logistik AB Jag är även ägare till Hvittfeldt Invest AB.
2121
………………………………..

10 års erfarenhet av dagligvarubranschen snabbrörliga konsumentvaror som controller. 15 års erfarenhet av konsultbranschen inom IT och telekom. Olika roller som VD, regionchef och COO.
5 års erfarenhet av mjukvaruutveckling in IT branschen som Sverigechef.
2122
………………………………..

Tjugo-års erfarenhet från modebranschen, från produktutveckling, inköp, försäljning och e-handel. De senaste åren som VD i svenskt bolag med internationell försäljning. Jag är analytisk med ett kommersiellt tänkande. Utveckla företag och skapa lönsamhet är min drivkraft.
2123
………………………………..

Erfarenhet av ledningsgruppsarbete i börsnoterat och privata bolag
Har en snabbhet att förstå nya tekniska lösningar och processer.
Erfarenhet av att leda större, tekniskt fokuserade organisationer och projekt.
Brancher; IT, telekom, bygg och miljöbolag.
2124
………………………………..

Mag Civilekonom från Handelshögskolan i Gbg.
Management Trainee Berlitz Int.(försäljning)
Accound Manager Observer AB (Media/ Försäljning/Prisstrateg).
VD och ägare AW Interior AB/BOHEM (Inredning).
Mentor för Svensk Handel och Mentor AB.
2126
………………………………..

Civilekonom med mer än 20 års erfarenhet inom Retail. Stor internationell erfarenhet, bl.a. som Försäljningschef för Ryssland och Commercial Manager wordwide för ett Affärsområde inom IKEA. Affärsstrategier. Konceptutveckling. Ledarskap. Jag brinner för utveckling, design och lönsamhet!
2127
………………………………..

Min vision är att göra en upplevd skillnad i rollen som styrelseledamot. Jag är en nätverksbyggare med många växlar Förändring och utveckling har kännetecknat mitt arbetsliv. Jag har strukturerat, effektiviserat, byggt upp och förädlat verksamheter. Alltid med lönsamhet i fokus. Har verkat 17 år inom bank och försäkring.
2128
………………………………..

Jag jobbar idag som ekonomichef på ett medelstort byggföretag. Är ekonomiansvarig för
4 bolag inom koncernen. Är även HR ansvarig för moderbolagets anställda. Har tidigare jobbat inom elektronikbranschen som innesäljare (9år) & redovisningsekonomon (6år).
2129
………………………………..

Engagerad ledare med erfarenhet från både kommunal- och privat sektor. Fokus på marknadsföring, varumärke och värderingsfrågor. Mångårig erfarenhet från mediebranschen där jag arbetat som kundvårdschef och marknadschef. God kommunikatör med erfarenhet av att driva omfattande tvärfunktionella projekt.
2130
………………………………..

Jag har främst erfarenhet från it- och telekombranschen men också bemanningsbranschen.
Har arbetat över 20 år med kommunikation inkl IR och vet vikten av affärsnära och strategiskt effektiv kommunikation. Jag har ett naturligt affärsinriktat helhetstänk.
2131
………………………………..

Med sina 20+ års erfarenhet av internationell marknadsföring och varumärkesbyggande i olika ledande positioner beskrivs Chantal yrkesmässigt med följande nyckelord; internationell, strategisk och mycket kompetent, driven, energisk, mångsidig, målinriktat och engagerad styrelsemedlem med bred kunskap och erfarenhet av bl.a.marknadsföring.
2132
………………………………..

Över 20 års erfarenhet av företagsledande befattningar inom Telecom, Media och IT. Strategisk affärsekonom med roller som CFO, Controllerchef, VD, IT-chef och konsultchef. Strukturerad och resultatfokuserad med lång erfarenhet av Private Equity och M&A
2133
………………………………..

VD för Utgivarna (mediebranschen). Dessförinnan bl.a. VD på Mäklarsamfundet, vice VD på SNS. Styrelseuppdrag: Fryshuset, Biototal AB och Tidningsutgivarna. Tidigare styrelseuppdrag bl.a. Sveriges Radio, Tidningsmakarna, FOJO och Hemnet. Jurist/författare inom medierätt och upphovsrätt samt journalist.
2134
………………………………..

Erfarenhet av B2B försäljning, marknadsföring och affärsutveckling inom Bank, Finans, försäkring, mode och event. Egen företagare sedan 2000: entreprenör, fastighetsförvaltare, mentor och coach. Sedan 2011, delägare och styrelseledamot i Stockholms Affärssänglar med uppgift att investera kapital och kompetens i rätt tillväxtbolag.
2135
………………………………..

HR-profil med gedigen erfarenhet av strategisk kompetensförsörjning. Lång erfarenhet från konsultsidan med Executive Search. Kan bidra med ett brett perspektiv inom HR och med väldigt goda kunskaper inom marknad, organisation, ledarskap och ekonomi.
2136
………………………………..

Lång erfarenhet från företagsledande befattningar inom Energi, Media och IT. Flertalet olika ledarbefattningar inom Statoil och 12 år som vd för Pressens Morgontjänst samt Applicate. Är resultatorienterad med god strategisk och operationell förmåga. Har arbetat i två olika styrelser under 12 år.
2137
………………………………..

Rutinerad förhandlare, M&A-kunnig, praktisk strateg med 30 års erfarenhet från internationell läkemedelsindustri. Senaste 13 åren i koncernledningen för globalt läkemedelsföretag med 10 000 anställda. Numera verksam som affärsrådgivare för M&A inom life science-området. Född 1960.
2138
………………………………..

VD i eget konsultföretag sedan 2002. Har även varit seniorrådgivare på Nordiska Ministerrådet och analytiker på Finansdepartementet. Ek.lic och civ.ek från Handelshögskolan i Stockholm. Har uppdrag inom tillväxt-, utbildnings- och innovationspolitik, samt reformer inom välfärdssektorn.
2139
………………………………..

Efter en karriär inom media, telecom och bygg har jag en bred erfarenhet inom finans- och businesscontrolling. Lika viktiga är mina personliga egenskaper där jag är nyfiken och driver frågor till beslut med hög integritet.
2140
………………………………..

Lång erfarenhet av VD-rollen, från lilla personalägda företaget till dotterbolag i börskoncern, där jag också ingått i koncernledningen. Erfarenhet av tjänsteutveckling, sälj- marknadsarbete, främst konsultbranschen. Framgångsrikt drivit stora förändringar – turn-around till fusion. Har flera styrelseuppdrag samt nyligen startat upp eget företag.
2142
………………………………..

VD för konsultbolag som ägs av en stor chefsorganisation. Har 15 års erfarenhet av strategiarbete, organisation och ledarskapsutveckling.
2143
………………………………..

VD 15 år i globalt konsultföretag. Ordförande eller ledamot i 15 styrelser 20 år. Konsult 30 år detaljhandel, service, tillverkning. Marknad och sälj i läkemedelsbranschen 25 år. Expertis i Internationell affärsutveckling, Sustainability och Strategisk Förändring.
2144
………………………………..

Efter lång erfarenhet från stora- och små företag, både offentliga och privata verksamheter ser jag snabbt helheten och utmaningarna. Ödmjukhet och lyhördhet och förankrad kommunikation är framgångsfaktorer för att coacha chefer och medarbetare att nå målen.
2145
………………………………..

Arkitekt SAR/MSA, verksam sedan 1986 som arkitekt och konsult inom ledarskap och coachning. Ordförande Sveriges Arkitekter 2007-2012. Gedigen branschkompetens inom samhällsbyggnad, arkitektur, design. Kompetens inom förändrings-/utvecklingsarbete, talent management, organisation, samhällspolitik, ledarskap, varumärkesarbete. Diplomerad i styrelsearbete.
2146
………………………………..

Som livsmedels och energi producent kommer man i kontakt med forskning, miljö, hållbarhetsfrågor. Som ordförande och egenföretagare handlar det mycket om företagsvilkor, regelverk, teknikutveckling, marknaden, kvalitet och lönsamhet.
2147
………………………………..

Har bred konsulterfarenhet av verksamhetsutveckling och arbetat med utveckling av ledningsgrupper och deras arbetssätt när det gäller framtagning och formulering av verksamheters visioner, verksamhetsidéer, värdegrund samt skapa strukturer och stödprocesser i genomförandet av den strategiska – och operativa planen.
2148
………………………………..

Ambitiös och målmedveten advokat med drygt 20 års erfarenhet av rådgivning i affärsjuridiska frågor med särskild inriktning på avtalsrätt, aktiebolags- och aktiemarknadsrätt samt obeståndsfrågor.
2149
………………………………..

Positiv, stark och engagerad ledare med mångårig erfarenhet av multinationellt arbete i globala organisationer inom fastighet, infrastruktur och service. Strategikonsult och entreprenör. Skapade och ledde funktion för IKEA i 27 länder. Är som enda svensk IFMA Fellow, FM-branschens högsta erkännande.
2152
………………………………..

Generalist med bred kompetens från detaljhandel, energi och processindustri. Mångårig erfarenhet av förändringsprocesser, affärsutveckling, ekonomi, inköp, HR och ledarskap. Samt marknadsföring av produkter och tjänster till företag och massmarknad.
2153
………………………………..

