was successfully added to your cart.

Befattning: Forskare, Karolinska Institutet
Yrkesbakgrund:
– VD BlueFactory AB
– Konsult Accenture
– Styrelse- och konsultuppdrag

Styrelseerfarenhet:
– SVID: Stiftelsen Svensk Industridesign
– IKANO banken
– PTS: Post- och Telestyrelsen
– BRIS: Barnens Rätt i Samhället
– BlueFactory AB
– NU: The Nordic Art Review

 

 • Vad är du mest stolt över i ditt yrkesliv?
  Att som 25-åring ha byggt upp telekombolaget BlueFactory i Europa och Asien mitt under en djup lågkonjunktur och bl.a. fått Singapores regering och tyska staten att finansiera bolaget. Mot alla odds överlevde bolaget den förra ekonomiska krisen, där en del såldes och en annan del drivs vidare idag av en av grundarna. Mycket glad och tacksam över att ha fått vara med om denna unika och lärorika yrkesresan!!!
 • Vilken är din främsta levnadsregel?
  Låt lärandet och lusten driva ditt liv, ty rädslan är en farlig och ful drivkraft som alltid lurar runt hörnet. Gör också gott mot andra, speciellt de som inte fått samma lott i livet som du, ty det är din plikt som en del av en större mänsklighet.
 • Vilken ledarstil föder framgång?
  Förenklat tror jag att en ”lyhörd despot” d v s någon som först lyssnar på ”alla” och sen tar genomtänkta beslut alltid ligger bra till. Sedan tror jag också på ledarteam som kan få obekväma beslut att framstå som ”sensible” för olika nyckelaktörer (t ex Borg och Reinfeldt). I vår snabbt föränderliga och oförutsägbara omvärld, tror jag framförallt på ”improvising leadership” d v s någon som har örat mot marken och snabbt kan improvisera sig fram på nytt sätt, men med bibehållet lugn och helikopterperspektiv. Barack Obama tycker jag utgör det bästa exemplet på denna ledartalang. Här har flera svenska storbolag en hel del att lära sig, där t ex vårens bonusskandaler visade att många svenska ledare varken hade gott omdöme eller kontakt med verkligheten!
 • Tre råd från dig för att bli vald till styrelseuppdrag
  Jag har ett enda råd till kvinnor: nätverka med män i deras naturliga sociala miljö. Jag har efter många om och men gått med i en Pokerklubb för VD:ar och grundare, som träffas vart tredje månad, dricker öl, spelar poker, pratar affärer och festar. Det roligaste jag gjort på länge även om jag är ensam tjej bland 80 killlar. Framförallt bästa sättet att lära sig affärsspelets regler och hålla sig uppdaterad om näringslivets innersta väsen. Detta innebär att du som kvinna måste våga lämna din ”comfort zone”. There is no free lunch!
 • Tre personliga råd från dig till nya styrelsemedlemmar
  1) Passa på att fråga mycket just i början för då har du en förlåtande lärotid som ”nykomling”. Efter ett tag förväntas du kunna och bidra till verksamheten.
  2) Om du känner att du inte kan tillföra något längre eller inte har tid, så är mitt tips att du självmant avgår och erbjuder din plats till någon annan. Sitt inte kvar av prestige och vana som jag sett många äldre rädda personer göra. 3 år tycker jag är en lagom tid.
  3) Umgås med styrelsekollegor på tu man hand utanför styrelserummet för att få stöd och bolla svårare frågor.
 • Hur skapas en väl fungerande styrelse?
  Ha ”lagom” många (max 8 personer) med kompletterande kompetens. Välj en lyhörd ordförande som kan fördela ordet, fånga in olika perspektiv och hålla diskussionen på en strategisk nivå. Viktigt är också att föredragande VD/ledning tar fram effektivt underlag som utgår från styrelsens behov och tidsagenda. Detaljerade luntor som ingen hinner läsa är annars ett effektivt sätt för ledningen att styra styrelsen och inte tvärtom!!
 • Hur uppnås en ökad mångfald i svenska styrelser?
  För att möta den eskalerande globala konkurrensen från t ex Kina och Indien blir det förr eller senare en ekonomisk nödvändighet för svenska styrelser att ha med personer som i grunden förstår sig på andra länder och affärskulturer. Sverige är trots allt ett väldigt litet och samtidigt starkt exportberoende land. Redan idag tycker jag dock att stora svenska ägarfamiljer/grupper borde våga föregå som smarta exempel. Exempelvis skulle de kunna kräva av sina valberedningar att åtminstone föreslå X kandidater med multi-nationell bakgrund till sina styrelser. Och tro mig, det finns flera kvalificerade kandidater, som aldrig blir tillfrågade!!!
 • Vilka tydliga trender ser du vid styrelsetillsättningar?”Business as usual” d v s inget större trendbrott, utan statistiken talar sitt klara språk: stagnation av antalet kvinnor i börsstyrelser (+0,9% till 19,4% i år). Pinsamt och genant för ett land som har ett renommé om att vara ett av världens mest jämställda länder. Sorgligt också att inget händer så fort den politiska retoriken och hotet om kvotering lagt sig. Om inte börsbolagen skärper sig inom kort är det ingen vild gissning att debatten om kvotering snart återupplivas. Det är trots allt valår nästa år och vem vet, kanske blir det så att Sverige till slut kopierar grannlandet Norges modell (om trenden inte snart vänds!)
 • Hur kan näringslivet dra nytta av design, konst och kultur?
  Uppenbart är att Paketering & Design är och alltid har varit Sveriges akilleshäl inom industrin. Här skulle t ex Sony Ericsson som nyligen blivit omsprungna av sydkoreanska LG inom mobiltelefoni kunna lära sig av sina mer designmedvetna konkurrenter i Öst, såsom Nokia, Samsung och LG, som t ex samarbetar med italienska kläd- och bildesigners. Sedan tror jag att näringslivets kortsiktiga kvartalskapitalism, skulle må bra av att föra in konst och kultur i sociala personalaktiviteter, som ett sätt att påminnas om vårt historiska arv och ”the value of long term horizon”!