breather-181282

Utbildning i styrelsearbete: 2-3 oktober

13,500.00 kr exkl moms

Denna utbildning riktar sig till de kvinnor och män som behöver en grund i styrelsearbete samt till de som har erfarenhet och vill fördjupa sina kunskaper.

I lager

Beskrivning

Utbildningen tar upp hur ett företag styrs och hur arbetsordningen ser ut. Dessutom ingår delar som ordförandens roll, tidiga varningssignaler för dåligt styrelsearbete, revisorns roll, vad säger lagen om styrelsearbete och skadeståndsansvar, etik och moral i styrelsearbete mm. Utbildningen är upplagd med flera praktiska övningar och grupparbeten samt bygger på ett ömsesidigt erfarenhetsutbyte av styrelsearbete i praktiken. Den avslutas med en inlämningstentamen. Det är en redovisning av att man inhämtat kunskapen i kurslitteraturen och skall redovisas inom 6 veckor efter utbildningstillfället.

KURSINNEHÅLL

•    Genomgång av styrelsens roll
•    Styrelseordförandens roll
•    Vad säger lagstiftningen
•    Dagordning/Protokoll
•    Arbetsordning för styrelsen
•    VDs rapportinstruktion
•    Revisorns roll och förutsättningar för revision
•    Förvaltningsrevision kontra redovisningsrevision
•    Bokföringsskyldighet
•    Årsredovisningslagen
•    Risker
•    Utdelning
•    Strategi och affärsplan
•    Att bygga kapital
•    Vad säger lagen om styrelsearbete
•    ABL 29 ang styrelseansvar
•    Skadeståndsfrågor
•    Kontrollbalansräkning
•    Checklista för ny styrelseledamot
•    Ansvarsförsäkring
•    Svensk kod för Bolagsstyrning
•    Etik och moral
•    Ersättning för styrelsearbete
•    Etc

Diplom utfärdas efter genomförd utbildning och godkänd inlämningstentamen.

KRAV PÅ FÖRKUNSKAPER

Behov av en grund i styrelsekunskap eller av uppfräschning och fördjupning av kunskaperna. Ett intresse av att delta i erfarenhetsutbytet om hur man kan förbättra styrelsearbetet i styrelserummet. Deltagarna ska ha satt sig in i den kurslitteratur som skickas ut innan utbildningsstart.

PRISER FÖR STYRELSEUTBILDNINGAR, 2 DAGAR

  • Medlemspris: 11 000 SEK exkl. moms.
  • För icke medlem: 13 500 SEK exkl. moms.

När du som är medlem samtidigt anmäler en icke medlem betalar ni båda medlemskostnad.
Kurslitteratur samt lunch och fika under två kursdagar ingår. Minimum 6 deltagare/kurs.

PAKETERBJUDANDE

Bli medlem i kombination med att du går en tvådagarsutbildning och betala utbildning och medlemskap tillsammans, så får du 1 000:- rabatt. Vid anmälan till utbildning begär faktura och ange paketpris.

Plats: United Spaces, Klarabergsviadukten 63, 111 64 Stockholm.
Tid: 8.30-17.00

Läs om våra krav på medlemskap

Avbokningsvillkor

Mer information

Datum

2-3 oktober, 2017

Plats

United Spaces – Waterfront building
Klarabergsviadukten 63, 111 64 Stockholm

Tid

8.30-17.00 båda dagarna

Pris

Ordinarie pris: 13.500 kr exkl moms
Medlemspris: 11.000 kr exkl moms