Vår övertygelse är att balanserade styrelser bidrar till framgång och utveckling i näringslivet. Vi vill driva på utvecklingen framåt och vara en viktig part i den. Vi arbetar systematiskt och professionellt för att det ska ske. Det är också fantastiskt roligt! Vi möter och arbetar med många intressanta, kompetenta kvinnor och män som också ser vikten av att förändra och skapa balans. 

Vi genomför ett antal aktiviteter i kombination av Event, Medlemsmöten och Utbildningar.

I vår verksamhet strävar vi att hålla medlemskapet aktivt och uppskattar återkoppling från våra medlemmar. Våra aktiviteter har rönt stort intresse och deltagande av både medlemmar och icke medlemmar. Detta ger energi och lönsamma reslutat för nätverkets medlemmar!

Håll utkik på vår hemsida och i din mejlbox efter kommande inbjudningar till event, utbildningar och medlemsträffar.

Har du frågor och vill veta mer om vårt arbete inom Styrelsebalans är du välkommen att kontakta oss på stockholm@styrelsebalans.se

Kommande evenemang