Styrelsebalans har ett nätverk för dig som är kvinna och arbetar i eller vill arbeta i bolagsstyrelser och på ledande positioner. Vårt mål är fler kvinnor i ledande positioner och i styrelser, och därigenom balans i näringslivet.
När du blir medlem ingår du i en organisation som arbetar för driva opinion och påverka samhället. Du möter likasinnade kvinnor i ledande befattningar på en arena för utveckling och erfarenhetsutbyte. Som medlem har du tillgång till Innersta kretsen på hemsidan, medlemmarnas eget forum, där du kan få och ge tips och råd till andra medlemmar samt få tillgång till de förfrågningar om styrelseuppdrag och jobb som Styrelsebalans skickat till nätverket.

Som medlem får du

 • Ingå i en rekryteringsbank
 • Aktiv marknadsföring av vår förmedlingstjänst. Ledningen för Styrelsebalans har löpande kontakt med media och organisationer, för att nå valberedningar och nomineringskommittéer.
 • Delta i minst ett medlemsmöte per år, som vi arrangerar exklusivt för nätverkets medlemmar.
 • Tillgång till en mötesplats, Innersta kretsen, för kompetenta kvinnor med utbyte av erfarenheter och idéer.
 • Reducerat pris på utbildningar, nätverksträffar och seminarier.
 • 4 nummer av tidningen Fokus, prova på erbjudande.
 • Som medlem i Styrelsebalans erbjuder Boardeaser dig ett gratis personligt konto(ord. pris 6000 SEK). Boardeaser är en molntjänst som hjälper styrelser strukturera, förenkla och effektivisera sitt arbete. Det gör att du exempelvis kan göra finansiella analyser av de bolag du har nuvarande styrelseuppdrag för eller har blivit erbjuden styrelseuppdrag i.

Förutsättningar för medlemskap

 • Baskunskap i styrelsearbete
 • För dig som saknar egen erfarenhet av styrelsearbete i aktiebolag, krävs godkänd utbildning i styrelsearbete motsvarande lägst Styrelsebalans grundkurs.
 • Att du uppfyller kraven för styrelseledamot enligt Aktiebolagslagens 8 kapitel, paragraf 11 och 12.
 • Erfarenhet av ledande befattningar eller av styrelseposition i stora eller medelstora företag.
 • Erfarenhet av arbete med strategiska frågor i företagsledning.
 • Grundläggande ekonomisk förståelse från exempelvis eget resultatansvar.
 • Affärsmannaskap med erfarenhet av arbete med affärsplan.
 • Dela Styrelsebalans värderingar avseende integritet, lojalitet och moral.
 • Mod att ifrågasätta och säga ifrån.
 • Goda referenser.

Bli medlem Logga in