Styrelsebalans har ett nätverk för dig som är kvinna och arbetar i eller vill arbeta i bolagsstyrelser och på ledande positioner. Vårt mål är fler kvinnor i ledande positioner och i styrelser, och därigenom balans i näringslivet.
När du blir medlem ingår du i en organisation som arbetar för driva opinion och påverka samhället. Du möter likasinnade kvinnor i ledande befattningar på en arena för utveckling och erfarenhetsutbyte. Som medlem har du tillgång till Innersta kretsen på hemsidan, medlemmarnas eget forum, där du kan få och ge tips och råd till andra medlemmar samt få tillgång till de förfrågningar om styrelseuppdrag och jobb som Styrelsebalans skickat till nätverket.