Good Relations in Business & Life in Sweden AB, org.nr. 556401–6698, Klarabergsviadukten 63, 111 64 Stockholm är personuppgiftsansvarig.

Styrelsebalans behandlar personuppgifter som du själv har tillhandahållit oss i syfte att hantera förfrågningar från dig, ev. avtal, samt för att ge information och service. Vi samlar följande uppgifter:

  • Namn
  • Företagsuppgifter
  • Organisationsnummer
  • Kontaktuppgifter (t.ex. e-post och telefonnummer)
  • Betalningshistorik
  • Betalningsinformation
  • Köpinformation (t.ex. produkt eller tjänst som beställts)
  • Eventanmälningar
  • CV och styrelseprofil(gäller endast medlemmar)

Vi kan även komma att samla personuppgifter från tredje part, gällande offentliga adressuppgifter.

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att du genom ditt medlemskap och/eller vid köp av tjänst eller produkt slutit ett avtal med oss. Dina uppgifter kommer att sparas så länge du är medlem hos oss och i högst 3 år efter köp av produkt/tjänst.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med anställda på Styrelsebalans. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om uppgifterna ovan som vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på admin@styrelsebalans.se.

Cookies

Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen.

Kontakt
Styrelsebalans
c/o Good Relations AB
Klarabergsviadukten 63
SE-111 64 Stockholm

E-post: admin@styrelsebalans.se

Information om Dataskyddsförordningen (GDPR) f.r.o.m 25:e maj

GDPR (General Data Protection Regulation) är en europeisk förordning med syftet att stärka och harmonisera skyddet för levande, fysiska personer inom Europeiska unionen vid hantering av personuppgifter. Förordningen antogs 27 april 2016 och börjar gälla fullt ut från den 25 maj 2018.

I Sverige ersätter dataskyddsförordningen den äldre Personuppgiftslagen (PUL), som reglerade behandling men inte arkivering av personuppgifter.