Head Start drivs av elever från KTH, Handels och Stockholms universitet och är ett ideellt mentorprogram i samarbete med Styrelsebalans. Syftet med Head Start är att ge kvinnliga studenter inspiration och stöd vid framtida karriärsval. Programmet riktar sig mot de kvinnliga talangerna på Kungliga Tekniska Högskolan, Handelshögskolan i Stockholm och Stockholms universitet som behöver en extra knuff för att våga och vilja ta sig an en ledande position i framtiden.
Head Start vill ge kvinnliga studenter inspirerande förebilder med erfarenhet av näringslivet genom att erbjuda engagerade mentorer från Styrelsebalans. Utöver möjligheten att ta del av mentorernas personliga erfarenheter av karriär och ledarskap kommer studenterna och mentorerna att få delta i ett antal specialformade seminarium.

Mentorerna är personer som varit med i både med- och motvind,  har god erfarenhet av affärslivet och ledande befattning och/eller styrelseuppdrag. Mentorn kan även inneha en specialistfunktion, drivit eget bolag i många år och vill dela med sig av ”hur man fått ihop jobb och privatliv”!

Som mentor i Head Start får man en unik möjlighet att utveckla och guida en kvinnlig talang. Samtidigt  får man insikt om hur unga tänker kring arbetslivet och hur en ung person med självklarhet och lätthet använder IT och sociala medier, kanske på ett annat sätt än vad de som mentor gör etc. Vi tror att kombinationen erfarenhet och nytänkande är en framgångsfaktor för programmet Head Start och att vi på detta vis kan bidra till ett mer diversifierat och balanserat näringsliv.

“Head Starts mentorsprogram är ett mycket väl utvecklat och organiserat program med en tydlig vision som gör det framgångsrikt. Motiverade, målinriktade och “hungriga” adepter gör att mentorskapet blir en energifontän och utveckling för både adept och mentor. 
Jag har sett fram emot och njutit av varje träff med min adept. Det är en gåva att få var en del av en ung människas liv på väg ut i yrkeslivet. Head Start och Styrelsebalans är en oslagbar kombination som tillsammans bidrar och skapar morgondagens STJÄRNOR! 
Birgitta Björk, mentor

“Som mentor får jag dela med mig av erfarenheter från intensiva år som företagare i reklambranschen. Adepten ger mig inblick i en yngre människas perspektiv och vad som gäller för en annan generation. Vi utvecklas tillsammans och lär oss, både mentor och adept. Det är häftigt och det som är grejen.”
Eva Wikner Grahnström, mentor i Head Start sedan 2012

 

Head Starts mentorprogram startade 2012. Grundare är Valérie Pedersén, Jenny Zeng och Rebecca Hamilton.

Programmets sjätte säsong, Head Start 2017/2018 startar i september 2017.

 

Läs mer på Head Starts egen hemsida www.headstart.nu

Ansvariga 2017 – 2018

headstart.nu