Styrelsebalans är en intressedriven organisation som arbetar för att Sverige ska ha världens mest kompetenta ledningar och styrelser, dvs balans i näringslivet.
För att nå vårt mål, att stötta svenskt näringsliv genom att verka för mer balanserade styrelser och ledningar, behöver vi förstärka finansieringen av verksamheten. För dig som vill bidra och stödja arbetet finns följande lösningar.

Partner

Att bli partner till Styrelsebalans är intressant för företag som aktivt vill:

  • stötta svenskt näringsliv genom att verka för mer balanserade styrelser och ledningar
  • fylla sitt CSR-arbete (Corporate Social Responsibility, sk ”hållbart företagande”) med ett konkret engagemang för Sveriges bästa
  • arbeta med att utveckla sin egen styrelse och ledning
  • knyta kontakter med kvalificerade män och kvinnor
  • skapa goda förutsättningar i arbetslivet och livet

Guld, Silver eller Brons

Partnerskap erbjuds i nivåerna Partner Guld, Partner Silver och Partner Brons.

Partnersamarbete kring utvalda event

Att vara kvällens värd kan vara aktuellt för våra guld och silver-partners

Partnerskapspaketen tecknas löpande för 12 månader.
Vi värdesätter långa relationer och ser därför gärna samarbetsavtal på 3 år.

Kontakta oss om partnerskap

Partner Guld

För företag som aktivt vill bidra till ett välbalanserat näringsliv, knyta värdefulla kontakter till kvalificerade kvinnor. och utveckla sin egen styrelse/organisation.

Partner Silver

För företag som aktivt vill bidra till ett välbalanserat näringsliv och samtidigt knyta värdefulla kontakter till kvalificerade kvinnor.

Partner Brons

För företag som aktivt vill bidra till ett välbalanserat näringsliv.

Ambassadör

För privatpersoner som vill bidra till ett välbalanserat näringsliv.

Samarbetspartners