Skattejurist, Senior Manager, Internationell beskattning främst internationell personbeskattning och etableringsfrågor, Affärsutveckling Försäljning, Inom revisions/konsult/juristbranschen
Egen företagare – aktiebolag – sedan 2011-12-31, Aktiv i olika internationella affärsnätverk.
2154
………………………………..

Driven och engagerad affärsrådgivare med mer än 15 års chefserfarenhet i linjen (affärsområdeschef, CFO och controller), samt företagsledningsarbete och styrelsearbete. Erfarenhet från konsultbranschen, IT-branschen, statlig myndighet, verkstadsföretag och från ledning av internationellt komplexa projekt.
2155
………………………………..

Jag bidrar med erfarenhet av tillväxtbolag, börsintroduktion, strategiskt tänk, affärsmannaskap och mångårig erfarenhet som VD och försäljningschef. Jag är en entreprenör med stort kontaktnät som trivs med att göra affärer och bygga upp företag, samtidigt som jag är en ekonom med rapporterings och controller egenskaper.
2156
………………………………..

Operativa chefsroller samt ledning av koncernövergripande förändringsprojekt inom främst vitvaruindustrin. Stor erfarenhet av produktivitetsförbättringsarbete samt omstruktureringar, men även av kundbaserad produktframtagning och utveckling av eftermarknaden globalt. Har utvecklat, transfererat och avvecklat fabriker.
2157
………………………………..

Ansvarig affärsutvecklare och VD inom IT/Data/CAD/Auto-ID-industri i mer än 20 år. Marknadskunskap främst inom tillverkande industri, butik, transport & logistik i Norden och Baltikum.
2158
………………………………..

Professionell ledare med mångårig erfarenhet inom IT-branschen och operativ ledningsgrupp på multinationellt företag söker fler styrelseuppdrag. Erfarenhet såväl från storbolagssfären som bolag i tidiga faser. Turn-over uppdrag, omstruktureringar men även start-ups är av intresse.
2161
………………………………..

Generalsekreterare för Association of Swedish Fashion Brands, arbetar med etablerade svenska modevarumärken nationellt och internationellt, t ex export och affärsutveckling. Driver Sveriges internationella branschevent Mercedes-Benz Fashion Week. Tidigare verksam inom designbranschen, främst med möbelfokus.
2162
………………………………..

Passion för människor och affärer med fokus på förändring, trender, strategisk planering, produktutveckling, marknadsföring och varumärkesarbete. 20+ års erfarenhet från internationella företag inom telekom och marknadsanalys. Seniorkonsult på Celemi, arbetar idag med förändringsprocesser och kommunikation.
2163
………………………………..

25 års erfarenhet i företagsledande befattningar inom fastighet och finans, i olika typer av ägande och organisation; institutionellt ägande; fastighetskapitalförvaltning och familjeägande. Erfarenhet att leda stora korsfunktionella fastighetsorganisationer. Arbetat med förändring och utveckling av fastighets- och projektorganisation.
2164
………………………………..

Tiina är en engagerande och nytänkande ledare med en dynamisk erfarenhet som med sitt mod inspirerar sina medarbetare.
Arbetsliv:
Rektor i grundskola, Vd Turistbolag, Näringslivschef, Enhetschef Trafikverket
Styrelseuppdrag:
Idrottsförening, Bostadsrättsförening, Centrumförening, Turistbolag, Stiftelse
2167
………………………………..

Erfarenhet inom IT, Teknik (främst konsultverksamheter) och ideella organisationer på operativ, strategisk och styrelsenivå. Arbetar som VD idag med ca 210 anställda. Utlandserfarenhet.
2168
………………………………..

Bred internationell erfarenhet som direkt ansvarig för verksamhet i 15 länder, arbete i mångkulturella ledningsgrupper och utlandsboende. Gedigen kunskap om tillverkning och varuförsörjning, specifikt för läkemedel. Erfarenhet av nyetablering, fusioner, avyttring och nedläggning av verksamhet i flera europeiska länder.
2169
………………………………..

Jag har ett stort och aktivt nätverk inom utbildningssektorn och en bred erfarenhet av styrelsearbete inom kommunal verksamhet och politiskt styrda organisationer. Jag är en entreprenör och drivs av ett intresse av att arbeta med styrelsearbete på olika nivåer.
2170
………………………………..

CFO/Inköpsdirektör Södra-koncernen med HR-erfarenhet.
Gedigen erfarenhet av förändrings- och effektiviseringsarbete, uppbyggnad av revisions- och finansutskott, officiella tertialrapporter, upphandling kreditfaciliteter, förvärv samt avveckling av bolag mm.
Handlingskraftig, affärsdrivande, modig.
2171
………………………………..

10 års erfarenhet av strategisk och operativ marknadsutveckling- och försäljning. Innehaft roller såsom försäljningsansvarig, marknadschef och konsultchef. Grundare till företag som agerar rådgivare åt skandinaviska retailers och varumärken med fokus på deras internationella expansion.
2172
………………………………..

VD inom massa- och pappersindustrin med praktisk erfarenhet av förändrings- och effektiviseringsarbete. Styrelseledamot i börsnoterat bolag med egen produktion inom konsumentprodukter. Även ledamot inom forskningsprogram samt forsknings/konsultverksamhet.
2173
………………………………..

Erfarenhet från grafisk kommunikation med inriktning på detaljhandel. Varumärkesprofilering, lönsamhetsuppföljning och ledarskap. Politiskt aktiv och intresserad av
människors -, verksamheters – och samhällens utveckling!
2174
………………………………..

Över 20 års erfarenhet från Media och Telekomsektorn, management, försäljning, marknadsföring. VD, Director of Affiliate Sales and Distribution, Head of Broadcast Services. Nu konsult.
2175
………………………………..

20 års VD erfarenhet inom både privata större och mindre bolag, statliga bolag och börsnoterat bolag. Resultat- och målinriktad med stort sälj-, personal- och utvecklingsfokus. Erfarenhet från hälso-, rehabiliterings-, omställnings- och utbildningsbolag.
2176
………………………………..

Bank/Finans erfarenhet 20 år med olika ledande befattningar inom Ekonomi, Treasury, Kapital och Riskcontrol och är fn COO inom affärsområde. Tar initiativ, ansvar, är entusiastisk och leveransorienterad. Skapar strategier som förverkligar visioner: Styrelseerfarenet.
2177
………………………………..

Våra medlemmars erfarenheter och kompetenser i korthet

 

Brinner för utveckling av, och möten med människor. 20 års erfarenhet av reklambranschen som projektledare, grundare och VD. Lång styrelseerfarenhet från idrottsvärlden och ideella sektorn. Nyckelkompetenser: ledarskap, CRM, turn-around management, resultatfokus, försäljning och projektledning.
2234
………………………………………
Jag har verkat som företagsledare, med verksamhetsutveckling, och som expert, med arbetsrätt som huvudområde, i många år. Jag är certifierad styrelseledamot med inriktning samhällsnyttiga företag och har lång erfarenhet av offentlig politikerstyrd verksamhet och intresseorganisationer.
2233
………………………………………
Lednings- och strategi frågor i svenskt och internationellt näringsliv sedan 1988. Spelat en nyckelroll i flera stora förändringsprojekt. Främst inom Automotive och Supply Chain. Utvecklat tvärfunktionella operativ modeller som stärkt flera företags konkurrenskraft/leverans förmåga.
2232
………………………………………
Jag bidrar med kunskap om och erfarenhet kring; kommunikation (internt och internationellt), förändringsprocesser, företagskultur, CSR, miljökommunikation och miljöledningssystem samt genusfrågor. Jag tillför också perspektiv från företagande (globalt och eget), akademin och internationella miljöer.
2231
………………………………………
Har erfarenhet från textil- och livsmedelsbranschen, som inköpare, inköpschef, produktchef och konsult. Mycket god förmåga att utveckla fungerande strukturer och effektiva arbetssätt, med lönsamhetsfokus. Affärsdrivande och nytänkande, med djup erfarenhet av CSR- och hållbarhetsfrågor.
2230
………………………………………
Bred operationell bakgrund från servicebranschen, där jag drivit många effektiviserings- och förändringsarbeten. Som projektledare eller linjechef har jag haft verksamhetsansvar för olika enheter: Kundrelationer, callcenter, säkerhet- och ledningscentralsfunktioner, ekonomi och varierande driftsavdelningar. Har styrelseuppdrag i ideella organisationer, även internationella.
2229
………………………………………

Strategisk försäljnings- och affärsutvecklingschef med erfarenhet av bolagsförvärv samt förändringsarbete. Drivkraften ligger i att få bidra till ökad tillväxt/lönsamhet. Jag ser till helheten och möjligheten att säkerställa en långsiktig utveckling utifrån förändringar i omvärlden.
2228
………………………………………

Visionär ledare och kommunikationsdirektör med fokus på resultat. Inom branscher som telecommunication, high-end medical equipment och offentlig sektor. Kan bidra med långsiktigt tänkande, förändringsledning och värdegrundsarbete.
2227
………………………………………

