Styrelsebalans Dalarna – Nu är vi igång!

Tack alla som kom till Tällberg och Villa Långbers! Också tack till alla er med förhinder att delta och som hörde av er med positiva tillrop.

Kort sammanfattning av mötet
Lena Gustafsson, grundare, och Ewa Ekblad, Styrelsebalans, berättade hur man arbetar mot målet – fler kvinnor i ledande positioner och styrelser, dvs balans i organisationer och näringsliv. Styrelsebanken och affärsnätverket är viktiga delar i verksamheten och som medlem ingår du i båda. Här kan du läsa mer om medlemskap.

I Dalarna vill vi:

  • utveckla ett starkt och synligt nätverk som ger oss möjlighet att driva opinion och påverka.
  • hålla våra möten runt om i länet med värdar bland olika företag och organisationer
  • erbjuda en stark rekryteringsbas för styrelser och ledningar.

I Affärsnätverket vill vi:

  • fokusera på affärer och lära oss mer om ekonomi, börsen och aktier.
  • samla kvinnor som vill bli medlemmar och vara med och utveckla och utvecklas.
  • bjuda in brett,  både kvinnor och män för ett starkt nätverk
  • nätverket i Sverige består i dag av ca 200 personer

Kvällens grupparbete diskuterade:

  • Förväntningar: Fler proffsiga styrelser i Dalarna, bra och brett kompetensnätverk, veta mer om Styrelsebalans arbete och nätverk, proffsiga föreläsningar, gärna internt från medlemmarna
  • Mitt bidrag: Vår erfarenhet och strategier, bred kompetensbas, brett nätverk inte bara i Dalarna, internt beskriva och inventera vilken erfarenhet och kompetens som finns bland medlemmarna.
  • Komplettera: Styrelseutbildning – grundutbildning och komplettering, kontakter.

Nästa möte och planering framåt
Boka 20 november kl 17.00 – 19.30. Vi ses i Mora och värd för kvällen är vd Eva-Lena Frick, Vasaloppet.

Anmälan till Vasaloppet i Mora 20/11

Leave a Reply