Din befattning

DIN MÅLBILD

Varför söker du dig till Styrelsebalans?

Vilka förväntningar har du om din egen ”styrelseresa” framåt?

ERFARENHET AV LEDANDE BEFATTNINGAR

Berätta om dina senaste uppdrag/anställningar?

Vilka är dina främsta egenskaper?

Hur skulle du beskriva din ledarstil?

Berätta kort om ett lyckat uppdrag eller projekt:

Vilka styrelseuppdrag/advisory boards har du arbetat i?

Vilka rekryteringsbyråer/Headhunters har intervjuat dig?

Faktureringsadress för medlemsavgiften:

MIN AKTUELLA REFERENS
(Namn, företag, befattning, mail, telefon)

Ladda upp ditt CV

Krav för medlemskap
  • Erfarenhet av ledande befattning, specialistroller och/eller personalansvar
  • Grundläggande ekonomisk förståelse
  • Affärsdriven- och resultatinriktad
  • Erfarenhet av styrelseuppdrag eller styrelseutbildning