was successfully added to your cart.

Styrelseutbildning – Från ägarledda till ägarstyrda bolag

By 1 mars, 2018Nyheter

Christel-Marie Edvardsen, kontorschef Danske Bank Kista

Med utsikt från 24 våningen i Kista Science Tower hälsar Christel-Marie Edvardsen, kontorschef på Danske Bank oss välkomna den 17-18 april. Det är ett initiativ som riktar sig direkt till företagare och entreprenöriella ledare och ger en extra vinkling kring ägare/entreprenörers drivkraft och hur man genom externa ledamöter kan skapa riktning, uthållighet och växla upp tillväxten.

“Jag möter många framgångsrika hårt arbetande drivna entreprenörer, som startat med tomma händer och drivit upp bolag. Många gånger kommer man till en punkt då den tidigare hemligheten och styrkan i framgången – att vara en kraftfull person – kan bli ett hinder för den egna tillväxten. En professionell styrelse kan vara ett verktyg för att ta sitt företag till nästa steg i tillväxtresan” säger Christel Marie Edvardsen, kontorschef Danske Bank Kista.

Läs mer om utbildningen & boka din plats här
I samarbete med Danske Bank Kista

Leave a Reply