Vår övertygelse är att balanserade styrelser bidrar till framgång och utveckling i näringslivet. Vi vill driva på utvecklingen framåt och vara en viktig part i den. Vi arbetar systematiskt och professionellt för att det ska ske. Det är också fantastiskt roligt! Vi möter och arbetar med många intressanta, kompetenta kvinnor och män som också ser vikten av att förändra och skapa balans. 

Vi genomför ett antal aktiviteter i kombination av Event, Medlemsmöten och Utbildningar.

I vår verksamhet strävar vi att hålla medlemskapet aktivt och uppskattar återkoppling från våra medlemmar. Våra aktiviteter har rönt stort intresse och deltagande av både medlemmar och icke medlemmar. Detta ger energi och lönsamma reslutat för nätverkets medlemmar!

Håll utkik på vår hemsida och i din mejlbox efter kommande inbjudningar till event, utbildningar och medlemsträffar.

Har du frågor och vill veta mer om vårt arbete inom Styrelsebalans är du välkommen att kontakta oss på stockholm@styrelsebalans.se

En av årets mest intressanta dagar är äntligen här – Styrelsebalansdagen 2017. I år fokuserar vi på ett brett spektrum men med djupa insikter – årets tema är Konsten att navigera framtiden. 25 april 2017 – 13.00 – 17.30 med efterföljande mingel till 20.00 Var med och lyssna på företagens framgångshistorier. Moderator Jenny Sonesson Föreläsare/paneldeltagare Susanne, Larsson, Gunilla Asker, PM…
Datum 2017 / 2018 UMEÅ 8 november + 7 februari 2018 Stockholm 18-19 januari 2018 Stockholm 17-18 april 2018 Denna utbildning riktar sig till de kvinnor och män som behöver en grund och även till de som har erfarenhet och vill fördjupa sina kunskaper. Utbildningen tar upp hur ett företag styrs och hur arbetsordningen ser…
Skaka liv i årsredovisningen – få siffrorna att tala klarspråk Stockholm. Utbildningen visar på sambanden mellan verksamhet och ekonomi och hur du aktivt kan påverka beslut. Vi visar genom grupparbete och ett antal typiska transaktioner hur man bygger upp ett företag. Vi arbetar med hur en resultat- och balansräkning byggs upp, vad som innefattas, och…
Företag med balans i styrelsen, är de mer lönsamma, eller är det en myt? ”Tillsättningar av ledande positioner på företag domineras starkt av manliga nätverk! För att förändra detta har Styrelsebalans och interimförmedlaren Scandinavian Executive ingått ett samarbete som ger Styrelsebalans medlemmar en naturlig samarbets-partner vid tillsättningar av interimuppdrag på högsta lednings- och styrelsenivå!”  (Pressrelase…

Kommande evenemang