Tillsammans lyfter vi Sverige

Styrelsebalansdagen 18 oktober 13.00 – 17.45 med mingel till 20.00
Lyssna på hur företag gått från visioner till konkreta resultat  –  och få svar på just dina frågor.

Årets moderator

Lennart Ekdal

Föreläsare under dagen

Göran Garberg
Grundare United Spaces

Hur kommer vi att jobba i framtiden? I städer eller på landsorten? Finns det fortfarande kontor med rum, jobbar vi alltmer hemifrån eller möts vi på co-working spaces? Följ med entreprenören Göran Garberg, som satte ”kontorshotellen” på kartan för 20 år sedan!

Kerstin Göransson Lindberg
VD Akademiska Hus

Talar om sin karriär, om personligt ledarskap och om styrelsers roll. Om att ta sig igenom motgångar och att fira framgångar.

Peter Graf
VD TioHundra

Norrtälje-modellen – en fullträff för svensk sjukvård

Svensk sjukvård står inför enorma utmaningar med en åldrande befolkning och fler kroniska patienter. Det krävs innovation, nya arbetssätt och samverkan för att lyckas. I det unika vårdbolaget Tiohundra i Norrtälje har modiga politiker tänkt nytt och genom integration mellan kommun och landsting finns nu konkreta resultat att visa upp.

Berit Behring
VD Danske Bank
Christel-Marie Edvardsen
Kontorschef Danske Bank Kista

Att vinna med mångfald

Danske Bank är en innovativ uppstickare som vet att nyckeln till framgång är mångfald. För att attrahera rätt medarbetare, spännande kunder och använda samhällets innovationskraft börjar resan internt på banken. Berit och Christel delar med sig av man arbetar med ledarskap, mångfald och hur det bidrar till fler affärer och ökad kompetens – allt för kundernas bästa!

Caroline Forsshell
VD Happy Homes

Friskt vågat och allt vunnet!

Caroline Forshell talar om modet att tro på en idé,  att våga göra annorlunda, ha kunden i fokus och att omge sig med rätt personer.

Tobias Degsell
Expert på Nobelpristagare och kreativitet, Combiner

Från ord till handling – om samarbete, kreativitet och mångfald

Anmäl dig

Vill du delta i Styrelsebalansdagen?

Begränsat antal platser! Först till kvarn.

Våra samarbetspartners

Om Styrelsebalans


Styrelsebalans arbetar för att skapa samhällsdebatt och förståelse för att det är en vinst att ha balanserade styrelser och ledningar. Målsättningen är fler kompetenta ledare i svenska bolagsstyrelser och i ledningsgrupper.

Det är lönsamt med balanserade styrelser. Det påverkar bl.a. avkastning på eget kapital, lönsamheten samt börsvärdet positivt!

Medlemmar i Styrelsebalans är kompetenta män och kvinnor som uppfyller våra krav och har genomgått personlig intervju med godkända referenser. Dessa personer ingår i vår rekryteringsbank som vi förmedlar till svenska bolagsstyrelser.