Rekrytering

Styrelsebalans är en intressedriven organisation som arbetar för att Sverige ska ha världens mest kompetenta ledningar och styrelser, dvs balans i näringslivet.
För att nå vårt mål, att stötta svenskt näringsliv genom att verka för mer balanserade styrelser och ledningar, behöver vi komma i kontakt med dig som söker styrelsemedlemmar. Är du intresserad av en mer effektiv styrelse som på sikt ger bättre resultat? Vi hjälper dig.

Jag söker styrelseledamot

Styrelsebalans är ett professionellt komplement till dina egna kontaktnät. Vi levererar snabbt, säkert och kostnadseffektivt kandidater som matchar dina krav.

Du kan välja mellan tre olika nivåer på tjänster:

  1. Komplett matchning.
  2. Vi utför en första gallring.
  3. Du får styrelseprofiler på alla som är intresserade av ditt uppdrag. Därefter driver du processen själv.

En stringent kravprofil ökar träffsäkerheten.

Vid lyckad rekrytering med en av våra deltagare i nätverket utgår en finders fee.

Hur går jag tillväga?

  1. Kontakta welcome@styrelsebalans.se
  2. Besluta omfattning på uppdraget, vi anpassar det efter hur du vill ha det
  3. Utforma en kravspecifikation för styrelseledamoten alternativt styrelseordförande som du söker enligt en mall. Vi hjälper gärna till. Allt i syfte att finna den bästa kandidaten.
  4. Vi söker i vår bank bland våra kompetenta medlemmar.
  5. Vi informerar dig under arbetets gång.
  6. Underlag på lämpliga kandidater lämnas över till dig tillsammans med ytterligare information vid behov.
  7. Vi bidrar vid sluturvalet vid behov samt avslutar rekryteringen med alla kandidaterna.

 

Vi är kända för vår snabba och professionella process!

Partner Guld

För företag som aktivt vill bidra till ett välbalanserat näringsliv, knyta värdefulla kontakter till kvalificerade kvinnor. och utveckla sin egen styrelse/organisation.

Partner Silver

För företag som aktivt vill bidra till ett välbalanserat näringsliv och samtidigt knyta värdefulla kontakter till kvalificerade kvinnor.

Partner Brons

För företag som aktivt vill bidra till ett välbalanserat näringsliv.

Ambassadör

För privatpersoner som vill bidra till ett välbalanserat näringsliv.