Strategisk rådgivare inom kommunikation med mångårig erfarenhet nordiskt och nationellt inom läkemedel, finans, transport, bygg, CSR mm:
– Styrelsearbete & ledarskap (vd)
– Affärsutveckling
– Varumärkes- & kommunikationsstrategier
– Konceptutveckling
– Lansering & implementering
Drivande, analytisk och lösningsfokuserad.
2226
………………………………………

Jag är civilingenjör med bred erfarenhet av företagsledande befattningar inom samhällsbyggnadssektorn. Jag har erfarenhet som styrelseledamot samt erfarenhet som ordförande och ledamot i olika branschföreningar och råd. Jag arbetar idag som styrelseledamot, seniorrådgivare och ledarskapskonsult.
2225
………………………………………

Började yrkeslivet som management trainee. 10 år inom detaljhandlen med ett stark kommersiellt tänk och ett affärssinne. 5 år utomlands med fokus på expansion och uppbyggnad av logistik för Sveriges största klädeskedja. Ledningsgrupps- och styrelseerfarenhet.
2224
………………………………………

Engagerad, driven, fokuserad! 20 års erfarenhet av försäljning, export och detaljhandel samt att arbeta mot Kina. Roller som extern VD, Retail Director, Exportchef. God erfarenhet av styrelsearbete. Bidrar med affärsutveckling, försäljningsstrategier, ledarskapsutveckling, lönsamhetsfokus och helhetstänk.
2223
………………………………………

Engagerad företagare inom ett flertal branscher såsom gruvnäring, företagsetablering, restaurang och Isbar. Föreläst som ambassadör för kvinnligt företagande. Styrelseledamot i en viktig medlemsägd organisation i Norrbotten, arbetar med valberedningen för Företagarna. Arbetar med företagsrådgivning, verksamhetsplanering, mentor.
2222
………………………………………

Har över 10 års erfarenhet av ledande befattningar inom privat och statlig verksamhet i Sverige och på tillväxtmarknader. Erfaren projektledare och entreprenör. Driver kreativa förändringsprocesser och coachar grupper och ledare, gärna med motorbåtar som verktyg.
2221
………………………………………

Idealkund: Modig med ambitioner!
Värderingar: Lust. Energi. Mod. Engagemang. Oändliga möjligheter!
Styrka: Analysera verksamheten, hitta hävstänger för utveckling. Affärsmässighet.
Talang: Utveckla individers potential, identifiera drivkrafter individuellt/i grupp.
Erfarenhet: Ägarledda organisationer/ extern vd. Offentligt/privat.
2220
………………………………………

Starkt affärsfokus, stort engagemang, lång erfarenhet från detaljhandel. Roller som VD, vice VD CFO och erfarenhet av styrelsearbete. Jag bidrar med försäljningsinriktning, struktur i styrning mot målet, lönsamhetsfokus och helhetstänk. Arbetar idag med affärsutveckling och lönsamhetsstyrning.
2219
………………………………………

Erfarenhet av styrelsearbete, affärsutveckling, styrning och målsättning av personalintensiv verksamhet i stora nordiska koncerner inom både rese- och byggbranchen. Finansiell kompetens efter flera års arbete som CFO i holdingbolag med dotterbolag i de skandinaviska länderna.
2218
………………………………………

Organisationskonsult sedan 1970. Arbetat i Sverige, Östeuropa och Afrika söder om Sahara. Specialområden: ledarskap, konflikthantering, samarbete, samtal, stresshantering, företagskulturer.
Många branscher – kultur, teknisk industri, gruvor, bank, försäljning, bygg, fastighet, service, offentlig sektor, revision, säkerhet, utbildning/universitet.
2217
………………………………………

17 års erfarenhet HR manager roller och ledningsgruppsarbete inom olika branscher t ex IT- Telecom och företagshälsa. Mångårig erfarenhet förändrings- och omställningsprocesser t ex förvärv,integration, neddragning samt att utveckla och implementera HR strategier och processer.
2216
………………………………………

Nyfiken, engagerad och driven affärskvinna med bred kunskap och erfarenheter av strategiskt och operativt arbete inom försäkrings-, bank- och finans-sektorn. Arbetar som försäkringsspecialist med ansvar för coachning av bankpersonal samt försäljning av personförsäkring mot företagskunder
2215
………………………………………

Har bakgrund inom ekonomi och HR i branscherna åkeri, rese, flyg och industritillverkning. Jag har sedan 20 års ålder och är fortfarande aktiv i ideella föreningars styrelse (idrotts, brukshunds och draghundsföreningar) och har utbildningar i ledarskap hos SISU/RF
2214
………………………………………

Driven, engagerad affärskvinna med svensk och global karriär inom läkemedelsindustrin. Gedigen ledarskaps- och ledningsgruppserfarenhet.
Erfarenhet av sjukvård, biotech och medicinteknik (bl.a. utvecklat eget instrument). Driver eget konsultföretag inom främst chefsuppdrag, läkemedelsindustri och ledarskapsutveckling.
2213
………………………………………

Civilekonom med 25 års strategisk och operativ erfarenhet av affärsutveckling, marknadsföring och försäljning från FMCG (Snabbrörliga konsumentvaror) och konsumentelektronik i Norden och Globalt. Senior Marketing Advisor på ledande nordiskt konsultbolag. VP Marketing och VP Brand. Ledningsgruppserfarenhet från Börsbolag. Certifierad styrelseledamot.
2212
………………………………………

Många års erfarenhet som bankchef i Sörmlands Sparbank och kontorschef
i SEB.
Erfarenhet av företagsfinansiering och privatfinansiering.
Erfarenhet av den totala företags- och privatmarknaden inom bank.
Erfarenhet av ledarskap.
Erfarenhet av att arbeta med ständiga förbättringar och problemlösningar.
2211
………………………………………

Är analytisk och strategisk med fokus på affärsutveckling. Bred erfarenhet från såväl ägarledda företag som börsbolag genom arbete inom bank, revision och franchiseverksamhet. Har innehaft ledande befattningar som vd, koncernkontroller och auktoriserad revisor.
2210
………………………………………

VD i textilbranschen (sybehör, garn, tyg) grossist till detaljhandeln, Management Konsult, Marknads- och Försäljningschef i resebranschen, Contact Centerchef, Strategiskt utvecklingsarbete resebranschen/rederi kopplat till ansvar för IT-inköp. IT-branschen som utvecklingschef och projektledare. Internationella bolag samt svenskt familjeföretag.
2209
………………………………………

Extremt driven och strukturerad organisatör, affärsutvecklare och initiativtagare med 30 års yrkeserfarenhet av både företagande och offentlig verksamhet. Grundare av större internationellt nätverk, med djup kännedom om nystartsföretag. Outtröttlig entreprenörssjäl med mottot ”Ingenting är omöjligt”.
2208
………………………………………

Senior VP HR i globalt börsnoterat företag. Erfarenhet från energi-, elektronik- och konsultbransch. 15 års HR-arbete, även jobbat med affärsutveckling, KAM och kommunikation. MBA och fil mag. Många år i olika ledande befattningar. Styrelseerfarenhet från Tyskland.
2207
……………………………………….

Mångårig erfarenhet av koncept och strategisk affärsutveckling, operativt kommersiellt ansvar för större affärsområde och stora förändringsarbeten. Erfarenhet av både storföretag i servicebranschen och mindre företag i uppstartsfas. Bred kommersiell ledarerfarenhet.
2037
……………………………………….

Framgångsrik erfarenhet inom försäljning, marknadsföring, ledarskap, verksamhetsutveckling samt CSR arbete. Erfarenhet inom sociala medier. Ledande befattningar som regionchef, affärsutvecklingschef, affärsområdeschef, KAM Europa nivå. Vana av framgångsrikt ledningsgruppsarbete. Vana att driva förändrings-och utvecklingsprocesser.
2206
………………………………………..

Strukturerad, kreativ och driven Kommunikations- och utvecklingsstrateg med akademisk medieutbildning och 25 års erfarenhet inom kommunikation- och marknadsföring, utbildningssektorn, turism- och resebranschen. Mod, hjärta och hjärna, beslutskompetens och förmågan att se möjligheter ger mätbara resultat.
2205
………………………………………..

Ledaruppdrag i 20 år inom politik och facklig verksamhet, just nu som förbundssekreterare och kanslichef för Folkpartiet Stockholm. Sedan 80-talet i styrelser inom politik, kultur och arbetsmarknad, som ordförande eller ledamot. Engagerad, med fokus på mål och resultat.
2204
………………………………………..

Engagerad, affärsorienterad, bra på affärsutveckling, expansion och förändring. Jobbat inom bl.a. IT /telekom och klädbranschen, sitter f.n. i ledningsgrupp som chefsjurist, bollplank åt VD och styrelseordförande, styrelsesekreterare. Stark inom compliance (bolagsrätt/bolagsstyrning) och hållbarhet, och har gjort noteringsresa.
2203
………………………………………..

