was successfully added to your cart.

Jack Forsgren

By 17 oktober, 2015intervju, Månadens intervju

Befattning: VD och koncernchef Mölnlycke AB
Yrkesbakgrund: VD och koncernchef Nobel Biocare AB
Styrelse- och konsultuppdrag

Nuvarande styrelseengagemang: Åtskilliga

Maquire AB, ordförande
Unfors Instruments AB, ordförande
Svenska Mässan vice, ordförande
Bilia AB, medlem
Chalmers Industriteknik, CIT, medlem
Liberala Tidningar AB, medlem
Promedia AB, medlem
Stampen AB, medlem
Styrelseerfarenhet: Althin Medical AB, Mölnlycke AB, Neoventa AB, Nobel Biocare AB, Nobel Industrier
AB, Ortivus AB, SCA, Swemed International AB, Södermanlands Nyheter AB,
Trygg-Hansa AB, Trygg-Hansa Liv, Vattenfall AB

 • Vad är du mest stolt över i ditt yrkesliv?
  Min karriär på Mölnlycke AB, en fantastisk 22 årsperiod som gav mig möjlighet att få lära mig så mycket av så många kompetenta chefer och medarbetare och att avslutningsvis få leda hela koncernen under 5 år.
 • Vilken är din främsta levnadsregel?
  Följ din egen övertygelse om vad som är rätt och fel, inse att människor aldrig kan få för mycket erkännande och försök alltid ha initiativet i viktiga och avgörande frågor.
 • Vilken ledarstil föder framgång?
  Att ha förmåga att formulera och kommunicera en vision som vägleder alla anställda, att som ledare vara förutsägbar och tydlig och ha förmåga att fatta beslut. Att tro på medarbetares stora utvecklingspotential och att våga ge medarbetare stort ansvar tidigt.
 • Tre råd från dig för att bli vald till styrelseuppdrag
  Var synlig, nätverka, var tydlig med ditt intresse för styrelsearbete.
 • Tre personliga råd från dig till nya styrelsemedlemmar
  Lär känna verksamheten väl via kontakter med företagsledningen, var aktiv med den specifika kunskap och kompetens Du bidrar med, våga ifrågasätta, sök en styrelseerfaren mentor.
 • Hur skapas en väl fungerande styrelse?
  En väl fungerande styrelse är ett lag, sammansatt av kompletterande kompetenser som svarar mot bolagets nuläge och strategi för framtiden. Ordföranden har en nyckelroll att leda, respektera avvikande uppfattningar och att skapa en god och förtroendefull stämning i styrelsen.
 • Hur uppnås en ökad mångfald i svenska styrelser?
  Genom att ha starkt fokus på denna fråga och fortsatt opinionsbildning.
 • Vilka tydliga trender ser du vid styrelsetillsättningar?
  Högre omsättning och ökad professionalisering vid rekrytering av styrelseledamöter, en rörelse, om än långsam, som leder till ökad representation av kvinnliga representanter
 • Hur kan näringslivet dra nytta av design, konst och kultur?
  Det är känt faktum att ett rikt kulturliv skapar en attraktiv samhälls- och boendemiljö. Genom att stödja kulturen bidrar företagen indirekt till att attrahera kompetens men också till att stärka eget varumärke.

Leave a Reply

9 − 2 =

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.