Vi genomför styrelseutbildningar som utvecklar dina kunskaper i styrelsearbete och ekonomi så du kan ta beslut som leder din organsiation och ditt företag framåt. Styrelseutbildningarna utgör en stadig grund för korrekt och kreativt styrelsearbete. De riktar sig både till dig som vill arbeta som styrelseordförande och till dig som ännu inte har erfarenhet av styrelsearbete, men som siktar på styrelseuppdrag.
Utbildningarna är öppna för både kvinnor och män, medlemmar och ickemedlemmar, som vill bygga, fördjupa eller förnya sina kunskaper.
Vid förfrågan kan också utbildningarna skräddarsys efter dina behov.

Våra utbildningsledare

Bild+robin_mannheimerRobin Mannheimer
Diplomkurs i ekonomi för ledning och styrelse, Stockholm

Robin Mannheimer har erfarenhet av styrelsearbete dels i de bolag där han varit VD. Han är ofta anlitad som rådgivare till både bolagsstämmovalda och icke bolagsstämmovalda börsnoterade koncernstyrelser. Robin Mannheimer arbetar också som mentor för kvinnliga styrelseledamöter.

Bild-Ylva-och-SverkerYlva Hambraeus Björling och
Sverker Björling

Diplomkurs i styrelsearbete, Stockholm och Göteborg

Ylva Hambraeus Björling och Sverker Björling har tillsammans en bred styrelseerfarenhet. De har arbetat med stora & små företag inklusive start-ups, offentlig & privat sektor, myndigheter, stiftelser, familjeägda bolag och reglerade marknader. Båda har VD-erfarenhet. Ylva är partner i Styrelseinstitutet och medlem i Styrelsebalans och Sverker är senior rådgivare i det egna bolaget Företagsmakarna.

Bild+Annica+Bray+mindreAnnica Bray
Diplomkurs i styrelsearbete del 1 och 2, Västerbotten/Norrbotten

Annica Bray är Styrelsebalans regionansvariga i Västerbotten/Norrbotten och arbetar dessutom som regionchef på Västerbottens Handelskammare. Hon har stor erfarenhet av att arbeta med styrelseutbildningar i både privata och offentliga bolag. Hon har en gedigen styrelseerfarenhet och är idag styrelseordförande i ExperimentArenan AB, ett bolag som flera tunga industriföretag står bakom. Hon är dessutom en mycket uppskattad utbildare och har många fasta uppdrag både i Sverige och utomlands. Det senaste året har hon utbildat Fredrikstad Energi AS, Sorsele kommun och Luleå Energi.

Har du några frågor som gäller våra utbildningar, vill diskutera skräddarsydda lösningar eller utbildningsorter, får du gärna kontakta oss på admin@styrelsebalans.se