Under 20 år har jag haft flera ledande positioner inom Fastighetsbranschen, senast som områdeschef. Har lång erfarenhet som professionell styrelseledamot i flera små som stora bostadsrättsföreningar. Har också jobbat i projekt både nationellt och internationellt.
2202
………………………………………..

Jag har arbetat i såväl stora som små företag, i kommunalförvaltning och inom högskolan. Jag har haft chefsbefattningar och varit projektledare. Har erfarenhet av styrelsearbete i både företag, stiftelser och ideella föreningar.
2201
………………………………………..

VD inom tillverkande industri med inriktning mot möbelbranschen.
Driftig och resultatinriktad generalist, bred kunskaps- och erfarenhetsbas som drivs av utmaningar och nyfikenhet. Förändringsarbeten och produktutvecklingsprojekt, kvalitets- och miljöcertifiering. CSR-arbete, affärs- och verksamhetsutveckling, strategiutveckling och genomförande.
2200
………………………………………..

Mia har mer än 25 års erfarenhet från det lilla entreprenörskapet till arbetet inom stora koncerner. Mia brinner för det goda ledarskapet samt har mångårig erfarenhet som mentor till unga kvinnor och styrelsearbete.
2199
………………………………………..

Analytisk, kund- och serviceorienterad ekonom med bred internationell kompetens från tjänsteföretag främst inom turism och utbildning. Erfaren projektledare och egen företagare som är van och tycker om att leda och genomföra utbildnings- och reseuppdrag.
2198
………………………………………..

• Vattenrening, desinficering, Grundare, vVD. Startat upp och internationellt kommersialiserat innovativt bolag.
• Post, bank, logistik, Senior Vice President. Högsta ledningsnivå inom ekonomi, marknad, affärs- och verksamhetsutveckling samt försäljning.
• Bank, finans, Direktör. Controller på företagsmarknad, kredit, ekonomi.
2197
………………………………………..

VD/ägare Storköksteknik, servar och säljer storköksmaskiner och hushållsmaskiner via upphandlingar. Sungard,Key Accout Manager, jobbade med IT-säkerhetslösningar, katastrofplaner, konsekvensanalyser och automatiserade backuper.
Fiol och sång pedagog i Lidingö musikskola. Stråkklasser, enskild undervisning, orkesterleding, Körledare, vuxen kör, konsertverksamhet
2196
………………………………………..

Arbetar sedan snart 20 år tillbaka med ledarutveckling och har coachat över 1000 ledare och nyckelpersoner i näringslivet. Jag har verkat i över 200 stora, små och medelstora företag. I arbetet ingår också organisations- team- och säljutveckling.
2195
………………………………………..

Driven ledare med fokus på marknadsföring, försäljning och helhet. Goda kunskaper inom IT, Kundservice och produktutveckling. Egen företagare – managementkonsult, VD reklambyrå, Marknad- och försäljningschef – Bank & Försäkring. Ordförande – Föreningslivet. Andra branscher: Retail, Finans, Energi, Bensin.
2194
………………………………………..

25 års erfarenhet som rådgivare till VD, styrelser och ledningsgrupper inom otaliga branscher. Specialist inom ekonomistyrning och affärsutveckling men har även arbetat mycket med personalfrågor och ledningsarbete. Kursledare, moderator, föreläsare. Positiv, effektiv, strukturerad och målinriktad.
2193
………………………………………..

Senior HR Chef med erfarenhet från Massa & Papper, Energi, Stål & Metall
Inriktning Organisation och Ledarutveckling samt Förändringsarbete i en global context.
2192
………………………………………..

Marknad- och affärsutvecklingschef med lång erfarenhet inom mediebranschen. Stor erfarenhet av strategiskt arbete i ledande position i större bolag framförallt mot konsumentmarknaden. Stor erfarenhet av verksamhetsförändring och att leda i förändring. Har VD och styrelseerfarenhet.
2191
………………………………………..

Med 17 års erfarenhet från både privata och statliga bolag vet jag vad som gör ett företag framgångsrikt! Bred erfarenhet som Ekonomichef, Affärsområdeschef, HR-chef och Strategichef. Fokus på utveckling och förbättring, drivit många lyckade förändringsprojekt.
2190
………………………………………..

Auktoriserad revisor och CFO/Vvd/VD. Verkat i branscher med statlig ägande, teknikkonsultbolag, call center och sökmarknaden samt tillverkande bolag. Kunskap om förvärv, organisationsförändringar, strategifrågor, etablering på nya marknader, varumärkesförflyttningar och stiftelseförvaltning. Kunskap om IFRS, bolagskoden.
2189
……………………………………….

VD för Fagerhult Retail. Tidigare koncernchef för Anza AB (Orkla ägt bolag, 600 MSEK i oms) sedan 2010. Sverigechef Flügger Färg AB 2006-2010. 1997-2006 arbetade jag som Nordisk Marknadschef för Beiersdorf AB med välkända NIVEA varumärket.
2188
……………………………………….

Har 20 års erfarenhet inom mjukvaru- och konsultbranschen. Haft roller som Konsultchef, Produktchef, Affärsutvecklingschef, Regionchef. Erfarenhet av tjänsteförsäljning, affärsutveckling, styrning och uppföljning av konsultmål samt personal, rekrytering. Positiv, engagerad, målinriktad och resultatorienterad.
2187
……………………………………….

Linjeansvar, stabsfunktion och projektledande konsult.
Operativt ansvar från ägare, styrelse, koncern och bolagsnivå;
̶ Aktiv ägarutövning av bolagsportfölj
̶ Strategiprocesser
̶ Utveckling styrmodeller
Affärs-/verksamhetslogik från Transport, Banking, Försvar, Industri.
25 års erfarenhet av styrelsearbete/nomineringskommittéer
2186
……………………………………….

Mer än 10 års erfarenhet av ledande roller i multinationella finans- och försäkringsföretag. Erfarenhet av att utveckla verksamheter i hela kedjan från produktutveckling till kunderbjudande och genomföra integrationsprojekt. Erfarenhet av styrelsearbete både som ledamot och corporate secretary
2185
……………………………………….

Mångårig erfarenhet av strategiskt arbete i ledningsgrupper och styrelser, främst inom bank- och finans. Jag har även erfarenhet av fastighets- och revisionsbranschen. Arbetat mycket med förändringsarbeten och verksamhetsutvecklig. Har VD-erfarenhet, men arbetar fn med styrelseuppdrag.
2184
……………………………………….

Engagerad & Positiv med Stark Drivkraft.
Certifierad Styrelseledamot. 15 års erfarenhet av att bygga upp, utveckla och leda verksamhet, varumärken och team. Goda erfarenheter av ledarskap, Marknadsföring, Kommunikation & PR, Förändringsarbete, resultat, struktur, analys och beslut. Även Non-profits.
2183
……………………………………….

20 års erfarenhet i USA, Europa, Afrika och Asien på uppdrag av regeringar, ledningsgrupper och styrelser inom olika ekonomiska sektorer. Strateg med analytisk och handlingskraftig förmåga med fokus på resultat och hållbarhet. Stort internationellt nätverk.
2182
……………………………………….

Kommersiella Fastigheter – projektledning, analys och strategisk affärsutveckling, – Seniorkonsult vice VD, Kommersiella fastigheter, kommunala fastighetsbolag – Marknadschef och Projekt/utvecklingsansvarig, Köpcentrum kommersiell förvaltning – Marknadschef, Detaljhandel -.Affärschef, Landstinget teknisk avdelning – Produktutveckling samt inköpsansvarig.
2181
……………………………………….

Utveckling av kärnverksamhet och dess lönsamhet. Produkt-och tjänstepaketering samt genomförande av kort-och långsiktig strategi som Sälj och Marknadsdirektör på Projectplace, Sitemanager på Informator Utbildning och senast som VD hos Facility Labs AB.
2180
……………………………………….

Arbetat inom offentlig förvaltning i chefsposition inom utbildning och socialtjänst. Grundare och delägare av tjänsteföretag( utbildning).Arbetade som VVD och HR-chef 2001-2013. Företaget omsätter 350 miljoner och har 700 anställda.
2179
……………………………………….

Är VD för en konsultverksamhet inom ekonomistyrning & redovisning och interimsuppdrag. Erfarenhet som CFO och styrelsemedlem för en koncern inom verkstadsindustrin. Administrativ chef och styrelsemedlem för en koncern inom tjänstesektorn. Ekonomichef och Controller för ett dotterbolag inom verkstadsindustrin.
2178
……………………………………….

Min karriär har fokuserats inom marknad och försäljning där jag successivt blivit mer generalist. Mina erfarenheter kommer främst från tjänsteföretag inom B2B-området med roller som försäljningschef, marknadschef och VD. Jag har också tidigare styrelseerfarenhet.
………………………………………

Haft roller som försäljningschef, marknadsansvarig samt affärsområdeschef inom IT-branschen. I alla roller har grunden varit försäljning – bygga, utveckla och förvalta säljande organisationer är styrkan. Sedan 2003 grundare och ägare av CA Rekrytering – Excecutive Search.
2016
………………………………………

Många års erfarenhet inom området ekonomi/finans/ledning/utveckling. Har under åren utvecklats i rollen som ekonom, ”internkonsult” och ledare Uppgifterna, allt från mindre till mer omfattande, har sträckt sig över längre och ibland kortare tid..
………………………………………

Kvinna med tydlig chefsroll som är van att arbeta med män och ta tuffa beslut. Har gott om civilkurage samt skinn på näsan. Utmaningar med resultat i sikte är snarare en motor än ett hinder.
2019
………………………………………

VD och dessförinnan ordinarie styrelseledamot och chef inom större specialiserad vårdverksamhet med landstingsavtal. Arbetar intensivt med affärsutveckling, tidigare på olika chefsbefattningar inom landstingsvården och de senaste sju åren inom det aktiebolag till vilket jag är en av grundarna.
………………………………………

Erfaren ekonomichef och biträdande VD, ägare och styrelseledamot i fastighetsförvaltande bolag med 50-tal större och mindre klientuppdrag under 18 år. Har gått fördjupningskurs i styrelsearbete, biträtt många styrelser genom åren samt byggt upp eget företag.
………………………………………

Arbetat i textilbranschen i 15 år på 3 olika företag. Haft marknads- och försäljnings ansvar i olika roller, order, innesälj och marknadschef. Även arbetat 3 år i telecombranchen på Ericson med inriktning marknadsföring. Arbetar idag som marknadchef i Eco-Boråstapeter AB.
………………………………………

Ledande befattningar. Globalt HR-arbete, kulturfrågor, rekrytering & assessment. Bygga
infrastruktur i expanderande verksamhet. Erfarenhet av marknadsföring & försäljning, främst av tjänster. Flerårig erfarenhet av arbete med kvalitetssäkring, främst ISO9001. Ett brett nätverk inom flera branscher.
……………………………………….

Ledande befattningar, Internetbanking, konsultverksamheter och detaljhandel. Bred chefserfarenhet inom marknadsföring, försäljning och varumärkesarbete, Vana från börsnoterade bolag och ägarledda verksamheter. Entreprenörs-tillväxtbolag samt traditionella bolag. Strategiarbete och affärsplanering. Styrelsevana samt styrelseutbildad. Beslutskraftig, modig samt med hög energi.
……………………………………….

Många års erfarenhet av förändrings- och effektiviseringsarbete i ledande position, av
strategiskt ledningsarbete med strukturer och effektiva arbetssätt för att utveckla en
verksamhet utifrån vision och mål. Erfarenhet både av storföretag i servicebranschen och
litet företag i uppbyggnadsskede.
……………………………………….

Ledande befattningar inom försäljning, affärsutveckling, marknadsföring. Uppstart och expansion av nya verksamhetsområden. Mångårig erfarenhet inom reklambranschen,
hygienprodukter mot konsument och B2B, finpappersindustrin, auktionsbranschen,
designområdet i Sverige och Island. Medelstora och stora företag i Sverige. Affärsdrivande
och nytänkande.
……………………………………….

Egen företagare, konsult, marknadsekonom . Mångårig erfarenhet av försäljning inom IT branschen såväl stora utlandsägda företag som i det egna företaget. Arbetat med regional utveckling dels som lokal näringslivsutvecklare, dels som regional investeringsfrämjare.
Konsultverksamhet , marknadsföring och profilering.
……………………………………….

Erfaren konsult och specialist inom ekonomi, affärsutveckling och internationellt företagande. Många års erfarenhet som ledare i både nationella och internationella sammanhang. Etablerat verksamhet i Kina med framgång och har stor vana vid att göra affärer inom Asia Pacific.
2031
……………………………………….

Driven och mycket erfaren strategisk ledare med specialistkunskaper av verksamhets-, organisations- och kvalitetsutveckling inom såväl privata näringslivet som offentliga sektorn. Ledamot i Rektorsakademin samt i ULI Geoforum. Har rötter inom miljö, utbildning, infrastruktur, forskning, vård och facility managament.
……………………………………….

Lång erfarenhet från resebranschen med fokus på IT. Erfarenhet som ansvarig för centrala utvecklings-, drift- och förvaltningsorganisationer med fokus på konsolidering och effektivisering.
……………………………………….

Mitt arbete med organisationsutveckling och kommunikationsstrategier har gett mig djupa kunskaper om gruv- och träindustrin. IT/utbildning/kultur och nöjesbranschen har jag också arbetat mycket med. Miljö- och energikunskaper följer med mitt engagemang i Skellefteå Kraft.
……………………………………….

Marknads-/Informationschef på Diös Fastigheter (publ) vilket innebär totalt ansvar för den informations som lämnas om företaget externt/internt. Övergripande ansvar för varumärket Diös. Tidigare Marknadschef Casino Cosmopol, Centrumutvecklare SPP Fastigheter, Varuhuschef IKEA, Sundsvall.
……………………………………….

Gedigen akademisk utbildning inom beteendevetenskap och kultur. Magisterexamen i organisation och ledarskap kompletterad med handelsrätt, personalekonomi, arbetsmiljö och arbetsrätt. Tio års erfarenhet av ledande befattnignar som förvaltningschef och nu VD. Karaktärsdrag: klarsynt, analytisk, diplomatisk, orädd
……………………………………….

Drivande och engagerad jurist med mycket bred erfarenhet av affärsförhandlingar, transaktioner, styrelsearbete och bolagsrätt både i Sverige och utomlands. Både tillverkningsindustrin och servicesektorn. Vana vid affärsstrategiska frågor. Diplomutbildning i styrelsearbete. Positiv, energisk, resultat- och kvalitetsfokuserad.
……………………………………….

Vice vd på Sectra Imtec AB med gedigen erfarenhet från både medicintekniska branschen och hälso- sjukvården. Kunnighet från ledande befattningar inom försäljning, affärsutveckling och marknadsföring. Erfarenhet från styrelsearbete i ett flertal internationella dotterbolag.
………………………………………

VD för Skogstekniska klustret. Tidigare näringslivschef i 8 år, informations- och marknadschef och dessförinnan delägare i ett mediaföretag med tripple A. Ordförande i Sparbankstiftelsen Norrland och dess riskkapitalstiftelse. Strategisk, lösningsorienterad, bra förstå marknad och se trender.
……………………………………..

Bred, mångårig erfarenhet av operativ ledning och styrelsearbete i privat och offentlig sektor. Linjeansvar i ca 20 år, hälften inom ICT och hälften inom EU/internationellt. Styrelseuppdrag i 15 år, varav fem år i internationella styrelser.
…………………………………..

Har erfarenheter från större en Koncern i flyg-/resebranschen inom Produktion, Inköp, HR och Projektkontor i högre ledande befattningar. Resultatorienterad med god strategisk och operationell förmåga med erfarenheter av omfattande organisationsutveckling. Är idag affärsområdeschef på ett konsultföretag.
…………………………………..

En orädd affärskvinna som ur ett strategiskt perspektiv, med en entreprenörs idérikedom och kreativitet, utvecklar affärsverksamheten. Min erfarenhet kommer från roller som affärsledare, försäljningschef och projektledare med arbetsplats byggen och fabriker, och framför bankens styrelse.
………………………………….

Huvudsaklig erfarenhet från flygbranschen med olika uppdrag, HR- Personalkonsult, Manager PA/Lön Sverige samt Director Inflight Management and Operations. Uppdragen har bestått av affärsutveckling med strategisk inriktning, omställningsprocesser. Uppdragens ekonomiska ansvaret har varit mellan 35 – 500 MSEK
…………………………………

30 års erfarenhet som ledare och vd inom snabbväxande högteknologibolag, verkstadsindustri, IDEON och Svenskt Näringsliv. Executive MBA, styrelseutbildning på universitetsnivå, certifierad Co-Active coach. Styrelsearbete, bollplank, mentor och ledarutvecklare. Gedigen erfarenhet från styrelsearbete sedan 80-talet.
…………………………………

En uppskattad ledare inom IT, marknadsföring, administration, försäljning och leverans. Hon kan beskrivas som positiv, självständig, målinriktad men också kommunikativ och empatisk. Driver gärna komplexa projekt och är en kompetent förhandlare. Mycket kunnig i upphandlingsfrågor.
…………………………………

Jag är civilekonom och arbetat flera år inom revisionsbranschen både som anställd och egenföretagare. Jag har varit auktoriserad revisor. F n arbetar jag som VD på ett konsultföretag samt har uppdrag inom ekonomistyrning och projektledning.
…………………………………

Har arbetat inom bank och försäkring i 30 år och har haft många roller, bl a vd, vice vd, försäljningschef mm. Nu är jag Utvecklingschef på Länsförsäkringar AB. Jag är en drivande och erfaren ledare som också har styrelseerfarenhet.
…………………………………

VP och CFO på Doro. Är även sekreterare och föredragande i Doros styrelse. Har haft ledande febattningar inom ekonomiområdet på Länsförsäkringar och Atlas Copco. Har även arbetat som marknadschef på Skandia. Internationell erfarenhet med placeringar i både Paris och London.
…………………………………

Har erfarenhet från: 1) näringslivet som VD, utvecklings- och forskningsansvarig 2) Universitet som disputerad lektor och forskningsledare 3) Landstinget som generellt IT-utvecklingsansvarig och IT-strateg. Arbetet har fokuserat på strategisk verksamhetsutveckling genom IT inom samtliga branscher.
…………………………………

Verkställande direktör och Affärsområdes chef i stor koncern. Tidigare erfarenhet på ledande befattningar inom både retail sektorn och Medicaldevice sektorn, såsom Vice VD Filippa K AB, Strategichef och medlem i koncernledningen på Gambro AB, Marknadschef på Siemens-Elema AB och Management konsult.
…………………………………

Erfarenhet som chefsekonom på såväl arbetstagar- som arbetsgivarsidan samt av analysarbete på Finansdepartementet, Riksbanken och EU-kommissionen. Doktor i nationalekonomi. Erfarenhet av styrelsearbete inom statliga myndigheter och fondförvaltning. Personliga egenskaper: Analytisk, diplomatisk och med hög integritet.
…………………………………

VD/Koncernchef för Mobiento Group AB, en av världens ledande mobilbyråer med kontor i Stockholm, Oslo, Köpenhamn och New York. Styrelseledamot i HiQ International, OraSolv AB samt Ekelöw Info Security AB. Johanna anlitas framförallt för sin erfarenhet av nya medier och att bygga snabbväxande koncerner.
………………………………….

VD för rikstäckande apotekskedja med fokus på djurläkemedel, huvudägare 6:AP-fonden. Tidigare erfarenhet som VD inom hälso- och sjukvårdsbranschen. Suttit i ett flertal styrelser, bidrar med strategisk nytänkande med fokus på ekonomi och resultat. Bakgrund som ekonomichef.
………………………………..

Kompetens i affärsutveckling, marknadsstrategi, kommunikation och opinionsanalys från mat- och energibranschen, sjukvård samt konsultföretag. Konsult-, linje- och stabserfarenhet (affärsenhetschef, affärsutvecklingschef, kommunikationschef). Erfarenhet av global verksamhet, avreglering, bolagisering, förvärv. Förtroendeuppdrag inom politiken och branschförening.
………………………………..

Flera års erfarenhet som Personalchef och medlem i ledningsgrupp för svenska enheten inom tillverkande industri. Ansvarat för framgångsrika resultatförbättringar inom enheten. Tilldelats internationellt projektuppdrag av koncernledning. Vann CEO award för detta uppdrag. Fil. kand. i Personal-och arbetslivsfrågor.
……………………………….

Bred erfarenhet inom försäljning och marknadsföring, inom Sverige och internationellt. Särskild erfarenhet inom media, informationsbranschen och bank & finans sektorn. Haft ledande befattningar som vd, vice vd, affärsområdeschef, försäljnings- och marknadschef. Vana att driva förändringsarbete för hela eller delar av en organisation.
……………………………….

Ägare, VD och konsult i Ernst Förlag & Kommunikation AB. Drygt 15 års erfarenhet av affärs- och verksamhetsutveckling, varumärkesarbete och kommunikation, i Sverige och internationellt. För närvarande styrelseledamot i Spoon Publishing AB (del av Bonnier)
………………………………..

VD i verksamhet med 30 anställda. Gedigen erfarenhet av ledande befattningar både i näringslivet och i offentlig sektor. Stor kunskap om miljö, socialt ansvarstagande, varumärkesbyggande arbete och i att driva förändringsarbete. Kan komplex kunskapsförsäljning. Styrelseuppdrag i tekniskt bemanningsföretag.
2103
………………………………..

Strategic Director med 15 års erfarenhet av arbete inom organisationer och företag på lokal och global marknad – verksamhetsutveckling, varumärke och kommunikation, positionerings- och etableringsfrågor. Budgetansvar för flertalet större uppdrag med förståelse för samverkan mjuka och hårda värden. Nyfikenhet, Integritet och Sunt förnuft personifierar mig.
2078
………………………………..

Operativa chefsroller i IT-konsultbranschen sedan 1999. Tydligt fokus på affär och lönsamhet samt organisationsutveckling baserad på en stor tro på att entusiastisk personal kan nå otroliga resultat. Entreprenör, grundare och VD i fem år. Stor erfarenhet att driva affärer i tillväxtbolag, med bibehållen eller ökad vinst som mål.
………………………………..

Jag brinner för humankapitalfrågor och hur dessa kopplas till företagets strategi, lönsamhet och innovationsförmåga Jag har arbetat i såväl ägarledda, entreprenörsdrivna företag som internationella börsbolag och riskkapitalägda bolag. Flera års styrelsevana från ett flertal bolag. Flera års styrelsevana från ett flertal bolag.
………………………………..

Marketing, Communication & Digital Director Nordic & the Baltic region. Ansvarar för marknadsföring, pr, intern och extern kommunikation samt våra digitala plattformar för våra TV kanaler och bolag(film distribution, filmrättighetsförsäljning samt textöversättning) i Norden och Baltikum.
………………………………..

Bred erfarenhet från företag med internetverksamhet sen slutet av 1990-talet. Varit verksam inom handel/återanvändning/livsstil/media och telekombranschen. Huvudsakligen roller från säljare/marknadschef till vice vd . Delägare i företag och erfarenhet av start ups.
2093
………………………………..

Jag är projektledare och organisationsstrateg. Både internt men även mot kund, bland annat genom att arrangera framgångsrika möten av olika slag. Att se helheten, organisera folk, möten och ta fram strategier är min expertis.
2095
………………………………..

Driven, orädd och engagerad kommunikatör, men mångårig chefserfarenhet inom kommunikation, opinionsbildning, PR, lobbying och marknadsföring. Erfarenhet från politisk organisation, branschförening samt det privata näringslivet. Är idag partner på Bondi Executive search och rekryterar talanger inom kommunikationsområdet.
2098
………………………………..

Advokat sedan 2003, delägare i den affärsjuridiska advokatbyrån Gärde Wesslau, www.garde.se. Specialist inom arbetsrätt, bolagsrätt och processrätt. Styrelsevana från bl.a. bankstyrelser. Styrkor i styrelserummet; marknadsföringsfrågor, kundvård, ekonomi, personal m.m. Stort kontaktnät i södra Sverige.
2100
………………………………..

Chef/VD/Rektor med lång erfarenhet av ekonomi- och budgetansvar, personal och ledarskaps- och kompetensutveckling samt marknadsföring inom kommunal verksamhet och privata näringslivet.
2101
………………………………..

Ägare friskola
Tf VD friskolekoncern
Del i ledning inom friskola – regionchef, etableringschef, rektor
Vd chefsrekrytering inom it, läkemedelsindustrin och bank
Etableringsansvarig för mediagrupp
Regionchef råvaruhandel
Försäljningschef utbildning
………………………………..

Ägare och VD till Resia Linköping. Har jobbat i branschen i 35år. Mitt företag är det största i Resiakoncernen med en omsättning på 240 milj (2011) och 35 anställda. Lång erfarenhet av organisation, struktur, personal, försäljning och marknad. Allt som hör det egna företagandet till.
………………………………..

Generalist med strategisk förmåga och stort fokus på resultat. Hög integritet, nytänkande, kreativ och engagerad. Ledande befattningar inom internationellt företag inom försäljning, affärsutveckling, marknadsföring och inköp. Erfarenhet av virtuellt ledarskap med grupper i flera länder.
………………………………..

Maria har en mångårig erfarenhet som CFO med fokus inom P/E bolag & större bolag. Som CFO har jag ansvarat för genomförandet av interna samt externa processer & efterlevnad av lagar & regler, rapportering samt upprättande av ÅR. Arbetar idag för Grant Thornton som Manager inom CFO Services.
………………………………..

Ulrika arbetar som managementkonsult inom fastighet, infrastruktur och finans, ofta direkt på uppdrag av ägare/styrelser. Hon har ansvarat för komplexa strukturaffärer och anbuds-produktioner. Tidigare har Ulrika haft ledande befattningar inom information, marknad, försäljning och projektledning.
………………………………..

Internationell civilekonom med erfarenhet från finans- och telekombranschen. Kan utvärdera affärsplaner, arrangera finansiering och få en verksamhet att fokusera på rätt mål för att utvecklas. VD-erfarenhet och utlandserfarenhet, bl a från Moskva.
………………………………..

Jag har arbetat som affärsområdeschef i IT Branchen i över 30 år. Jag har även haft uppdrag som lösningsarkitekt för inom datafångstområdet.
2002 blev jag utnämnd som Årets IT Q i Sydsverige.
………………………………..

I alla mina tjänster som inköpschef/marknadschef/produktutvecklingschef/VD har jag jobbat med marknadsföring med säljinriktade kommunikationen. Lång kunskap och erfarenhet inom Distanshandel, E-handel, Direktmarknadsföring, Abonnemangs försäljning, tryck/katalog produktion/Internet/TV/annonsering samt PR. Stora kunskaper inom ROI på samtliga kanaler.
………………………………..

Jag är civilekonom med lång yrkeserfarenhet som koncernredovisningschef, redovisningschef och ekonomichef. Jag har arbetat inom fastighets-/byggbranschen, tillverkningsindustrin, telekombranschen och revisionsbranschen. Jag kan starkt bidra till verksamheter där ordning och reda inom ekonomifunktionen behöver utvecklas.
………………………………..

Stor erfarenhet av utvecklingsprojekt inom telekombranschen. Flera års erfarenhet som linjechef samt ansvarat för planering av projektportföljen. Strukturerad generalist med god helhetssyn. Vana att arbeta krossfunktionellt och med internationella kontakter, främst i Kina och Japan.
………………………………..

VD med lång erfarenhet av lednings- och organisationsfrågor inkl förvärv/fusioner. Jag var en av nyckelpersonerna i uppbyggnaden av Acando. Har framgångsrikt genomfört turn-around av mindre IT bolag. Jag har nyligen startat nytt konsultbolag inom verksamhetsutveckling.
………………………………..

Civilingenjör med 15 –års erfarenhet från läkemedelsbranschen inom både Inköp och Finans. Jobbar fn som VD för ett inköpsbolag inom offentlig sektor och ingår även i koncernledningen samt är styrelseordförande för ett kraftbolag.
………………………………..

Haft roller som försäljningschef, Utvecklingschef, konsultchef, samt affärsområdeschef inom IT-, Telecom- branschen. I alla roller har grunden varit försäljning – bygga, utveckla och förvalta. Erfaren inom konsolidering av verksamheter, strategiskt beslutsfattande, förändringsprocesser, komplexa leveranser på ett Internationellt plan.
2118
………………………………..

Kommunikationsexpert och strategisk kommunikatör med en bred erfarenhet från privat- och offentlig sektor. Särskilda kompetenser inom CSR, PR och nordisk kommunikation. Tidigare befattningar som journalist, presschef och strategisk kommunikationskonsult. Fil mag i sociologi och fil licentiat i mediepedagogik med inriktning på sociala medier.
2119
………………………………..

Jag har många års erfarenhet från bank och finans och i ledande befattningar. Tyngdpunkterna i min erfarenhet är kapitalmarknad, ekonomi, redovisning, riskhantering och revision. Arbetar idag som managementkonsult med att utveckla effektivitet och lönsamhet.
2120
………………………………..

Lång erfarenhet från företagsledande befattningar inom transport & logistikbranschen samt detaljhandel, såsom Volvo Logistics AB, Hemtex AB, Speedcargo AB, Halens AB. Verkar idag som styrelseordförande i Alfakonsult AB samt styrelse ledamot i Green Cargo AB, Exibea AB, AA-bolagen AB samt Alfred Andersson Logistik AB Jag är även ägare till Hvittfeldt Invest AB.
2121
………………………………..

10 års erfarenhet av dagligvarubranschen snabbrörliga konsumentvaror som controller. 15 års erfarenhet av konsultbranschen inom IT och telekom. Olika roller som VD, regionchef och COO.
5 års erfarenhet av mjukvaruutveckling in IT branschen som Sverigechef.
2122
………………………………..

Tjugo-års erfarenhet från modebranschen, från produktutveckling, inköp, försäljning och e-handel. De senaste åren som VD i svenskt bolag med internationell försäljning. Jag är analytisk med ett kommersiellt tänkande. Utveckla företag och skapa lönsamhet är min drivkraft.
2123
………………………………..

Erfarenhet av ledningsgruppsarbete i börsnoterat och privata bolag
Har en snabbhet att förstå nya tekniska lösningar och processer.
Erfarenhet av att leda större, tekniskt fokuserade organisationer och projekt.
Brancher; IT, telekom, bygg och miljöbolag.
2124
………………………………..

Mag Civilekonom från Handelshögskolan i Gbg.
Management Trainee Berlitz Int.(försäljning)
Accound Manager Observer AB (Media/ Försäljning/Prisstrateg).
VD och ägare AW Interior AB/BOHEM (Inredning).
Mentor för Svensk Handel och Mentor AB.
2126
………………………………..

Civilekonom med mer än 20 års erfarenhet inom Retail. Stor internationell erfarenhet, bl.a. som Försäljningschef för Ryssland och Commercial Manager wordwide för ett Affärsområde inom IKEA. Affärsstrategier. Konceptutveckling. Ledarskap. Jag brinner för utveckling, design och lönsamhet!
2127
………………………………..

Min vision är att göra en upplevd skillnad i rollen som styrelseledamot. Jag är en nätverksbyggare med många växlar Förändring och utveckling har kännetecknat mitt arbetsliv. Jag har strukturerat, effektiviserat, byggt upp och förädlat verksamheter. Alltid med lönsamhet i fokus. Har verkat 17 år inom bank och försäkring.
2128
………………………………..

Jag jobbar idag som ekonomichef på ett medelstort byggföretag. Är ekonomiansvarig för
4 bolag inom koncernen. Är även HR ansvarig för moderbolagets anställda. Har tidigare jobbat inom elektronikbranschen som innesäljare (9år) & redovisningsekonomon (6år).
2129
………………………………..

Engagerad ledare med erfarenhet från både kommunal- och privat sektor. Fokus på marknadsföring, varumärke och värderingsfrågor. Mångårig erfarenhet från mediebranschen där jag arbetat som kundvårdschef och marknadschef. God kommunikatör med erfarenhet av att driva omfattande tvärfunktionella projekt.
2130
………………………………..

Jag har främst erfarenhet från it- och telekombranschen men också bemanningsbranschen.
Har arbetat över 20 år med kommunikation inkl IR och vet vikten av affärsnära och strategiskt effektiv kommunikation. Jag har ett naturligt affärsinriktat helhetstänk.
2131
………………………………..

Med sina 20+ års erfarenhet av internationell marknadsföring och varumärkesbyggande i olika ledande positioner beskrivs Chantal yrkesmässigt med följande nyckelord; internationell, strategisk och mycket kompetent, driven, energisk, mångsidig, målinriktat och engagerad styrelsemedlem med bred kunskap och erfarenhet av bl.a.marknadsföring.
2132
………………………………..

Över 20 års erfarenhet av företagsledande befattningar inom Telecom, Media och IT. Strategisk affärsekonom med roller som CFO, Controllerchef, VD, IT-chef och konsultchef. Strukturerad och resultatfokuserad med lång erfarenhet av Private Equity och M&A
2133
………………………………..

VD för Utgivarna (mediebranschen). Dessförinnan bl.a. VD på Mäklarsamfundet, vice VD på SNS. Styrelseuppdrag: Fryshuset, Biototal AB och Tidningsutgivarna. Tidigare styrelseuppdrag bl.a. Sveriges Radio, Tidningsmakarna, FOJO och Hemnet. Jurist/författare inom medierätt och upphovsrätt samt journalist.
2134
………………………………..

Erfarenhet av B2B försäljning, marknadsföring och affärsutveckling inom Bank, Finans, försäkring, mode och event. Egen företagare sedan 2000: entreprenör, fastighetsförvaltare, mentor och coach. Sedan 2011, delägare och styrelseledamot i Stockholms Affärssänglar med uppgift att investera kapital och kompetens i rätt tillväxtbolag.
2135
………………………………..

HR-profil med gedigen erfarenhet av strategisk kompetensförsörjning. Lång erfarenhet från konsultsidan med Executive Search. Kan bidra med ett brett perspektiv inom HR och med väldigt goda kunskaper inom marknad, organisation, ledarskap och ekonomi.
2136
………………………………..

Lång erfarenhet från företagsledande befattningar inom Energi, Media och IT. Flertalet olika ledarbefattningar inom Statoil och 12 år som vd för Pressens Morgontjänst samt Applicate. Är resultatorienterad med god strategisk och operationell förmåga. Har arbetat i två olika styrelser under 12 år.
2137
………………………………..

Rutinerad förhandlare, M&A-kunnig, praktisk strateg med 30 års erfarenhet från internationell läkemedelsindustri. Senaste 13 åren i koncernledningen för globalt läkemedelsföretag med 10 000 anställda. Numera verksam som affärsrådgivare för M&A inom life science-området. Född 1960.
2138
………………………………..

VD i eget konsultföretag sedan 2002. Har även varit seniorrådgivare på Nordiska Ministerrådet och analytiker på Finansdepartementet. Ek.lic och civ.ek från Handelshögskolan i Stockholm. Har uppdrag inom tillväxt-, utbildnings- och innovationspolitik, samt reformer inom välfärdssektorn.
2139
………………………………..

Efter en karriär inom media, telecom och bygg har jag en bred erfarenhet inom finans- och businesscontrolling. Lika viktiga är mina personliga egenskaper där jag är nyfiken och driver frågor till beslut med hög integritet.
2140
………………………………..

Lång erfarenhet av VD-rollen, från lilla personalägda företaget till dotterbolag i börskoncern, där jag också ingått i koncernledningen. Erfarenhet av tjänsteutveckling, sälj- marknadsarbete, främst konsultbranschen. Framgångsrikt drivit stora förändringar – turn-around till fusion. Har flera styrelseuppdrag samt nyligen startat upp eget företag.
2142
………………………………..

VD för konsultbolag som ägs av en stor chefsorganisation. Har 15 års erfarenhet av strategiarbete, organisation och ledarskapsutveckling.
2143
………………………………..

VD 15 år i globalt konsultföretag. Ordförande eller ledamot i 15 styrelser 20 år. Konsult 30 år detaljhandel, service, tillverkning. Marknad och sälj i läkemedelsbranschen 25 år. Expertis i Internationell affärsutveckling, Sustainability och Strategisk Förändring.
2144
………………………………..

Efter lång erfarenhet från stora- och små företag, både offentliga och privata verksamheter ser jag snabbt helheten och utmaningarna. Ödmjukhet och lyhördhet och förankrad kommunikation är framgångsfaktorer för att coacha chefer och medarbetare att nå målen.
2145
………………………………..

Arkitekt SAR/MSA, verksam sedan 1986 som arkitekt och konsult inom ledarskap och coachning. Ordförande Sveriges Arkitekter 2007-2012. Gedigen branschkompetens inom samhällsbyggnad, arkitektur, design. Kompetens inom förändrings-/utvecklingsarbete, talent management, organisation, samhällspolitik, ledarskap, varumärkesarbete. Diplomerad i styrelsearbete.
2146
………………………………..

Som livsmedels och energi producent kommer man i kontakt med forskning, miljö, hållbarhetsfrågor. Som ordförande och egenföretagare handlar det mycket om företagsvilkor, regelverk, teknikutveckling, marknaden, kvalitet och lönsamhet.
2147
………………………………..

Har bred konsulterfarenhet av verksamhetsutveckling och arbetat med utveckling av ledningsgrupper och deras arbetssätt när det gäller framtagning och formulering av verksamheters visioner, verksamhetsidéer, värdegrund samt skapa strukturer och stödprocesser i genomförandet av den strategiska – och operativa planen.
2148
………………………………..

Ambitiös och målmedveten advokat med drygt 20 års erfarenhet av rådgivning i affärsjuridiska frågor med särskild inriktning på avtalsrätt, aktiebolags- och aktiemarknadsrätt samt obeståndsfrågor.
2149
………………………………..

Positiv, stark och engagerad ledare med mångårig erfarenhet av multinationellt arbete i globala organisationer inom fastighet, infrastruktur och service. Strategikonsult och entreprenör. Skapade och ledde funktion för IKEA i 27 länder. Är som enda svensk IFMA Fellow, FM-branschens högsta erkännande.
2152
………………………………..

Generalist med bred kompetens från detaljhandel, energi och processindustri. Mångårig erfarenhet av förändringsprocesser, affärsutveckling, ekonomi, inköp, HR och ledarskap. Samt marknadsföring av produkter och tjänster till företag och massmarknad.
2153
………………………………..

Skattejurist, Senior Manager, Internationell beskattning främst internationell personbeskattning och etableringsfrågor, Affärsutveckling Försäljning, Inom revisions/konsult/juristbranschen
Egen företagare – aktiebolag – sedan 2011-12-31, Aktiv i olika internationella affärsnätverk.
2154
………………………………..

Driven och engagerad affärsrådgivare med mer än 15 års chefserfarenhet i linjen (affärsområdeschef, CFO och controller), samt företagsledningsarbete och styrelsearbete. Erfarenhet från konsultbranschen, IT-branschen, statlig myndighet, verkstadsföretag och från ledning av internationellt komplexa projekt.
2155
………………………………..

Jag bidrar med erfarenhet av tillväxtbolag, börsintroduktion, strategiskt tänk, affärsmannaskap och mångårig erfarenhet som VD och försäljningschef. Jag är en entreprenör med stort kontaktnät som trivs med att göra affärer och bygga upp företag, samtidigt som jag är en ekonom med rapporterings och controller egenskaper.
2156
………………………………..

Operativa chefsroller samt ledning av koncernövergripande förändringsprojekt inom främst vitvaruindustrin. Stor erfarenhet av produktivitetsförbättringsarbete samt omstruktureringar, men även av kundbaserad produktframtagning och utveckling av eftermarknaden globalt. Har utvecklat, transfererat och avvecklat fabriker.
2157
………………………………..

Ansvarig affärsutvecklare och VD inom IT/Data/CAD/Auto-ID-industri i mer än 20 år. Marknadskunskap främst inom tillverkande industri, butik, transport & logistik i Norden och Baltikum.
2158
………………………………..

Professionell ledare med mångårig erfarenhet inom IT-branschen och operativ ledningsgrupp på multinationellt företag söker fler styrelseuppdrag. Erfarenhet såväl från storbolagssfären som bolag i tidiga faser. Turn-over uppdrag, omstruktureringar men även start-ups är av intresse.
2161
………………………………..

Generalsekreterare för Association of Swedish Fashion Brands, arbetar med etablerade svenska modevarumärken nationellt och internationellt, t ex export och affärsutveckling. Driver Sveriges internationella branschevent Mercedes-Benz Fashion Week. Tidigare verksam inom designbranschen, främst med möbelfokus.
2162
………………………………..

Passion för människor och affärer med fokus på förändring, trender, strategisk planering, produktutveckling, marknadsföring och varumärkesarbete. 20+ års erfarenhet från internationella företag inom telekom och marknadsanalys. Seniorkonsult på Celemi, arbetar idag med förändringsprocesser och kommunikation.
2163
………………………………..

25 års erfarenhet i företagsledande befattningar inom fastighet och finans, i olika typer av ägande och organisation; institutionellt ägande; fastighetskapitalförvaltning och familjeägande. Erfarenhet att leda stora korsfunktionella fastighetsorganisationer. Arbetat med förändring och utveckling av fastighets- och projektorganisation.
2164
………………………………..

Tiina är en engagerande och nytänkande ledare med en dynamisk erfarenhet som med sitt mod inspirerar sina medarbetare.
Arbetsliv:
Rektor i grundskola, Vd Turistbolag, Näringslivschef, Enhetschef Trafikverket
Styrelseuppdrag:
Idrottsförening, Bostadsrättsförening, Centrumförening, Turistbolag, Stiftelse
2167
………………………………..

Erfarenhet inom IT, Teknik (främst konsultverksamheter) och ideella organisationer på operativ, strategisk och styrelsenivå. Arbetar som VD idag med ca 210 anställda. Utlandserfarenhet.
2168
………………………………..

Bred internationell erfarenhet som direkt ansvarig för verksamhet i 15 länder, arbete i mångkulturella ledningsgrupper och utlandsboende. Gedigen kunskap om tillverkning och varuförsörjning, specifikt för läkemedel. Erfarenhet av nyetablering, fusioner, avyttring och nedläggning av verksamhet i flera europeiska länder.
2169
………………………………..

Jag har ett stort och aktivt nätverk inom utbildningssektorn och en bred erfarenhet av styrelsearbete inom kommunal verksamhet och politiskt styrda organisationer. Jag är en entreprenör och drivs av ett intresse av att arbeta med styrelsearbete på olika nivåer.
2170
………………………………..

CFO/Inköpsdirektör Södra-koncernen med HR-erfarenhet.
Gedigen erfarenhet av förändrings- och effektiviseringsarbete, uppbyggnad av revisions- och finansutskott, officiella tertialrapporter, upphandling kreditfaciliteter, förvärv samt avveckling av bolag mm.
Handlingskraftig, affärsdrivande, modig.
2171
………………………………..

10 års erfarenhet av strategisk och operativ marknadsutveckling- och försäljning. Innehaft roller såsom försäljningsansvarig, marknadschef och konsultchef. Grundare till företag som agerar rådgivare åt skandinaviska retailers och varumärken med fokus på deras internationella expansion.
2172
………………………………..

VD inom massa- och pappersindustrin med praktisk erfarenhet av förändrings- och effektiviseringsarbete. Styrelseledamot i börsnoterat bolag med egen produktion inom konsumentprodukter. Även ledamot inom forskningsprogram samt forsknings/konsultverksamhet.
2173
………………………………..

Erfarenhet från grafisk kommunikation med inriktning på detaljhandel. Varumärkesprofilering, lönsamhetsuppföljning och ledarskap. Politiskt aktiv och intresserad av
människors -, verksamheters – och samhällens utveckling!
2174
………………………………..

Över 20 års erfarenhet från Media och Telekomsektorn, management, försäljning, marknadsföring. VD, Director of Affiliate Sales and Distribution, Head of Broadcast Services. Nu konsult.
2175
………………………………..

20 års VD erfarenhet inom både privata större och mindre bolag, statliga bolag och börsnoterat bolag. Resultat- och målinriktad med stort sälj-, personal- och utvecklingsfokus. Erfarenhet från hälso-, rehabiliterings-, omställnings- och utbildningsbolag.
2176
………………………………..

Bank/Finans erfarenhet 20 år med olika ledande befattningar inom Ekonomi, Treasury, Kapital och Riskcontrol och är fn COO inom affärsområde. Tar initiativ, ansvar, är entusiastisk och leveransorienterad. Skapar strategier som förverkligar visioner: Styrelseerfarenet.
2177
………………………………..